Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2012

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2011 - 2012

Το Φροντιστήριο "ΕΠΙΛΟΓΗ" όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στη διαδικασία των Επαναληπτικών Θεμάτων της Ο.Ε.Φ.Ε. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ο.Ε.Φ.Ε προκειμένου να διαφυλαχθεί η προσπάθεια από φαινόμενα πειρατείας, οι Εκφωνήσεις και οι Απαντήσεις όλων των μαθημάτων των Επαναληπτικών Θεμάτων 2012 θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα, τη Δευτέρα 23/4/ 2012.

Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Αρχαία
Φυσική
Χημεία

B' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Διόρθωση
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης

Γ' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Διόρθωση 1η
Διόρθωση 2η
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Διόρθωση
Αρχές Οργαν. Διοικ. Επιχ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής (Όλες οι κατευθύνσεις)

ΕΠΑ.Λ
Α΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι
Β΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Ιστορία
Φυσική I
Βιολογία I
Βιολογία II
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ο.Θ.
Μαθηματικά II
Φυσική II
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. ΙΙ
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Α.Ο.Δ.Ε.
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors