Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2015

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2014 - 2015

Το Φροντιστήριο "ΕΠΙΛΟΓΗ" όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στη διαδικασία των Επαναληπτικών Θεμάτων της Ο.Ε.Φ.Ε. Παραθέτουμε παρακάτω τις Εκφωνήσεις και τις Απαντήσεις όλων των μαθημάτων των Επαναληπτικών Θεμάτων 2015.

Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Αρχαία
Φυσική
Χημεία
Γεωμετρία

B' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Φυσική Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Γεωμετρία Γενικής Παιδείας
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία Γενικής Παιδείας

Γ' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οργαν. Διοικ. Επιχ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής (Όλες οι κατευθύνσεις)

ΕΠΑ.Λ
Α΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι
Β΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Ιστορία
Βιολογία I
Βιολογία II
Α.Ο.Θ.
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά II
Φυσική II
ΕΠΑ.Λ. Μαθήματα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. ΙΙ
Αρχές επεξεργασίας τροφίμων
Θέματα Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Α.Ο.Δ.Ε.
Οικοδομική
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Φυτική Παραγωγή
Ηλεκτροτεχνία
Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων
Στοιχεία Μηχανών
Εγκαταστάσεις Ψύξης II
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors