Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2021 - 2022 Θέματα Γ΄ Λυκείου

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 - 2022 Γ΄ Λυκείου
Ημερομηνία
Μάθημα
Παρασκευή
3 - 06 - 22
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Δευτέρα
6 - 06 - 22
Μαθηματικά Θετικών σπουδών & σπουδών οικονομίας & πληροφορικής
Βιολογία Θετικών σπουδών
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών
Τετάρτη
8 - 06 - 22
Χημεία Θετικών σπουδών
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών
Πληροφορική Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής
Παρασκευή
10 - 06 - 22
Φυσική Θετικών σπουδών
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών
Οικονομία Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ

από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors