Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2013

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2012 - 2013

Το Φροντιστήριο "ΕΠΙΛΟΓΗ" όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στη διαδικασία των Επαναληπτικών Θεμάτων της Ο.Ε.Φ.Ε. Παραθέτουμε παρακάτω τις Εκφωνήσεις και τις Απαντήσεις όλων των μαθημάτων των Επαναληπτικών Θεμάτων 2013.

Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Αρχαία
Φυσική
Χημεία

B' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης

Γ' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οργαν. Διοικ. Επιχ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής (Όλες οι κατευθύνσεις)

ΕΠΑ.Λ
Α΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι
Β΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Ιστορία
Φυσική I
Βιολογία I
Βιολογία II
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ο.Θ.
Μαθηματικά II
Φυσική II
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. ΙΙ
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Α.Ο.Δ.Ε.
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors