Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Ά Λυκείου

Οδηγός Σπουδών Α΄ Λυκείου

Γενικά

Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη προετοιμασίας, εξοικείωσης με τους νέους τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο Γενικό Λύκειο, καθώς και προσανατολισμού του μαθητή όσον αφορά στις μελλοντικές επιλογές του.

 

Για όλες τις προαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται στην Α΄ τάξη η εξεταστέα ύλη καθορίζεται σε κάθε Λύκειο. Η εξεταστέα ύλη στην Α΄ Λυκείου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό της διδακτέας.

 

Όλα τα Μαθήματα εξετάζονται γραπτώς στη σχολική μονάδα, εκτός από τη Φυσική Αγωγή, την Αισθητική Αγωγή, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τις Εφαρμογές Πληροφορικής. Η βαθμολογία του μαθητή της Α΄ Λυκείου δεν υπολογίζεται στο βαθμό του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς γίνεται Διαγνωστική Αξιολόγηση των Μαθητών στα περισσότερα θεματικά αντικείμενα που διδάσκονται στη διάρκεια της χρονιάς. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες στην Α' Λυκείου είναι υποχρεωτικές, ενώ στις επόμενες τάξεις του Γενικού Λυκείου είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θεωρούνται απ’ αυτούς αναγκαίες.

 

Οι απόφοιτοι της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου προαγόμενοι στην Β΄ τάξη θα μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ. Στους μαθητές αυτούς θα παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής. Αντιστοίχως οι απόφοιτοι της Α' τάξης του ΕΠΑ.Λ προαγόμενοι στην Β’ τάξη θα μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Διαγνωστική Αξιολόγηση

Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων και αφού γίνει με ευθύνη των Διευθυντών των Γενικών Λυκείων ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για το σκοπό και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης, διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα:

 

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.
 • Νεοελληνική Γλώσσα.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία.
 • Άλγεβρα.
 • Γεωμετρία.
 • Φυσική.
 • Χημεία.
 • Ξένες Γλώσσες.

 

Σκοποί των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι:

 

 • Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους.
 • Να διερευνήσουν αν οι μαθητές τους διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, να επισημάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες διδασκαλίας και διδασκόμενα μαθήματα), για την πρόσθετη διδακτική τους στήριξη, το οποίο εισηγούνται στο Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος και αποφασίζει.

 

Επίσης, για τις διαγνωστικές δοκιμασίες ισχύουν τα εξής:

 

1. Συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες, σύμφωνα και με τις βασικές οδηγίες που συντάσσει για κάθε μάθημα το Π.Ι.

2. Διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών.

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.

4. Οι γονείς ενημερώνονται για την επίδοση των μαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο.

Τα Μαθήματα στην Α' Λυκείου

1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

 

 • Η ομάδα Α περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.
 • Η ομάδα Β περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς.
 • Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Αισθητική Αγωγή, τη Φυσική Αγωγή, τις Εφαρμογές Πληροφορικής και το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει τα παρακάτω δεκατέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας (υποχρεωτικά), συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας:

 

 

(*) Ώρες 1ου/2ου τετραμήνου.

 

Επίσης, περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας:

 

 

Εφόσον ο μαθητής το επιθυμεί, θα μπορεί να διδάσκεται ένα ακόμη δίωρο μάθημα της επιλογής του.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors