Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι 2010

Βάσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι 2010
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων:

α) Γενικού Ημερήσιου Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%) στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών  της Πυροσβεστικής  και Εμπορικού Ναυτικού.

β) Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. (ημερήσιου και εσπερινού) και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ (ημερήσιου και εσπερινού) στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

γ) Γενικού  Εσπερινού Λυκείου και Εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές της Ακαδημίας  Εμπορικού Ναυτικού.

 

Ειδικότερα σήμερα  δίδονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του  τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε τμήμα ή σχολή των Ιδρυμάτων αυτών για την κάθε κατηγορία, ενώ στέλνονται ήδη ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις και στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας προκειμένου να τις  προωθήσουν στα Λύκεια αρμοδιότητάς τους και να αναρτηθούν σ’ αυτά εντός της ημέρας.  

 

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 106.189 (82.096 με το 90%, 8.308  με το 10%, 722 με την κατηγορία των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), 13.723 από τα ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), 358 από τα εσπερινά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), 855 από τα Ημερήσια ΤΕΕ Β΄ κύκλου και 127 από τα Εσπερινά ΤΕΕ Β΄ Κύκλου), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 92.426

 

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 84.368, ενώ το 2009 εισήχθησαν 68.794.

Εφέτος έμειναν  4.108 κενές θέσεις. Το 2009  είχαν μείνει  20.390   κενές θέσεις.   

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής :

                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2010 - 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
10%
90%
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄
ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
8.308
(8.288 ΓΕΛ, 20 ΕΠΑΛ - Β)
82.096
(81.784 ΓΕΛ,
312 ΕΠΑΛ - Β)
722 (662 ΓΕΛ, 60 ΕΠΑΛ - Β)
13.723
358
855
127
106.189
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
3.848 (3.847 ΓΕΛ, 1 ΕΠΑΛ - Β)
36.416
(36.391 ΓΕΛ,
25 ΕΠΑΛ - Β)
393 (361 ΓΕΛ, 32 ΕΠΑΛ - Β)
-
-
-
-
40.657
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΑΣΤΥΝΟΜ. ΑΕΝ
250 (249 ΓΕΛ, 1 ΕΠΑΛ - Β)
2.489
(2.479 ΓΕΛ,
10 ΕΠΑΛ - Β)
4 (4 ΓΕΛ)
234
2
23
-
3.002
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ
2.840 (2.828 ΓΕΛ, 12 ΕΠΑΛ - Β)
30.418 (30.213 ΓΕΛ, 205 ΕΠΑΛ - Β)
202
(183 ΓΕΛ,
19 ΕΠΑΛ - Β)
6.310
288
531
120
40.709
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
6.938 (6.924 ΓΕΛ, 14 ΕΠΑΛ - Β)
69.323 (69.083 ΓΕΛ, 240 ΕΠΑΛ - Β)
599
(548 ΓΕΛ,
51 ΕΠΑΛ - Β)
6.544
290
554
120
84.368
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
83,5%
84,44%
82,96%
47,68%
81%
64,79%
94,48%
79,45%

  Τόσο η βαθμολογία όσο και τα ονομαστικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από σήμερα το πρωί από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στον ιστότοπο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. http://www.minedu.gov.gr) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επίσης μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα από το τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στον αριθμό 1500.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από 13 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2010.

 

Επισημαίνεται ότι φέτος όλοι οι επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. θα εισαχθούν στο Α΄ εξάμηνο.  

 

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

 

Επίσης δίδονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ πληκτρολογώντας τον εντεκαψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).

 

Οι εγγραφές των εισαγόμενων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από  13- 9-2010  μέχρι και 30- 9 -2010.  Προϋπόθεση εγγραφής είναι η βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για τους εισαγόμενους που δεν είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης Ελληνικού ή Κυπριακού Λυκείου. Αν δεν έχουν τη βεβαίωση αυτή, μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εισαγόμενοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους. Επισημαίνεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά, που υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθένας από τους εισαγόμενους, θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους, εκτός των Κύπριων υπηκόων, των οποίων οι φάκελοι θα σταλούν με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού της Κύπρου απευθείας στις σχολές επιτυχίας τους.

 

Υπενθυμίζεται ότι  οι αθλητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 και του άρθρου 45 του Ν. 3773/09(ΦΕΚ 120 τ.Α΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  πρέπει να υποβάλουν σχετική  αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά  στη Δ/νση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησής τους από 1-9-2010 μέχρι  και 10-9-2010.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Α. Βάσεις 2010 Αποφοίτων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων (90%)
  1. Συγκριτική Παρουσίαση Βάσεων 2010/2009 Αποφοίτων Γεν. Λυκείου (90%)

  2. Ιστορική Εξέλιξη Βάσεων και Θέσεων Γεν. Λύκειο 90%

  3. Οι Βάσεις ανα Επιστημονικό Πεδίο (90%)

   1ο Επιστημονικό Πεδίο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
   5ο Επιστημονικό Πεδίο

  4. Οι Βάσεις Α.Ε.Ι (90%)

  5. Οι Βάσεις Τ.Ε.Ι (90%)

  6. Οι Βάσεις των Στρατιωτικών/Αστυνομικών Σχολών (90%)

  7. Οι Βάσεις των Εκκλησιαστικών Σχολών (90%)
B. Βάσεις 2010 Αποφοίτων Ημερήσιων Γεν. Λυκείων Παλαιότερων Ετών (10%)
  1. Συγκριτική Παρουσίαση Βάσεων 2010/2009 Αποφοίτων Γεν. Λυκείου (10%)
  2. Οι Βάσεις ανα Επιστημονικό Πεδίο (10%)
   1ο Επιστημονικό Πεδίο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
   5ο Επιστημονικό Πεδίο
Γ. Βάσεις 2010 Αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων
Δ. Βάσεις 2010 Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.-Α' για τα Τ.Ε.Ι
E. Βάσεις 2010 Αποφοίτων ΤΕΕ για τα Τ.Ε.Ι

 

από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors