Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Τρόπος Εξέτασης

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης Ξενόγλωσσων

1. Η εξέταση στα μαθήματα των ξένων γλωσσών συνίσταται στα εξής:

 

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150 - 180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.

 

β) Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικό - συντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο (2) ως τέσσερα (4) ερωτήματα.

 

γ) Ο μαθητής καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120 - 150 λέξεων.

 

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α και β και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors