Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε Επαναληπτικά Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε 2007

Επαναληπτικά Θέματα εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε 2006 - 2007
Πέμπτη 29- 3 - Δοκιμαστική μετάδοση
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική Κατ.
Χημεία
Μ. Τετάρτη 4- 4
Γ' ΤΑΞΗ
Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Ιστορία
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Φυσική
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Βιολογία
Πέμπτη 12- 4
Γ' ΤΑΞΗ
Επιλογής
Α.Ο.Θ.
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Νέα Ελληνικά
Παρασκευή 13 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Έκθεση
Β' ΤΑΞΗ
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
Α' ΤΑΞΗ
Έκθεση
Κυριακή 15 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική Κατ.
Βιολογία κατ.
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική Κατ.
Ανάπτυξη Εφαρμογών.
Γ' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Ιστορία Κατ.
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική Κατ.
Ηλεκτρολογία
Β' ΤΑΞΗ
Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Α' ΤΑΞΗ
Άλγεβρα
Κυριακή 22 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Μαθηματικά
Γ' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Αρχαία
Β' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Μαθηματικά
Β' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Αρχαία Ελληνικά
Α' ΤΑΞΗ
Αρχαία Ελληνικά
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Μαθηματικά
Κυριακή 29 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Φυσική
Γ' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Λατινικά
Β' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Φυσική
Β' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Λατινικά
Α' ΤΑΞΗ
Φυσική
Κυριακή 6 - 5
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική
Χημεία
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική
Α.Ο.Δ.Ε.
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική
Χημεία - Βιοχημεία
Β' ΤΑΞΗ
Θετική
Χημεία
Α' ΤΑΞΗ
Χημεία
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Α.Ο.Θ.
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Νοσολογία
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Δίκτυα
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors