Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Β΄Λυκείου

Β΄Λυκείου

 

Η Β΄ Λυκείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του μαθητή, γιατί ο μαθητής αποφασίζει για την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει ανάμεσα σε Θεωρητική, Θετική & Τεχνολογική κατεύθυνση. Επιλέγοντας μια από τις τρεις κατευθύνσεις ο μαθητής εμβαθύνει τις γνώσεις του στο γνωστικό πεδίο που τον ενδιαφέρει περισσότερο και προετοιμάζεται για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα δώσει τον επόμενο χρόνο.

 

Στη Β΄ Λυκείου διδάσκονται:

 • 13 Γενικά Μαθήματα ή Μαθήματα Γενικής Παιδείας (υποχρεωτικά) διάρκειας 24 ωρών συνολικά την εβδομάδα.
 • 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων διάρκειας συνολικά 7 ωρών την εβδομάδα.
 • 1 Μάθημα Επιλογής το οποίο διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα και επιλέγει ο μαθητής ανάμεσα σε 14 μαθήματα (για όλες τις κατευθύνσεις). Ο μαθητής έχει επίσης το δικαίωμα να παρακολουθήσει και ένα δεύτερο μάθημα επιλογής.

 

Συνολικά ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 17 μαθήματα κατά τη Β΄ Λυκείου σε 33 σχολικές ώρες εβδομαδιαίως. Το διδακτικό έτος, όπως και στην Α΄ Λυκείου, χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο μαθητής αξιολογείται όπως και στην Α΄ Λυκείου.

 

Όλα τα Μαθήματα της Β΄ Λυκείου εξετάζονται γραπτώς στη σχολική μονάδα, εκτός από τη Φυσική Αγωγή και τα μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών, Γραμμικό, Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο. Η βαθμολογία της Β΄ Λυκείου δεν υπολογίζεται στο βαθμό του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

Επιλογή Κατεύθυνσης - Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οι Κατευθύνσεις

 

Στο Γενικό Λύκειο, η Β΄ και η Γ΄ τάξη χωρίζονται σε κατευθύνσεις. Η επιλογή της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ο μαθητής γίνεται στη Β΄ Λυκείου. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Τις ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή σε σχέση με το περιεχόμενο των μαθημάτων της κατεύθυνσης.
 • Το περιεχόμενο των μαθημάτων της κατεύθυνσης που θα επιλέξει και στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου.
 • Τις προτιμήσεις του για το τμήμα που θέλει να φοιτήσει, εφόσον θέλει να φοιτήσει σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και κατά συνέπεια, για το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει μελλοντικά. Τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε πέντε ευρείες ομάδες οι οποίες ονομάζονται Επιστημονικά Πεδία , το γενικό περιεχόμενο των οποίων και τις σχέσεις τους με τις κατευθύνσεις του λυκείου θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μαθητής πριν επιλέξει την κατεύθυνσή του.

 

Παρότι οι βαθμοί των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου δεν υπολογίζονται στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καλό θα είναι να γνωρίζει ο μαθητής της Β΄Λυκείου τα δεδομένα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα συναντήσει την επόμενη χρονιά, ως μαθητής της Γ΄ Λυκείου και να λάβει σοβαρά υπόψη τις προϋποθέσεις πρόσβασης από την κάθε κατεύθυνση προς διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

 

Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις σπουδών στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου:

 

 • Η Θεωρητική.
 • Η Θετική.
 • Η Τεχνολογική.

 

Με την ολοκλήρωση της Β΄ Λυκείου οι μαθητές θα συνεχίσουν με την ίδια κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου. Οι μαθητές που έχουν επιλέξει την Τεχνολογική Κατεύθυνση θα πρέπει να κάνουν μια επιπλέον επιλογή ανάμεσα στους δύο κύκλους στους οποίους χωρίζεται η κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου:

 • τον Κύκλο Πληροφορικής / Υπηρεσιών και
 • τον Κύκλο Τεχνολογίας / Παραγωγής.

 

Αν και το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να οδηγηθεί από την κάθε κατεύθυνση προς περισσότερα από επιστημονικά πεδία Ι, καλό θα είναι η κατεύθυνση που θα επιλέξει ο μαθητής να σχετίζεται με το επιστημονικό πεδίο, το τμήμα και το επάγγελμα της προτίμησής του.

 

Τέλος, θα πρέπει ο μαθητής της Β΄ Λυκείου να γνωρίζει ότι την επόμενη χρονιά τα μόρια πρόσβασής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εξαρτηθούν από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης που θα πετύχει και τους βαθμούς του σε δύο μαθήματα-“κλειδιά”, τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας που ο μαθητής θα παρακολουθήσει στη Γ΄ Λυκείου.

 

1. Προοπτικές Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

Τη θεωρητική κατεύθυνση αναμένεται να ακολουθήσουν κυρίως οι μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες).

 

Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 • Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Μια δεύτερη λογική και χωρίς βαθμολογικές απώλειες επιλογή από τη Θεωρητική Κατεύθυνση είναι το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης), εφόσον ο μαθητής παρακολουθήσει τα μαθηματικά γενικής παιδείας και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ως μάθημα επιλογής στη Γ΄ Λυκείου. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, ένας μαθητής της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να κατευθυνθεί προς τα Επιστημονικά Πεδία ΙΙ, ΙΙΙ και IV επιλέγοντας συγκεκριμένα μαθήματα γενικής παιδείας (στη Γ΄ Λυκείου) ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συνολικό συντελεστή 1,3 (δηλαδή 13% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 

2. Τεχνολογική Κατεύθυνση

 

Η τεχνολογική κατεύθυνση οδηγεί το μαθητή κυρίως σε τμήματα των Επιστημονικών Πεδίων ΙV (Τεχνολογικές Επιστήμες) και ΙΙ (Θετικές Επιστήμες) και, εφόσον δώσει ως μάθημα επιλογής στη Γ΄ Λυκείου το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, το Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης).

 

Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν την Τεχνολογική Κατεύθυνση στη Β΄ Λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στη Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους δύο κύκλους της κατεύθυνσης:

 • Τον Κύκλο Πληροφορικής - Υπηρεσιών ή
 • Τον Κύκλο Τεχνολογίας Παραγωγής.

 

α. Προοπτικές Κύκλου Πληροφορικής-Υπηρεσιών

 

Ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή του Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

Για τα Επιστημονικά Πεδία IV και ΙΙ:

 

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, ένας μαθητής του Κύκλου Πληροφορικής / Υπηρεσιών μπορεί να κατευθυνθεί προς τα Επιστημονικά Πεδία Ι και ΙΙΙ, επιλέγοντας συγκεκριμένα μαθήματα γενικής παιδείας με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στο βαθμό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 

β. Προοπτικές Κύκλου Τεχνολογίας Παραγωγής

 

Ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή του Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται, εκτός από το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και τη Δοκιμασία Δεξιοτήτων, και από τα εξής μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου (με συνολικό συντελεστή 2 ή 20% στον υπολογισμό των μορίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση):

 

Για τα Επιστημονικά Πεδία IV και ΙΙ:

 

 • Μαθηματικά (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 1,3).
 • Φυσική (υποχρεωτικό κατεύθυνσης - συντελεστής 0,7).

 

Για το Επιστημονικό Πεδίο V:

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής - συντελεστής 1,3).
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας - συντελεστής 0,7).

 

Επίσης, ένας μαθητής του Κύκλου Τεχνολογίας / Παραγωγής μπορεί να κατευθυνθεί προς τα Επιστημονικά Πεδία Ι και ΙΙΙ, επιλέγοντας συγκεκριμένα μαθήματα γενικής παιδείας με συνολικό συντελεστή 1,3 (13% στο βαθμό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 

Τα Μαθήματα της Β΄ Λυκείου

 

Στη Β΄ Λυκείου διδάσκονται:

 

 • 13 Γενικά Μαθήματα ή Μαθήματα Γενικής Παιδείας (υποχρεωτικά) διάρκειας 24 ωρών συνολικά την εβδομάδα.
 • 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων διάρκειας συνολικά 7 ωρών την εβδομάδα.
 • 1 Μάθημα Επιλογής το οποίο διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα και επιλέγει ο μαθητής ανάμεσα σε 14 μαθήματα (για όλες τις κατευθύνσεις). Ο μαθητής έχει επίσης το δικαίωμα να παρακολουθήσει και ένα δεύτερο μάθημα επιλογής.

 

Συνολικά ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 17 μαθήματα κατά τη Β΄ Λυκείου σε 33 σχολικές ώρες εβδομαδιαίως. Το διδακτικό έτος, όπως και στην Α΄ Λυκείου, χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο μαθητής αξιολογείται όπως και στην Α΄ Λυκείου.

 

Όλα τα Μαθήματα της Β΄ Λυκείου εξετάζονται γραπτώς στη σχολική μονάδα, εκτός από τη Φυσική Αγωγή και τα μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών, Γραμμικό, Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο. Η βαθμολογία της Β΄ Λυκείου δεν υπολογίζεται στο βαθμό του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

 

Τα μαθήματα στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διακρίνονται σε μαθήματα:

 

 

Τα μαθήματα της τάξης διακρίνονται, επίσης, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασής τους σε μαθήματα τα οποία:

 

 • εξετάζονται γραπτά, τα οποία μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του Γενικού Μέσου Όρου προαγωγής από την τάξη.
 • δεν εξετάζονται γραπτά και δεν λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση του Γενικού Μέσου Όρου και την προαγωγή από την τάξη (Φυσική Αγωγή, Εφαρμογές Υπολογιστών, Εφαρμογές Λογισμικού και Πολυμέσα - Δίκτυα).

 

1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου

 

Στη Β΄ Λυκείου διδάσκονται τα παρακάτω 13 Μαθήματα Γενικής Παιδείας (Υποχρεωτικά), συνολικής διάρκειας 25 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας:

 

 

2. Μαθήματα Κατευθύνσεων Β΄Λυκείου

 

Στη Β΄Λυκείου τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται:

 • α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και
 • β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

Οι κατευθύνσεις είναι τρεις:

 

 • Θεωρητική.
 • Θετική.
 • Τεχνολογική.

 

α. Θεωρητική Κατεύθυνση Β΄Λυκείου

 

Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 

Επίσης, οι μαθητές της ίδιας κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της Β΄ Λυκείου (2 ώρες το καθένα).

Οι μαθητές έχουν ακόμη το δικαίωμα να παρακολουθήσουν και ένα δεύτερο μάθημα επιλογής.

 

β. Θετική Κατεύθυνση Β΄Λυκείου

 

Οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 

Επίσης, οι μαθητές της ίδιας κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της Β΄ Λυκείου (2 ώρες το καθένα).

Οι μαθητές έχουν ακόμη το δικαίωμα να παρακολουθήσουν και ένα δεύτερο μάθημα επιλογής.

 

γ. Τεχνολογική Κατεύθυνση Β΄Λυκείου

 

Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 

Επίσης, οι μαθητές της ίδιας κατεύθυνσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της Β΄ Λυκείου (2 ώρες το καθένα).

Οι μαθητές έχουν ακόμη το δικαίωμα να παρακολουθήσουν και ένα δεύτερο μάθημα επιλογής.

 

3. Μαθήματα Επιλογής Β Λυκείου

Τα μαθήματα επιλογής της Β΄Λυκείου είναι κοινά και για τις 3 κατευθύνσεις. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να επιλέξει ένα. Όλα τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται 2 ώρες την εβδομάδα.

 

Τα 14 μαθήματα επιλογής της Β΄Λυκείου είναι τα εξής:

 

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors