Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Τρόπος Εξέτασης Μαθ. Λατινικά Β' Λυκείου

Λατινικά Β' Λυκείου

Στους μαθητές της Β΄ τάξης δίνεται διδαγμένο κείμενο 10 -15 στίχων και ζητείται από αυτούς:

 

α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα.

 

β) να απαντήσουν σε πέντε παρατηρήσεις: δύο (2) γραμματικές, δύο (2) συντακτικές και μία (1) γραμματολογική, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:

 

i. Μετάφραση κειμένου, 40 μονάδες.

ii. Γραμματικές ασκήσεις, 12,5 μονάδες καθεμία.

iii. Συντακτικές ασκήσεις, 12,5 μονάδες καθεμία.

iv. Γραμματολογική άσκηση, 10 μονάδες.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors