Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Γνωρίστε μας Αριστεύσαντες 2011

Aριστεύσαντες Μαθητές μας στις Πανελλαδικές 2011

 

Μητροπούλου Ιωάννα 19.873 μόρια
(Τεχνολογική κατεύθ.)
Εισήχθη 1η στην Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π
και είναι 3η σε βαθμό πρόσβασης στην Ελλάδα

 

Διονυσόπουλος Γιώργος
19.571
μόρια
(Θετική κατεύθυνση)
Εισήχθη 5ος στο Ιατρικό ΣΣΑΣ Θεσ/νίκη – 1η Επιλογή

   

 

Κορομηλάς Ηλίας
19.374
μόρια
(Τεχνολογική Κατεύθ.)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών Ε.Μ.Π
– 1η Επιλογή

 

Πανταζίδη Μαρία
19.238
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Εισήχθη 14η στην Ιατρική Πάτρας – 1η Επιλογή

   

 

Γαραντζιώτης Περικλής
19.217
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Εισήχθη 11ος στην Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί ΣΜΑ
– 1η Επιλογή

 

Λογιώτης Παναγιώτης
19.035
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Ιατρικής Θεσ/νίκης – 1η Επιλογή

   

 

Αποστολόπουλος Παν/της
18.984
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Ιατρικής Πάτρας – 1η Επιλογή

 

Κώτσια Μαρία
18.942
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ – 2η Επιλογή

   

 

Αντωνοπούλου Μαριάννα
18.865
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Εισήχθη 11η στο Ιατρικό ΣΣΑΣ Θεσ/νίκη – 1η Επιλογή

 

Λογιώτη Κρυσταλένια
18.823
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Ιατρικής Πάτρας – 1η Επιλογή

   

 

Ψιλόλιγνου Σοφία
18.326
μόρια
(Τεχνολογική Κατεύθ.)
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικού
Παν. Αθήνας
– 1η Επιλογή

 

Μανσούδης Πορφύριος
18.266
μόρια
(Θετική Κατεύθυνση)
Εισήχθη 6ος στην Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών Ε.Μ.Π

από 23/11/2001
Visitors: Hit Counter
Online Visitors