Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Γ΄Λυκείου

Γ΄Λυκείου


Οι Αλλαγές από το 2005-6

 

To σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ισχύει από το σχολικό έτος 2005-2006, για τους μαθητές της Γ΄τάξης του Ημερήσιου και της Δ΄τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αποτελεί ουσιαστικά ένα μεταβατικό στάδιο και θα ισχύσει μέχρι να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πλήρως ένα νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο μελετάται από το ΥΠΕΠΘ.

 

Κατά το μεταβατικό στάδιο, παρά τον περιορισμό των μαθημάτων, διατηρούνται η φιλοσοφία και οι γενικές αρχές του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής. Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις και οι αλλαγές που ισχύουν από το 2006 είναι οι εξής:

 

Οι μαθητές εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε έξι ή επτά μαθήματα:

 

 • Στα τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης.
 • Στο μάθημα της Nεοελληνικής Γλώσσας (γενικής παιδείας).
 • Ένα έκτο μάθημα το οποίο οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα, από τα υπόλοιπα, μαθήματα γενικής παιδείας, δηλαδή: Νεότερη Ελληνική Iστορία, Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική και Bιολογία.
 • Στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" (ως έβδομο μάθημα για όσους επιλέξουν να δηλώσουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο).

 

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από το Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης. Ο βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ΄ τάξης διαμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Τα υπόλοιπα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία δεν εξετάζονται πανελλαδικώς θα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

Από το 2006 επήλθαν επίσης αλλαγές όσον αφορά στους συντελεστές αυξημένης βαρύτητας από τις Κατευθύνσεις προς τα πέντε Επιστημονικά Πεδία. Δεν μεταβληθηκαν οι συντελεστές αυξημένης βαρύτητας όσον αφορά την πρόσβαση από τις κατευθύνσεις προς τα πέντε επιστημονικά πεδία με βάση τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Δηλαδή τα μαθήματα που έχουν συνολικό συντελεστή βαρύτητας 2 (1,3 και 0,7). Οι μεταβολές αφορούν στην πρόσβαση από τις κατευθύνσεις προς τα επιστημονικά πεδία με βάση μαθήματα Γενικής Παιδείας. Δηλαδή τα μαθήματα που έχουν συνολικό συντελεστή βαρύτητας 1,3 (0,9 και 0,4).

 

Επίσης από το 2006 ισχύει πλαφόν βαθμολογικής βάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πετύχει:

 • Γενικό Βαθμό Πρόσβασης μεγαλύτερο ή ίσο του 10, ή
 • Αριθμό μορίων πρόσβασης, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

 

Η μείωση του αριθμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από εννέα ή δέκα σε έξι ή επτά είχε ως επακόλουθο τον περιορισμό των επιλογών πρόσβασης στα επιστημονικά πεδία που έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι. Μέχρι το 2005 οι μαθητές μπορούσαν να επιλέγουν δύο, οποιαδήποτε επιθυμούσαν, από τα πέντε επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία παρακολουθούσαν. Με τις νέες ρυθμίσεις οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία, όχι ανάμεσα στα 5 αλλά ανάμεσα σε αυτά που τους επιτρέπει η επιλογή του 6ου μαθήματος Γεν. Παιδείας (ως πανελλαδικώς εξεταζομένου).

 

Από το 2006, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης πρόσβασης από το σχολικό έτος 2005-2006 και μετά, δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο αν δεν έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου που επιλέγουν ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

 

Όσον αφορά στην τελική επιλογή επιστημονικών πεδίων, ανάμεσα σε αυτά από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή σύμφωνα με τους παραπάνω περιορισμούς, ο υποψήφιος μπορεί να τα επιλέξει αφού έχει τα αποτελέσματα των πανελλαδικών με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου λαμβάνοντας υπόψη:

 • Αφενός τον ανταγωνισμό που θα συναντήσει στα διάφορα επιστ. πεδία στην προσπάθειά του να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των μορίων που θα συγκεντρώσει, και
 • Αφετέρου το γνωστικό υπόβαθρο που θα λάβει προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των μελλοντικών σπουδών του. Π.χ. ένας μαθητής της θετικής κατεύθυνσης θα πρέπει να ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες να παρακολουθήσει ένα τμήμα Φιλολογίας, ένας μαθητής της θεωρητικής κατεύθυνσης θα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει ένα τμήμα μαθηματικών κτλ.

 

Οι Κατευθύνσεις, τα Πεδία και η Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις σπουδών στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου:

 

 • Η Θεωρητική.
 • Η Θετική.
 • Η Τεχνολογική η οποία στη Γ΄ Λυκείου χωρίζεται σε δύο κύκλους: Τον Κύκλο Πληροφορικής & Υπηρεσιών και τον Κύκλο Τεχνολογίας & Παραγωγής.

 

Τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε πέντε ομάδες οι οποίες ονομάζονται επιστημονικά πεδία:

 

 • Επιστημονικό Πεδίο Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες).
 • Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ (Θετικές Επιστήμες).
 • Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ (Επιστήμες Υγείας).
 • Επιστημονικό Πεδίο ΙV (Τεχνολογικές Επιστήμες).
 • Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης).

 

Αν και το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή ανάλογα με την κατεύθυνση από την οποία αποφοίτησε να κατευθυνθεί σε περισσότερα από 1 επιστημονικά πεδία, καλό θα είναι η κατεύθυνση που θα επιλέξει ο μαθητής να σχετίζεται με τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα και τα επαγγέλματα της επιλογής του.

 

Η σωστή επιλογή κατεύθυνσης:

 • δημιουργεί τις βάσεις για την δυνατότητα παρακολούθησης των σπουδών που θέλει να κάνει ο μαθητής στο μέλλον, αλλά και
 • αυξάνει τις δυνατότητες επιτυχίας καθώς εάν ο μαθητής παρακολουθήσει κατεύθυνση σχετιζόμενη με τα Επιστ. Πεδία που σκοπεύει να επιλέξει δεν έχει βαθμολογικές απώλειες.

 

Για να κάνει τη σωστή επιλογή κατεύθυνσης ο μαθητής θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τον Τρόπο Υπολογισμού των Μορίων από την κάθε κατεύθυνση προς διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

 

Τα Μόρια Πρόσβασης ενός μαθητή σε κάποιο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξαρτώνται από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τους βαθμούς σε δύο μαθήματα-“κλειδιά”, τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας που ο μαθητής θα παρακολουθήσει στη Γ΄ Λυκείου. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι:

 

 • Δύο μαθήματα Κατεύθυνσης, τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό 20% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό 13% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής "παραιτείται" από το 7% της συνολικής δυνητικής βαθμολογίας του.
 • Για το 5ο επιστημονικό πεδίο το μάθημα επιλογής "Αρχές Οικ. Θεωρίας" και το μάθημα γενικής παιδείας "Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής", τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό 20% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Πιο αναλυτικά οι δυνατότητες πρόσβασης και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που οδηγούν από τις κατευθύνσεις προς τα διάφορα επιστημονικά πεδία έχουν ως εξής:

 

1. Πρόσβαση από τη Θεωρητική Κατεύθυνση

 

Τη θεωρητική κατεύθυνση αναμένεται να ακολουθήσουν κυρίως οι μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή του Επιστημονικού Πεδίου Ι (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες).

 

Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.), από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

 • Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Μια δεύτερη λογική και χωρίς βαθμολογικές απώλειες επιλογή από τη Θεωρητική Κατεύθυνση είναι το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης), εφόσον ο μαθητής παρακολουθήσει και εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής της Γ΄ Λυκείου). Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι:

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, ένας μαθητής της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να κατευθυνθεί, με βαθμολογικές απώλειες, προς τα Επιστημονικά Πεδία ΙΙ, ΙΙΙ και IV χρησιμοποιώντας μαθήματα γενικής παιδείας ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συνολικό συντελεστή 1,3 (δηλαδή 13% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 

Για τα Επιστημονικά Πεδία ΙΙ και IV τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι:

 

 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι:

 

 • Βιολογία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Από το 2006 υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος ανάλογα με το μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο. Συνοπτικά, οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο και το:

 

 • 2ο ή 4ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής.
 • 3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
 • 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 1ο.

 

2. Πρόσβαση από τη Θετική Κατεύθυνση

 

Τη θετική κατεύθυνση αναμένεται να ακολουθήσουν κυρίως οι μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή των Επιστημονικών Πεδίων ΙΙ (Θετικές Επιστήμες), ΙΙΙ (Επιστήμες Υγείας), ή ΙV (Τεχνολογικές Επιστήμες) και, εφόσον εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης).

 

Στις περιπτώσεις αυτές ο βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.), και από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

Για τα Επιστημονικά Πεδία ΙΙ και IV:

 

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙI:

 

 • Βιολογία (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Χημεία (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, ένας μαθητής της Θετικής Κατεύθυνσης μπορεί να κατευθυνθεί, με βαθμολογικές απώλειες, προς το Επιστημονικό Πεδίο I, χρησιμοποιώντας τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Ιστορία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Από το 2006 υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος ανάλογα με το μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο. Συνοπτικά οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:

 

 • Το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία ή το 2ο και το 3ο Επιστ. Πεδία ή το 3ο και το 4ο Επιστ. Πεδία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
 • Ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 1ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
 • Ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της θετικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 2ο ή το 3ο ή το 4ο.

 

3. Πρόσβαση από την Τεχνολ. Κατ/νση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)

 

Η τεχνολογική κατεύθυνση οδηγεί το μαθητή κυρίως σε τμήματα των Επιστημονικών Πεδίων ΙV (Τεχνολογικές Επιστήμες) και ΙΙ (Θετικές Επιστήμες) και, εφόσον εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης).

 

Ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή του Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.), από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

Για τα Επιστημονικά Πεδία IΙ και ΙV:

 

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, ένας μαθητής του Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών μπορεί να κατευθυνθεί, με βαθμολογικές απώλειες, στα Επιστημονικά Πεδία Ι και ΙΙΙ, χρησιμοποιώντας τα εξής μαθήματα με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο Ι:

 

 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Ιστορία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ:

 

 • Βιολογία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Από το 2006 υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος ανάλογα με το μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο. Συνοπτικά οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (του Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών) που θέλουν να δηλώσουν:

 

 • Το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 1ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της τεχνολογικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 2ο ή το 4ο.

 

4. Πρόσβαση από την Τεχνολ. Κατ/νση (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

 

Η τεχνολογική κατεύθυνση οδηγεί το μαθητή κυρίως σε τμήματα των Επιστημονικών Πεδίων ΙV (Τεχνολογικές Επιστήμες) και ΙΙ (Θετικές Επιστήμες) και, εφόσον εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης).

 

Ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή του Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.), και από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

Για τα Επιστημονικά Πεδία IV και ΙΙ:

 

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, ένας μαθητής του Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής μπορεί να κατευθυνθεί, με βαθμολογικές απώλειες, προς τα Επιστημονικά Πεδία Ι και ΙΙΙ, χρησιμοποιώντας τα εξής μαθήματα με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο Ι:

 

 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Ιστορία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ:

 

 • Βιολογία (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,9).
 • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,4).

 

Από το 2006 υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος ανάλογα με το μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο. Συνοπτικά οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (του Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής) που θέλουν να δηλώσουν:

 

 • Το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 1ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επισ. Πεδία και το 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της τεχνολογικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 2ο ή το 4ο.

 

 

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα

 

Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα από το 2006 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Θεωρητική Κατεύθυνση:

 • Aρχαία Eλληνικά Kείμενα (κατεύθυνσης)
 • Iστορία (κατεύθυνσης)
 • Λατινικά (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Λογοτεχνία (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Θετική Κατεύθυνση:

 • Mαθηματικά (κατεύθυνσης)
 • Φυσική (κατεύθυνσης)
 • Xημεία (κατεύθυνσης)
 • Bιολογία (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών):

 • Mαθηματικά (κατεύθυνσης)
 • Φυσική (κατεύθυνσης)
 • Aνάπτυξη Eφαρμογών σε Προγραμμματιστικό Περιβάλλον (κατεύθυνσης)
 • Aρχές Oργάνωσης & Διοίκησης Eπιχειρήσεων (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής):

 • Mαθηματικά (κατεύθυνσης)
 • Φυσική (κατεύθυνσης)
 • Χημεία-Βιοχημεία (κατεύθυνσης)
 • Ηλεκτρολογία (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας (έκτο πανελλαδικώς εξεταζόμενο) ανάμεσα στα μαθήματα:

 

 • Ιστορία
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
 • Φυσική
 • Βιολογία

 

 

Επίσης όσοι μαθητές, οποιασδήποτε κατεύθυνσης, επιλέξουν να δηλώσουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ως έβδομο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Στη Γ΄ Λυκείου διδάσκονται τα παρακάτω 11 Μαθήματα Γενικής Παιδείας (υποχρεωτικά), συνολικής διάρκειας 17 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας:

 

 • Θρησκευτικά: Ώρες: 1.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία: Ώρες: 1.
 • Ξένη Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Φυσική Αγωγή: Ώρες: 1.
 • Νεοελληνική Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ώρες: 2.
 • Ιστορία: Ώρες: 2.
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής: Ώρες: 2.
 • Φυσική: Ώρες: 1.
 • Βιολογία: Ώρες: 1.
 • Κοινωνιολογία: Ώρες: 2.

 

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Απολυτήριες Εξετάσεις & Βεβαίωση Πρόσβασης.

Με τις απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε εθνικό επίπεδο στη Γ΄τάξη του Λυκείου επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των διδαχθέντων και ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή, καθώς και να διαπιστωθεί αν ο μαθητής διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την απόκτηση του απολυτηρίου. Παράλληλα, με την αντικειμενικοποίηση των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, δίδεται η δυνατότητα να αποτελέσουν οι βαθμοί των μαθημάτων αυτών τα κριτήρια επιλογής των εισαγομένων στην ανώτατη εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό στον απόφοιτο Γενικού Λυκείου εκτός από το απολυτήριο χορηγείται και σχετική "ΒΕΒΑΙΩΣΗ", η οποία είναι το αποδεικτικό στοιχείο για τη δυνατότητα πρόσβασης του κατόχου της στην ανώτατη εκπαίδευση.

 

Η "ΒΕΒΑΙΩΣΗ" αυτή χορηγείται και σε παλαιούς αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στο σύστημα μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου προηγούμενων ετών μπορούν να επιδιώξουν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους μετέχοντας ξανά στις εξετάσεις όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

 

Βαθμολογία Λυκείου & Βαθμολογία Πρόσβασης

Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι βασίζεται ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγόμενων τελειοφοίτων σε βαθμολογικά δεδομένα προφορικής και γραπτής εξέτασης μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία είναι αποδεσμευμένα από τα αντίστοιχα που λαμβάνονται υπόψη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

 

Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν πέντε μαθήματα Κατευθύνσεων, από τα οποία:

 

 • Τα τέσσερα είναι υποχρεωτικά, συνολικής διάρκειας 12 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
 • Ένα είναι μάθημα επιλογής, διάρκειας 2 ωρών, το οποίο ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα σε 18 μαθήματα επιλογής. Ο μαθητής έχει επίσης το δικαίωμα να παρακολουθήσει και ένα δεύτερο μάθημα επιλογής, διάρκειας 2 ωρών.

 

1. Θεωρητική Κατεύθυνση

 

Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 • Αρχαία Ελληνικά, 5 ώρες διδασκαλίας.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία, 3 ώρες διδασκαλίας κατά το α' και 2 κατά το β' τετράμηνο.
 • Λατινικά, 2 ώρες διδασκαλίας κατά το α' και 3 κατά το β' τετράμηνο.
 • Ιστορία, 2 ώρες διδασκαλίας.

 

Επίσης, οι μαθητές της ίδιας κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της Γ΄ Λυκείου (2 ώρες το καθένα).

 

2. Θετική Κατεύθυνση

 

Οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 • Μαθηματικά, 5 ώρες την εβδομάδα.
 • Φυσική, 3 ώρες την εβδομάδα.
 • Χημεία, 2 ώρες την εβδομάδα.
 • Βιολογία, 2 ώρες την εβδομάδα.

 

Επίσης, οι μαθητές της ίδιας κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της Γ΄ Λυκείου (2 ώρες το καθένα).

 

3. Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

 

Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής) θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 • Μαθηματικά, 5 ώρες την εβδομάδα.
 • Χημεία-Βιοχημεία, 2 ώρες την εβδομάδα.
 • Φυσική, 3 ώρες την εβδομάδα.
 • Ηλεκτρολογία, 2 ώρες την εβδομάδα.

 

Επίσης, οι μαθητές της ίδιας κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της Γ΄ Λυκείου (2 ώρες το καθένα).

 

4. Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

 

Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών) θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 • Μαθηματικά, 5 ώρες την εβδομάδα.
 • Φυσική, 3 ώρες την εβδομάδα.
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον, 2 ώρες την εβδομάδα.
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων και Υπηρεσιών, 2 ώρες την εβδομάδα.

 

Επίσης, οι μαθητές της ίδιας κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της Γ΄ Λυκείου (2 ώρες το καθένα).

 

 

Μαθήματα Επιλογής

 

Τα μαθήματα επιλογής της Γ΄Λυκείου είναι κοινά και για τις 4 κατευθύνσεις. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να επιλέξει ένα. Όλα τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται 2 ώρες την εβδομάδα.

 

Τα 18 μαθήματα επιλογής της Γ΄Λυκείου είναι τα εξής:

 

 • Β' Ξένη Γλώσσα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Στατιστική
 • Λογική - Θεωρία & Πρακτική
 • Εφαρμογές Υπολογιστών
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Ιστορία Επιστημών & Τεχνολογίας
 • Προβλήματα Φιλοσοφίας
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Τεχνολογία & Ανάπτυξη
 • Στοιχεία Γεωπονίας & Αγρ. Ανάπτυξη
 • Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια
 • Αρχές Λογιστικής
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 • Τεχνολογία Υπ/κών Συστ. & Λειτ.Συστήματα
 • Πολυμέσα - Δίκτυα
 • Εφαρμογές Λογισμικού
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors