Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2011

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2010 - 2011

Το Φροντιστήριο "ΕΠΙΛΟΓΗ" όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στη διαδικασία των Επαναληπτικών Θεμάτων της Ο.Ε.Φ.Ε. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ο.Ε.Φ.Ε προκειμένου να διαφυλαχθείε η προσπάθεια από φαινόμενα πειρατείας, οι Εκφωνήσεις και οι Απαντήσεις όλων των μαθημάτων των Επαναληπτικών Θεμάτων 2010 θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα, τη Δευτέρα 2 Μαΐου, 2011.

Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Αρχαία
Φυσική
Χημεία

B' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης

Γ' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οργαν. Διοικ. Επιχ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής (Όλες οι κατευθύνσεις)

ΕΠΑ.Λ
Α΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι
Β΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Ιστορία
Φυσική I
Βιολογία I
Βιολογία II
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ο.Θ.
Μαθηματικά II
Φυσική II
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. ΙΙ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Α.Ο.Δ.Ε.
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Θέματα Απαντήσεις
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας
Θέματα Απαντήσεις
Στοιχεία Παθολογίας
Θέματα Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Θέματα Απαντήσεις
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors