Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2023 - 2024 Θέματα Γ΄ Λυκείου

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Ημερήσιων & Εσπερινών 2023 - 2024
Ημερομηνία
Μάθημα
Παρασκευή
31 - 05 - 24
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Τρίτη
4 - 06 - 24
Μαθηματικά Θετικών σπουδών & σπουδών οικονομίας & πληροφορικής
Βιολογία Θετικών σπουδών
Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών σπουδών
Πέμπτη
6 - 06 - 24
Χημεία Θετικών σπουδών
Λατινικά Ανθρωπιστικών σπουδών
Πληροφορική Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής
Τετάρτη
12 - 06 - 24
Φυσική Θετικών σπουδών
Ιστορία Ανθρωπιστικών σπουδών
Οικονομία Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ

από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors