Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Τεχνολογία

Τεχνολογία

Το μάθημα αυτό θεωρείται ως γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα και θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός ατομικής εργασίας που ανατίθεται στο μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors