Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι 2011

Βάσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι 2011
Α. Βάσεις 2011 Αποφοίτων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων (90%)

1. Συγκριτική Παρουσίαση Βάσεων 2010/2009 Αποφοίτων Γεν. Λυκείου (90%) 2. Ιστορική Εξέλιξη Βάσεων και Θέσεων Γεν. Λύκειο 90% 3. Οι Βάσεις ανα Επιστημονικό Πεδίο (90%)
    1ο Επιστημονικό Πεδίο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
    5ο Επιστημονικό Πεδίο
4. Οι Βάσεις Α.Ε.Ι (90%) 5. Οι Βάσεις ανα Κατηγορία από Γενικά Λύκεια για το 90% των θέσεων (έγγραφα .pdf) κατά φθίνουσα σειρά μορίων 6. Οι Βάσεις Τ.Ε.Ι (90%) 7. Οι Βάσεις των Στρατιωτικών/Αστυνομικών Σχολών (90%) 8. Οι Βάσεις των Εκκλησιαστικών Σχολών (90%)
B. Βάσεις 2011 Αποφοίτων Ημερήσιων Γεν. Λυκείων Παλαιότερων Ετών (10%)
1. Συγκριτική Παρουσίαση Βάσεων 2011/2010 Αποφοίτων Γεν. Λυκείου (10%)

2. Οι Βάσεις ανα Κατηγορία από Γενικά Λύκεια για το 10% των θέσεων (έγγραφα .pdf) κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Γ. Βάσεις 2011 Αποφοίτων Εσπερινών Γενικών Λυκείων (90%) ανα Κατηγορία
Δ. Βάσεις 2011 Ημερήσιων ΕΠΑΛ Α΄ανα Κατηγορία
1. Βάσεις Γενικής κατηγορίας από ημερήσια ΕΠΑΛ Α΄
2. Βάσεις με Κοινωνικά κριτήρια από ημερήσια ΕΠΑΛ Α΄
3. Βάσεις πολυτέκνων από ημερήσια ΕΠΑΛ Α΄
4. Βάσεις τριτέκνων από ημερήσια ΕΠΑΛ Α΄
Ε. Βάσεις 2011 Εσπερινών ΕΠΑΛ ανα Κατηγορία
1. Βάσεις Γενικής κατηγορίας από Εσπερινά ΕΠΑΛ
2. Βάσεις με Κοινωνικά κριτήρια από Εσπερινά ΕΠΑΛ
3. Βάσεις πολυτέκνων από Εσπερινά ΕΠΑΛ
4. Βάσεις τριτέκνων από Εσπερινά ΕΠΑΛ
ΣΤ. Βάσεις 2011 Μουσουλμάνων
1. Βάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Μουσουλμάνων για το 90%
2. Βάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Μουσουλμάνων για το 10%
3. Βάσεις Ημερήσιων ΕΠΑΛ Α΄Μουσουλμάνων για το 10%
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors