Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Η Αξιολόγηση στο Σχολείο

Η Αξιολόγηση στο Σχολείο
Γενικά για την Αξιολόγηση στο Γενικό Λύκειο
Οι Νομοθετικές Αλλαγές του 2006
Βασικά Κριτήρια και Μέτρα στο Γενικό Λύκειο
Βαθμολογία Τετραμήνων
Γραπτές Εξετάσεις σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας
Εξέταση Μαθητών με Ειδ. Εκπ. Ανάγκες στη Σχ. Μονάδα
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθητή κατά Μάθημα (στο Σχολείο)
Διαφορά Γραπτής-Προφορικής Βαθμολογίας
Γενικός Μέσος Όρος Τάξης (Γ.Μ.Ο.)
Προαγωγή, Απόλυση & Απόρριψη Μαθητή
Απουσίες & Επάρκεια Φοίτησης
Απολυτήριες Εξετάσεις στα Ιδιωτικά Λύκεια
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors