Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Οι Αλλαγές του 2006 στο Γενικό Λύκειο

Οι Αλλαγές του 2006 στο Γενικό Λύκειο

 

Από το σχολικό έτος 2005-2006 έγιναν αρκετές αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες ισχύουν για τους μαθητές που αποφοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2005-2006 και τους μεταγενέστερους, από τη Γ΄τάξη του Ημερήσιου και τη Δ΄τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

Το σύστημα που εφαρμόζεται από το 2006, αποτελεί ουσιαστικά ένα μεταβατικό στάδιο και θα ισχύσει μέχρι να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πλήρως ένα νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο μελετάται από το ΥΠΕΠΘ.

 

Κατά το μεταβατικό στάδιο, παρά τον περιορισμό των μαθημάτων, διατηρούνται η φιλοσοφία και οι γενικές αρχές του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής. Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις και οι αλλαγές που ισχύουν από το 2006 είναι οι εξής:

 

1. Οι μαθητές εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε έξι ή επτά μαθήματα αντί των εννέα ή δέκα που εξετάζονταν μέχρι σήμερα. Ο κάθε μαθητής-υποψήφιος εξετάζεται:

 

 • Στα τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης.
 • Στο μάθημα της Nεοελληνικής Γλώσσας (γενικής παιδείας).
 • Ένα έκτο μάθημα το οποίο οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε τέσσερα, από τα υπόλοιπα, μαθήματα γενικής παιδείας, δηλαδή: Νεότερη Ελληνική Iστορία, Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική και Bιολογία.
 • Στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" (ως έβδομο μάθημα για όσους επιλέξουν να δηλώσουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο).

 

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από το Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης. Ο βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ΄ τάξης διαμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

 

Τα υπόλοιπα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία δεν εξετάζονται πανελλαδικώς θα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

2. Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα από το 2006 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Στη Θεωρητική Κατεύθυνση:

 • Aρχαία Eλληνικά Kείμενα (κατεύθυνσης)
 • Iστορία (κατεύθυνσης)
 • Λατινικά (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Λογοτεχνία (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα έκτο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Στη Θετική Κατεύθυνση:

 • Mαθηματικά (κατεύθυνσης)
 • Φυσική (κατεύθυνσης)
 • Xημεία (κατεύθυνσης)
 • Bιολογία (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα έκτο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Στην Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών):

 • Mαθηματικά (κατεύθυνσης)
 • Φυσική (κατεύθυνσης)
 • Aνάπτυξη Eφαρμογών σε Προγραμμματιστικό Περιβάλλον (κατεύθυνσης)
 • Aρχές Oργάνωσης & Διοίκησης Eπιχειρήσεων (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα έκτο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Στην Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής):

 • Mαθηματικά (κατεύθυνσης)
 • Φυσική (κατεύθυνσης)
 • Χημεία-Βιοχημεία (κατεύθυνσης)
 • Ηλεκτρολογία (κατεύθυνσης)
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
 • Ένα έκτο μάθημα γενικής παιδείας (που θα επιλέγουν οι μαθητές)

 

Επίσης όσοι μαθητές, οποιασδήποτε κατεύθυνσης, επιλέξουν να δηλώσουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ως έβδομο μάθημα).

 

3. Η μείωση του αριθμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από εννέα ή δέκα σε έξι ή επτά έχει ως επακόλουθο τον περιορισμό των επιλογών εισαγωγής που έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι.

 

Μέχρι το 2005 οι μαθητές μπορούσαν να επιλέγουν δύο, οποιαδήποτε επιθυμούσαν, από τα πέντε επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία παρακολουθούσαν.

 

Με τις ρυθμίσεις του 2006, οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία, όχι ανάμεσα στα 5 αλλά ανάμεσα σε αυτά που τους επιτρέπει η επιλογή του 6ου μαθήματος Γεν. Παιδείας (ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου).

 

Από το 2006, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι της Βεβαίωσης πρόσβασης από το σχολικό 2005-2006 και μετά, δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο αν δεν έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου που επιλέγουν ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου. Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής για τους υποψήφιους:

 

 • Αν επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν.
 • Αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα πρέπει να έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν τη σχετική βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δυνατότητες που υπάρχουν για τους υποψήφιους των τριών κατευθύνσεων είναι οι εξής:

 

Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορούν να δηλώσουν το 1ο Επιστ. Πεδίο ανεξάρτητα από το 6ο μάθημα Γεν. Παιδείας που θα επιλέξουν. Όσοι θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο και το:

 • 2ο ή 4ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής.
 • 3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
 • 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 1ο.

 

Οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:

 • Το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία ή το 2ο και το 3ο Επιστ. Πεδία ή το 3ο και το 4ο Επιστ. Πεδία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
 • Ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 1ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
 • Ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της θετικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 2ο ή το 3ο ή το 4ο.

 

Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο Κύκλων) που θα θέλουν να δηλώσουν:

 • Το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 1ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της τεχνολογικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 2ο ή το 4ο.

 

Σημείωση: Ένας υποψήφιος δεν θα έχει πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο εάν δεν δηλώσει και εξεταστεί στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου. Δεν θα μπορεί δηλαδή να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο σε κάποιο άλλο μάθημα και να δηλώσει τμήματα του 5ου Επιστ. Πεδίου παίρνοντας 0 στα δύο αυτά μαθήματα.

 

Σχόλιο: Η μείωση του αριθμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων λειτουργεί ουσιαστικά (ως προς την πρόσβαση) υπέρ των μαθημάτων Κατεύθυνσης μειώνοντας τη σημασία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

 

4. Στο σύστημα που ίσχυε μέχρι και τη χρονιά 2004-5, η επιλογή των επιστημονικών πεδίων γινόταν, από τον μαθητή, με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αφού τελείωνε η σχολική χρονιά και αφού ο μαθητής είχε τους βαθμούς του.

 

Από τη χρονιά 2005-6, η επιλογή των δύο επιστημονικών πεδίων από τους μαθητές πρέπει να γίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, ουσιαστικά πριν από τις εξετάσεις καθώς το αργότερο 10 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν:

 • Το 6ο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο (το 2ο μάθημα γενικής παιδείας), το οποίο θα καθορίζει και το σε ποια επιστ. πεδία θα έχουν πρόσβαση.
 • Το εάν θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" το οποίο είναι απαραίτητο για να έχουν πρόσβαση στο 5ο επιστ. πεδίο.

 

Η αίτηση αυτή των υποψήφιων είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση.

 

Αν ένας υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

 

Η επιλογή του 6ου μαθήματος (Γενικής Παιδείας) πρέπει να γίνεται από τον μαθητή-υποψήφιο με τα εξής κριτήρια:

 • Σύμφωνα με το ποια επιστημονικά πεδία επιθυμεί να επιλέξει.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του στα τέσσερα μαθήματα ανάμεσα στα οποία καλείται να επιλέξει.

 

5. Από το 2006 επήλθαν διάφορες αλλαγές όσον αφορά στους συντελεστές αυξημένης βαρύτητας από τις Κατευθύνσεις προς τα πέντε Επιστημονικά Πεδία.

 

Δεν μεταβλήθηκαν οι συντελεστές αυξημένης βαρύτητας όσον αφορά στην πρόσβαση από τις κατευθύνσεις προς τα πέντε επιστημονικά πεδία με βάση τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Δηλαδή τα μαθήματα που έχουν συνολικό συντελεστή βαρύτητας 2 (1,3 και 0,7).

 

Οι μεταβολές αφορούν στην πρόσβαση από τις κατευθύνσεις προς τα επιστημονικά πεδία με βάση μαθήματα Γενικής Παιδείας. Δηλαδή τα μαθήματα που έχουν συνολικό συντελεστή βαρύτητας 1,3 (0,9 και 0,4).

 

Από το 2006 επήλθαν οι εξής αλλαγές όσον αφορά την πρόσβαση με βάση τα μαθήματα γενικής παιδείας:

 

Από τη Θεωρητική Κατεύθυνση προς το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία υπολογίζονται τα μαθήματα:

 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (γεν. παιδείας): 0,9
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γεν. παιδείας): 0,4

 

Σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι τη χρονιά 2004-5, αντικαταστάθηκε το μάθημα της Φυσικής-Βιολογίας (γεν. παιδείας) από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

 

Από τη Θεωρητική Κατεύθυνση και τους δύο Κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης προς το 3ο Επιστ. Πεδίο θα υπολογίζονται τα μαθήματα:

 • Βιολογία (γεν. παιδείας): 0,9
 • Nεοελληνική Γλώσσα (γεν. παιδείας): 0,4

 

Σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι τη χρονιά 2004-5, στη Θεωρητική Κατεύθυνση και την Τεχνολογική (Κύκλος Πληρ/κής & Υπηρεσιών) αντικαταστάθηκε το μάθημα της Φυσικής-Βιολογίας (γεν. παιδείας) από το μάθημα της Βιολογίας (γεν. παιδείας) και το μάθημα των Μαθηματικών & Στοιχείων Στατιστικής (γεν. παιδείας) από το μάθημα της Νεοελ. Γλώσσας.

 

Επίσης στην Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής) αντικαταστάθηκε το μάθημα της Φυσικής-Βιολογίας (γεν. παιδείας) από το μάθημα της Βιολογίας (γεν. παιδείας) και το μάθημα της Χημείας-Βιοχημείας (κατεύθυνσης) από το μάθημα της Νεοελ. Γλώσσας (γεν. παιδείας).

 

6. Από το 2006 ισχύει πλαφόν βαθμολογικής βάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο υποψήφιος πρέπει να πετύχει:

 • Γενικό Βαθμό Πρόσβασης μεγαλύτερο ή ίσο του 10, ή
 • Αριθμό μορίων πρόσβασης, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

 

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι εάν μεν ο υποψήφιος έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης μεγαλύτερο ή ίσο του 10,00 θα μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα Επιστ. Πεδία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση σύμφωνα με την κατεύθυνση από την οποία αποφοίτησε και το 6ο ή/και 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα το οποίο επέλεξε.

 

Εάν ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης του είναι μικρότερος του 10,00, τότε ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιο(α) επιστ. πεδία ή ομάδες τμημάτων εφόσον συγκεντρώσει σε αυτά αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων. Η ρύθμιση αυτή σημαίνει:

 

α.  Ένας υποψήφιος ο οποίος δεν έχει δώσει κάποιο ειδικό μάθημα θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όποιο επιστημονικό πεδίο έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10.000 μόρια. Επομένως θα είναι δυνατό κάποιος υποψήφιος να έχει πρόσβαση σε κάποιο επιστημονικό πεδίο και να μην έχει σε κάποιο άλλο.

 

β.  Για έναν υποψήφιο ο οποίος έχει δώσει κάποιο ειδικό μάθημα, υπάρχουν 3 περιπτώσεις όσον αφορά στην πρόσβασή του σε κάποια επιστ. πεδία ή ομάδες τμημάτων:

 

 • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10.000 μόρια (χωρίς το ειδ. μάθημα) σε κάποιο ή κάποια επιστ. πεδία, οπότε θα έχει πρόσβαση στα επιστ. πεδία αυτά (στα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα).
 • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 11.000 μόρια, μαζί με τα μόρια του ειδ. μαθήματος με συντελεστή 1 (βαρύτητα 10%), για τα τμήματα κάποιου ή κάποιων επιστ. πεδίων, οπότε και θα έχει πρόσβαση στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.
 • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 12.000 μόρια, μαζί με τα μόρια του ειδ. μαθήματος με συντελεστή 2 (βαρύτητα 20%), για τα τμήματα κάποιου ή κάποιων επιστ. πεδίων, οπότε και θα έχει πρόσβαση στα τμήματα στα οποία απαιτείται το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.

 

Παράδειγμα:

 

Για έναν υποψήφιο ο οποίος έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο τις σχολές "Φιλολογία Πάτρας", "Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας" και "Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης", που περιλαμβάνονται σε δύο επιστημονικά πεδία, στο 1ο και στο 5ο, ισχύουν τα εξής:

 

Για την συμμετοχή του συγκεκριμένου υποψηφίου στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στη "Φιλολογία Πάτρας" απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) μόρια (χωρίς το ειδ. μάθημα) που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τη συγκεκριμένη σχολή.

 

Για την εισαγωγή του στη Σχολή "Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία Αθήνας" απαιτείται Γενικός Βαθμός Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκέντρωση 12.000 μορίων (μαζί με το ειδ. μάθημα) που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τη συγκεκριμένη σχολή αφού για την εισαγωγή στη Σχολή αυτή απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 2.

 

Για την εισαγωγή του στο Τμήμα "Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης" απαιτείται Γενικός Βαθμός Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκέντρωση 11.000 μορίων (μαζί με το ειδ. μάθημα) που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για το συγκεκριμένο Τμήμα αφού για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 1.

  

Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η προϋπάρχουσα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία απαιτείται η βάση του δέκα (10) ή το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού στο ειδικό μάθημα για την πρόσβαση στο τμήμα όπου απαιτείται το μάθημα αυτό. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

 

Για την πρόσβαση στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ένας υποψήφιος θα πρέπει:

 • Να πετύχει στις προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Να πετύχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή σύμφωνα με ότι ισχύει για τους άλλους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

7. Οι υποψήφιοι των παλαιότερων ετών που επιθυμούν να ξαναδώσουν εξετάσεις θα εξεταστούν σε 6 ή 7 μαθήματα όπως και τωρινοί τελειόφοιτοι μαθητές. Θα δώσουν 4 μαθήματα κατεύθυνσης (μπορούν να επιλέξουν διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχαν επιλέξει στο λύκειο), το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γεν. Παιδείας και ένα ακόμη μάθημα Γεν. Παιδείας από τα 4 ανάμεσα στα οποία μπορούν να επιλέξουν και οι τελειόφοιτοι.

 

Η επιλογή από τους υποψήφιους του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας ή/και του μαθήματος επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" που για να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο θα γίνεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 10 Φεβρουαρίου οπότε και θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση. Η αίτηση αυτή του υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμμιά περίπτωση. Κατά τα άλλα θα ισχύει και για τους υποψήφιους αυτούς ότι και για τους τωρινούς υποψήφιους.

 

Για τους υποψηφίους των παλαιότερων ετών που επιθυμούν να είναι και πάλι υποψήφιοι, χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις, για το 10% των θέσεων εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις που ίσχυαν και τα προηγούμενα χρόνια.

 

Πιο συγκεκριμένα για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων, τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των μορίων κ.λ.π των υποψηφίων αυτών που είναι κάτοχοι της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001, την οποία έχουν αποκτήσει το σχολικό έτος 2005-2006 και πριν που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ 565 Β) 15-5-2001 Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors