Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2008

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2007 - 2008

Το Φροντιστήριο "ΕΠΙΛΟΓΗ" όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στη διαδικασία των Επαναληπτικών Θεμάτων της Ο.Ε.Φ.Ε. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ο.Ε.Φ.Ε προκειμένου να διαφυλάξουμε την προσπάθεια από φαινόμενα πειρατείας δημοσιεύουμε ΜΟΝΟ τις απαντήσεις των Θεμάτων. Οι εκφωνήσεις θα δημοσιευτούν από τις 20/5/2008.

Κυριακή 23/3
Γ' Λυκείου Γενική Παιδεία Έκθεση
Κυριακή 30/3
Γ' Λυκείου Επιλογής Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ' Λυκείου Επιλογής Ιστορία
Γ' Λυκείου Επιλογής Φυσική
Γ' Λυκείου Επιλογής Βιολογία
Κυριακή 6/4
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά
Γ' Λυκείου Θετική Κατεύθυνση Χημεία
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Α.Ο.Δ.Ε.
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Χημεία - Βιοχημεία
TEE 2ος Κύκλος Νέα Ελληνικά
Κυριακή 13/4
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Ν. Λογοτεχνία
Γ' Λυκείου Θετική Κατ. Βιολογία Κατ.
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατ. Ανάπτυξη Εφαρμογών
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατ. Ηλεκτρολογία
B' Λυκείου Γενική Παιδεία Γλώσσα
Α' Λυκείου Γλώσσα
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. A.Ο.Θ
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Νοσολογία
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Δίκτυα
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Κυριακή 20/4
B' Λυκείου Γενική Παιδεία Άλγεβρα
A' Λυκείου Άλγεβρα
Μ.Τετάρτη 23/4
Γ' Λυκείου Επιλογής Α.Ο.Θ.
Παρασκευή 2/5
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Αρχαία Κατ.
Γ' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Μαθηματικά Κατ.
B' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Αρχαία Κατ.
B' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Μαθηματικά Κατ.
A' Λυκείου Αρχαία
ΤΕΕ 2ος Κύκλος Μαθηματικά
Κυριακή 4/5
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Ιστορία
Γ' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Φυσική
B' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Λατινικά Κατ.
B' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Φυσική
A' Λυκείου Φυσική
Κυριακή 11/5
B' Λυκείου Θετική Κατ. Χημεία Κατ.
A' Λυκείου Χημεία
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors