Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Νέες και Παλιές Βάσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι 2007

Νέες και Παλιές Βάσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι 2007
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 31 Αυγούστου 2007

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώνονται τα εξής:
Μετά την παραλαβή από την Αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ των σωστών στοιχείων των δοκιμασιών των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, η Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας προχώρησε με εντατικούς ρυθμούς στον επανέλεγχο των αποτελεσμάτων και στην κατάταξη των επιτυχόντων όπου αυτοί πέτυχαν.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι, στην κατηγορία του 90%, δηλαδή των υποψηφίων οι οποίοι φέτος έδωσαν για πρώτη φορά εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε 150 Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ εμφανίζονται αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής.
Αντίστοιχα, στην κατηγορία του 10%, δηλαδή αποφοίτων προηγουμένων ετών που δεν έλαβαν μέρος φέτος στις εξετάσεις και κρίθηκαν με το βαθμό που πέτυχαν παλαιότερα, αυξομειώσεις εμφανίζονται στις βάσεις εισαγωγής 18 Τμημάτων.
Από την επεξεργασία των νέων στοιχείων επηρεάζονται συνολικά 342 υποψήφιοι από τους 65.945 επιτυχόντες (316 από την κατηγορία 90% και 26 από την κατηγορία 10%).
Από αυτούς 187 (178 από την κατηγορία 90% και 9 από την κατηγορία 10%) κατατάσσονται σε Τμήματα ανώτερης προτίμησης από εκείνα που είχαν καταταχθεί αρχικά, ενώ 155 υποψήφιοι (138 από την κατηγορία του 90% και 17 από την κατηγορία 10%) σε Τμήματα χαμηλότερης προτίμησης από τα αρχικά.
8 συνολικά υποψήφιοι (2 από την κατηγορία 90% και 6 από την κατηγορία 10%), οι οποίοι αρχικά εφέροντο ως εισαγόμενοι δεν κατατάσσονται σε κάποιο Τμήμα μετά τη νέα επεξεργασία.
Δίδονται σήμερα στη δημοσιότητα πίνακες με τις βαθμολογίες (βάσεις) του τελευταίου εισαγομένου στα Τμήματα εκείνα όπου υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα αρχικά αποτελέσματα.
Για όσα Τμήματα δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς ισχύουν οι ήδη ανακοινωθείσες βάσεις.
Παράλληλα, τόσο οι βαθμολογίες όσο και τα ονομαστικά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα από σήμερα το απόγευμα από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στην ηλεκτρονική Δ/νση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τα τρία τουλάχιστον πρώτα γράμματα του επωνύμου τους με κεφαλαία.
Επίσης, θα είναι δυνατή η πληροφόρηση και από τον αριθμό 1564 του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών με πληκτρολόγηση του οκταψήφιου κωδικού αριθμού του κάθε υποψηφίου.

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΠΘ για τις νέες Βάσεις 2007 (31/8/07)

Όλες οι βάσεις για τα Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι - Στρατιωτικές κλπ.

1. Οι Βάσεις για το 90% των θέσεων

2. Οι Βάσεις για το 90% των θέσεων ανα Επιστημονικό Πεδίο

Αλφαβητικά

Κατά Φθίνουσα σειρά μορίων

3. Οι Βάσεις για το 10% των θέσεων

4. Οι Βάσεις για το 10% των θέσεων ανα Επιστημονικό Πεδίο

Αλφαβητικά

Κατά Φθίνουσα σειρά μορίων

5. Βάσεις Αποφοίτων ΕΠΑΛ Τ.Ε.Ε για τα ΤΕΙ

από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors