Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τα Μαθήματα Πρόσβασης από το 2006

Τα Μαθήματα Πρόσβασης από το 2006

Τα Εξεταζόμενα Μαθήματα & τα Μαθήματα Αυξ. Βαρύτητας ανά Κατεύθυνση & Επιστ. Πεδίο (Με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας)

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ι Σ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1o ΠΕΔΙΟ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)(0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)(0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)(0,4)
2o ΠΕΔΙΟ
(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
3o ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3)
4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
5. Βιολογία (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)
4o ΠΕΔΙΟ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) (0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)
5o ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.) (0,7)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Με πράσινο έντονο χρώμα σημειώνονται τα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα Κατεύθυνσης.

                     2. Με κόκκινο έντονο χρώμα σημειώνονται τα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα Γενικής Παιδείας τα οποία αντικαθιστούν τα αυξημένης βαρύτητας

Ποια Επιστημονικά Πεδία μπορείτε να δηλώσετε

Πεδία που επιτρέπεται να δηλωθούν ανάλογα μετην Κατεύθυνση και την επιλογή του 6ου Μαθήματος
 
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
Υποψήφιος Θεωρητικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά
+
+
+
+
Φυσική
+
Βιολογία
+
+
Ιστορία
+
Υποψήφιος Θετικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά
+
+
+
+
Φυσική
+
+
+
Βιολογία
+
+
+
Ιστορία
+
+
+
+
Υποψήφιος Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά
+
+
+
Φυσική
+
+
Βιολογία
+
+
+
Ιστορία
+
+
+
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors