Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2020

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2019 - 2020
B΄ ΦΑΣΗ
Α' Λυκείου
Άλγεβρα
Φυσική
Χημεία
Αρχαία
Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

B' Λυκείου
Φυσική Θετικών σπουδών
Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Χημεία Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών
Μαθηματικά Θετικών σπουδών, Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

Γ' Λυκείου
Χημεία Θετικών σπουδών
Θέματα Απαντήσεις
Χημεία Θετικών σπουδών (Απόφοιτοι)
Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής (Απόφοιτοι)
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Απόφοιτοι)
Βιολογία Γενικής παιδείας
Βιολογία Θετικών σπουδών
Βιολογία Θετικών σπουδών (Απόφοιτοι)
Φυσική Θετικών σπουδών
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών (Απόφοιτοι)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής (Απόφοιτοι)
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών (Απόφοιτοι)
Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών σπουδών
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών (Απόφοιτοι)

ΕΠΑ.Λ
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δομημένος Προγραμματισμός

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
Υγιεινή
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Δίκτυα Υπολογιστών
Μαθηματικά

Α΄ ΦΑΣΗ
Α' Λυκείου
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική
Άλγεβρα
Αρχαία

B' Λυκείου
Χημεία Γενικής Παιδείας
Nεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Θετικών σπουδών, Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Φυσική Θετικών σπουδών

Γ' Λυκείου
Χημεία Θετικών σπουδών
Θέματα Απαντήσεις
Χημεία Θετικών σπουδών (Aπόφοιτοι)
Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής (Aπόφοιτοι)
Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Aπόφοιτοι)
Φυσική Θετικών σπουδών
Φυσική Θετικών σπουδών (Aπόφοιτοι)
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών (Aπόφοιτοι)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών (Απόφοιτοι)
Βιολογία Γενικής παιδείας
Βιολογία Θετικών σπουδών
Βιολογία Θετικών σπουδών (Απόφοιτοι)
Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών σπουδών

ΕΠΑ.Λ
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
από 23/11/2001
Visitors: Hit Counter
Online Visitors