Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2019

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2018 - 2019
B΄ ΦΑΣΗ
Α' Λυκείου
Σάββατο 20 - 4 -19
Χημεία
Τετάρτη 24 - 4 -19
Νεοελληνική Γλώσσα
Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Πέμπτη 2 - 5 - 19
Αρχαία
Σάββατο 4 - 5 -19
Φυσική
Σάββατο 11 - 5 -19
Άλγεβρα

B' Λυκείου
Σάββατο 20 - 4 -19
Φυσική Θετικών σπουδών
Τετάρτη 24 - 4 -19
Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Nεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Πέμπτη 2 - 5 - 19
Χημεία Γενικής Παιδείας
Σάββατο 4 - 5 -19
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών
Μαθηματικά Θετικών σπουδών, Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 11 - 5 -19
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

Γ' Λυκείου
Σάββατο 20 - 4 -19
Χημεία Θετικών σπουδών
Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Θέματα Απαντήσεις
Τετάρτη 24 - 4 -19
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Πέμπτη 2 - 5 - 19
Βιολογία Γενικής παιδείας
Βιολογία Θετικών σπουδών
Σάββατο 4 - 5 -19
Φυσική Θετικών σπουδών
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 11 - 5 -19
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΠΑ.Λ
Σάββατο 20 - 4 -19
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Ηλεκτρικές Μηχανές
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
Τετάρτη 24 - 4 -19
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 4 - 5 -19
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Δίκτυα Υπολογιστών
Στοιχεία Μηχανών
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ηλεκτροτεχνία
Σάββατο 11 - 5 -19
Μαθηματικά

Α΄ ΦΑΣΗ
Α' Λυκείου
Πέμπτη 3 - 1 -19
Χημεία
Σάββατο 5 - 1 -19
Νεοελληνική Γλώσσα
Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Δευτέρα 7 - 1 - 19
Φυσική
Σάββατο 12 - 1 -19
Άλγεβρα
Σάββατο 19 - 1 -19
Αρχαία

B' Λυκείου
Πέμπτη 3 - 1 -19
Χημεία Γενικής Παιδείας
Σάββατο 5 - 1 -19
Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Nεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 7 - 1 - 19
Μαθηματικά Θετικών σπουδών, Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών
Σάββατο 12 - 1 -19
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Σάββατο 19 - 1 -19
Φυσική Θετικών σπουδών

Γ' Λυκείου
Πέμπτη 3 - 1 -19
Χημεία Θετικών σπουδών
Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών (Επίπεδο Α)
Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών (Επίπεδο Β)
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Θέματα Απαντήσεις
Σάββατο 5 - 1 -19
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 7 - 1 - 19
Φυσική Θετικών σπουδών
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 12 - 1 -19
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών (Επίπεδο Α)
Αρχαία Ανθρωπιστικών σπουδών (Επίπεδο Β)
Σάββατο 19 - 1 -19
Βιολογία Γενικής παιδείας
Βιολογία Θετικών σπουδών

ΕΠΑ.Λ
Σάββατο 5 - 1 -19
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 12 - 1 -19
Μαθηματικά
από 23/11/2001
Visitors: Hit Counter
Online Visitors