Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Λατινικά Γ' Λυκείου

Λατινικά Γ' Λυκείου


Στους μαθητές της Γ΄τάξης δίνεται διδαγμένο κείμενο 10 - 15 στίχων και ζητείται από αυτούς:

 

α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα.

β) να απαντήσουν σε τέσσερις παρατηρήσεις: δύο (2) γραμματικές και δύο (2) συντακτικές, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Η βαθμολογία στη Γ΄ τάξη κατανέμεται ως εξής:

 

i. Μετάφραση κειμένου, 40 μονάδες.

ii. Κάθε γραμματική ή συντακτική παρατήρηση, 15 μονάδες.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors