Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγοί Σπουδών Οδηγός Λυκείου Ά Λυκείου Α΄Ξένη Γλώσσα

Α΄ Ξένη Γλώσσα

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (την εβδομάδα): 3.

 

Σε κάθε σχολείο διδάσκεται μια από τις παρακάτω γλώσσες, ως Α΄ Ξένη Γλώσσα:

 

 • Αγγλικά.
 • Γαλλικά.
 • Γερμανικά.

 

Αν και η Αγγλική είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η Α΄ Ξένη Γλώσσα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου στη θέση της Α΄ Ξένης Γλώσσας διδάσκονται Γαλλικά ή Γερμανικά.

 

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης.

Αγγλικά

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:

 

Σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο λύκειο είναι να μπορέσει ο μαθητής να καταλαβαίνει και να παράγει αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο έτσι ώστε να καλύψει τις βασικές επαγγελματικές και προσωπικές του ανάγκες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία στο λύκειο στοχεύει στην εμπέδωση των γνώσεων χρήσης (use) της γλώσσας, που έχουν ήδη αποκτηθεί στο γυμνάσιο, αλλά και στην εκμάθηση νέων πιο σύνθετων λεκτικών πράξεων (speech act). Οι ουσιαστικές διαφορές της διδασκαλίας στο λύκειο από τη διδασκαλία στο γυμνάσιο είναι ότι ο μαθητής του λυκείου πρέπει:

 

 1. Να προετοιμαστεί για την κατανόηση και παραγωγή συνεχούς συνεκτικού λόγου (cohesive discourse at a macro- rather than at a micro- level).
 1. Να μπορεί να καταλαβαίνει και να αποδίδει διάφορες αποχρώσεις διάθεσης, τόνου, ύφους, ανάλογα με τις συγκεκριμένες γλωσσικές περιστάσεις και κοινωνικές καταστάσεις.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 

Ο μαθητής του λυκείου πρέπει να ασκηθεί, ώστε σταδιακά να μπορεί να καταλαβαίνει:

 

 • Αυθεντικά γραπτά κείμενα, όπως είναι άρθρα, συνεντεύξεις και στήλες με ειδήσεις, σχόλια, κριτικές κλπ. σε εφημερίδες και περιοδικά, προσωπικά γράμματα ή πιο επίσημες επιστολές γραμμένες σε τόνο φιλικό, επαγγελματικό κλπ., μπροσούρες ή οδηγίες χρήσης, κατασκευής, λειτουργίας συσκευών, μηχανημάτων κλπ., συνταγές φαρμάκων, προκηρύξεις, διαφημιστικά έντυπα κλπ.

 

 • Αυθεντικό προφορικό λόγο, όπως είναι μια διαπροσωπική (επίσημη ή ανεπίσημη) συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων για θέματα κοινωνικά, προσωπικά, επαγγελματικά ή μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, εξαγγελία μέτρων, ανακοινώσεις, ειδήσεις από μαζικά μέσα ενημέρωσης, ανέκδοτα και τραγούδια, μια σύντομη διάλεξη ή αφήγηση ιστορίας κλπ.

 

Ο μαθητής πρέπει να ασκηθεί, επίσης, ώστε να μπορεί σταδιακά να παράγει:

 

 • Αυθεντικό προφορικό λόγο με σκοπό τη συμμετοχή σε μια φιλική ή επαγγελματική συζήτηση ή τηλεφωνική συνδιάλεξη, τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής συνέντευξης κλπ.

 

 • Αυθεντικό γραπτό λόγο, ώστε να κάνει μια αίτηση ή μια ανακοίνωση, να φτιάξει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο ή ένα μικρό άρθρο, να γράψει μια προσωπική ή επίσημη επιστολή σε τόνο φιλικό ή επαγγελματικό, να δώσει γραπτές οδηγίες χρήσης, κατασκευής, λειτουργίας συσκευών, μηχανημάτων κλπ.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

 

Ο μαθητής της Α΄ Λυκείου πρέπει να μπορεί:

 

 1. Να αναφέρει γεγονότα με σκοπό να πληροφορήσει.
 1. Να διηγείται επεισόδια ή ιστορίες εκφράζοντας και την ψυχολογική του στάση απέναντι στα γεγονότα.
 1. Να εκφράζει περιέργεια για κάτι, ελπίδα ή προσμονή για ένα ευχάριστο γεγονός.
 1. Να εκφράζει σφοδρές του επιθυμίες.
 1. Να εκφράζει προθυμία ή απροθυμία να εκτελέσει εντολές.
 1. Να δέχεται ή να απορρίπτει προτάσεις άλλων και να αντιπροτείνει.
 1. Να δίνει ευχές γενικά και ειδικότερα σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και περιστάσεις.
 1. Να δίνει και να δέχεται συλλυπητήρια.
 1. Να προσκαλεί, να δέχεται και να απορρίπτει προσκλήσεις δίδοντας κατάλληλες δικαιολογίες.
 1. Να προσφέρει κάτι και να δέχεται ή να απορρίπτει προσφορά κάποιου αντικειμένου ή τη βοήθεια κάποιου.
 1. Να κάνει και να δέχεται φιλοφρονήσεις.

 

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης.

Γαλλικά

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

 

Ο μαθητής της Α΄, Β΄και Γ΄τάξης του Λυκείου πρέπει να καταλαβαίνει και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο, σύμφωνα με τις ακόλουθες έννοιες:

 

1.  Να αρνείται να επανέλθει σ’ ένα θέμα που θεωρεί λήξαν.

2.  Να ζητάει άδεια - συγκατάθεση.

3.  Να ζητάει απαλλαγή.

4.  Να ζητάει να κάνει κάτι κάποιος άλλος.

5.  Να ζητάει κάποιον να κάνει κάτι.

6.  Να ζητάει το λόγο.

7.  Να απαιτεί την πραγματοποίηση για κάτι.

8.  Να εκφράζει τη θέληση να κάνει κάποιος άλλος κάτι.

9.  Να συνιστά.

10.  Να αποτρέπει.

11.  Να προσκαλεί.

12.  Να παροτρύνει.

13.  Να παρουσιάζει κάτι σαν αδύνατο.

14.  Να απαριθμεί.

15.  Να δίνει πληροφορίες για κάποιο γεγονός.

16.  Να προτείνει.

17.  Να εκφράζει απέχθεια.

18.  Να παραγγέλλει - διατάζει.

19.  Να δίνει υπόσχεση.

20.  Να διαμαρτύρεται - αποδοκιμάζει.

21.  Να συγχαίρει.

22.  Να αυτοκατηγορείται.

23.  Να ζητάει εχεμύθεια.

24.  Να ζητάει επιδοκιμασία.

25.  Να παρουσιάζει κάτι σαν αληθινό - σαν αναγκαίο - σαν βέβαιο - σαν απίθανο.

26.  Να εξουσιοδοτεί - να επιτρέπει.

27.  Να προειδοποιεί.

28.  Να απειλεί - φοβερίζει.

29.  Να υποχρεώνεται να δεχτεί παρά τη θέλησή του μία κατάσταση.

30.  Να ζητάει τη γνώμη κάποιου.

31.  Να εκτιμά - αξιολογεί.

32.  Να επισημαίνει - υπογραμμίζει.

33.  Να εκφράζει επιφυλάξεις.

34.  Να αποπέμπει, διώχνει.

35.  Να ζητάει εξηγήσεις.

36.  Να προβλέπει.

37.  Να εκφράζει λύπη.

38.  Να συγκρίνει.

39.  Να εκφράζει άγνοια.

40.  Να σιγουρεύεται για κάτι.

41.  Να καθησυχάζει.

42.  Να κάνει κρίσεις.

43.  Να παρουσιάζει κάτι σαν ενδεχόμενο - σαν προφανές - σαν πιθανό.

44.  Να ζητάει προτάσεις.

45.  Να εκφράζει ευχή - ελπίδα.

46.  Να ζητάει συγνώμη.

 

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης.

 Γερμανικά

Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας στις Α΄, Β΄και Γ΄τάξεις Λυκείου ορίζονται ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

Διακρίνονται δύο διδακτικοί στόχοι:

 

 • Διδακτικοί στόχοι που ισχύουν για όλα τα μαθήματα και οι οποίοι ονομάζονται γενικοί διδακτικοί στόχοι.
 • Διδακτικοί στόχοι που ισχύουν αποκλειστικά για το μάθημα των γερμανικών και οι οποίοι ονομάζονται ειδικοί διδακτικοί στόχοι.

 

Ένας σημαντικός γενικός στόχος της σχολικής εκπαίδευσης είναι να συντελέσει στην ανάπτυξη της γενικής επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή, δηλαδή της ικανότητας να ανταποκρίνεται σωστά σε καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει ακόμα οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε επικοινωνιακούς τρόπους συμπεριφοράς και να αποκτήσουν αντίληψη για τις συνθήκες της επικοινωνιακής πράξης.

 

Συνυφασμένος με το γενικό στόχο “επικοινωνιακή ικανότητα” είναι και ένας άλλος γενικός στόχος, δηλαδή η ικανότητα του μαθητή για συνεργασία, η ετοιμότητα και η ικανότητα να αποδέχεται τους άλλους, να σέβεται τη γνώμη τους και να επιδιώκει τη συναίνεση στην από κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών και στη λύση των προβλημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι να στηρίζεται η διδασκαλία στη συνεργασία μαθητή - δασκάλου.

 

Σ’ έναν κόσμο όπου οι γνώσεις αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς και ξεπερνιώνται γρήγορα, ο παραδοσιακός τρόπος μετάδοσης γνώσεων είναι μόνο ένας στόχος της σχολικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αποκτήσουν οι μαθητές ικανότητες και δεξιότητες για παραπέρα αυτοδύναμη μάθηση. Το μάθημα της γερμανικής γλώσσας, όπως και τα άλλα μαθήματα, εξοικειώνει το μαθητή με τις μεθόδους εργασίας που πρέπει να ακολουθεί και τον βοηθάει να αναπτύσσει στρατηγικές μάθησης και τρόπους λύσης προβλημάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας συμβάλλει στο να αποκτούν οι μαθητές ικανότητες που τις χρησιμοποιούν και στα άλλα μαθήματα και τους δίνει τη δυνατότητα να τις αξιοποιούν με αυτενέργεια και εκτός σχολείου, π.χ. στις σπουδές τους και αργότερα στο επάγγελμά τους.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

 

Ο μαθητής στις Α΄, Β΄και Γ΄τάξεις του Λυκείου θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

1.  Να αρχίζει, να παρεμβαίνει και να τελειώνει συνομιλίες.

2.  Να διακόπτει τον ομιλούντα για να ζητήσει το λόγο.

3.  Να ζητάει διευκρινίσεις ή επανάληψη των προλεχθέντων.

4.  Να δηλώνει γνώση ή άγνοια για κάτι.

5.  Να μεταδίδει και να κατανοεί πληροφορίες.

6.  Να δηλώνει ταυτότητα και ιδιοκτησία.

7.  Να περιγράφει ενέργειες, πρόσωπα και αντικείμενα.

8.  Να αιτιολογεί, να εξηγεί και να πληροφορεί για πρωτοβουλίες ή αποφάσεις του.

9.  Να αναμεταδίδει απόψεις τρίτων ή δικές του.

10.  Να υπόσχεται ή να προσφέρεται να κάνει κάτι.

11.  Να παίρνει θέση - να συμφωνεί ή να διαφωνεί.

12.  Να εκφράζει θετική ή αρνητική κρίση για κάτι.

13.  Να εγκρίνει ή να απορρίπτει.

14.  Να εκφράζει πειθώ, δυσπιστία, εικασία ή σπουδαιότητα.

15.  Να προσκαλεί, να αποδέχεται ή να απορρίπτει πρόσκληση.

 

Επιπλέον, ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

 

1.  Να διατυπώνει συναισθήματα και διαθέσεις.

2.  Να διατυπώνει προθέσεις, παρακλήσεις, εντολές, απαγορεύσεις, επιθυμίες και υποθέσεις.

3.  Να κατατάσσει χρονικά ενέργειες και γεγονότα.

4.  Να κάνει χωροταξική διάταξη.

5.  Να διατυπώνει τροπικότητα (ικανότητα, δυνατότητα, αναγκαιότητα).

6.  Να διατυπώνει προτροπή για ομιλία ή δράση.

 

Η παραγωγή των λεκτικών πράξεων σε συνεκτικό λόγο πραγματοποιείται με όλα τα μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία της γλώσσας ανάλογα με το πεδίο επικοινωνίας (ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά, άρθρα κτλ.).

 

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors