Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Δες και τύπωσε το Μηχανογραφικό.

Δες το πληροφοριακό έντυπο του Υπουργείου Παιδείας

1. Τι είναι το Μηχανογραφικό:

 

Το μηχανογραφικό δελτίο είναι η αίτηση του ενδιαφερόμενου για να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί.

 

Μαζί με την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει:

 

  • Αντίγραφο του απολυτηρίου του από το λύκειο και
  • Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται από τον υπάλληλο παραλαβής με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

 

2. Πού μπορεί να το βρει ο υποψήφιος:

 

Πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων - μηχανογραφικών δελτίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα Γενικά Λύκεια έντυπο υπόδειγμα μηχανογραφικού δελτίου αντίστοιχο με αυτό που παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου να το μελετήσουν με ηρεμία και άνεση χρόνου, να καταλήξουν στις επιλογές τους, να τις σημειώσουν πάνω σε αυτό και προσερχόμενοι στην επιτροπή να τις υποδείξουν στον εντεταλμένο για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο.

 

3. Πότε υποβάλλεται:

 

Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και χρονική περίοδο που ανακοινώνεται από το ΥΠΕΠΘ.

 

4. Πού και από ποιον υποβάλλεται:

 

Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο κατατίθεται στην αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε Διεύθυνση ή Γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το λόγο εκπρόσωπό του στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (το μήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης.

 

5. Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος:

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες από αυτές που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία.

 

6. Επιλογή της σειράς προτίμησης των τμημάτων από τον υποψήφιο:

 

Η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις περυσινές βάσεις, γιατί αν με το σύνολο των μορίων του, ο υποψήφιος, εισάγεται σε περισσότερες από μια σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, με όποια σειρά επιθυμεί, τις σχολές ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώνει το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ως πρώτη προτίμηση σημειώνοντας την ένδειξη 1 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, ως δεύτερη προτίμηση με την ένδειξη 2 το τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, ως τρίτη προτίμηση με την ένδειξη 3 το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου κ.ο.κ.

 

Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία, που επέλεξε, τη δηλώνει ΜΟΝΟ μια φορά από όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί.

 

7. Πώς γίνεται η καταχώριση των στοιχείων του υποψηφίου:

 

Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλος, αφού καταχωρίσει τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίδει στον υποψήφιο για να το παραβάλει με τις σημειώσεις του και να διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώριση. Μετά τον έλεγχο αυτό και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των ενδεχόμενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το μηχανογραφικό δελτίο που παρέλαβε σε δύο αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά παραδίδεται στον υποψήφιο, ενώ το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της Δ/νσης ή του Γραφείου για ένα έτος και μετά καταστρέφεται.

 

Προσοχή:

 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του μηχανογραφικού τους δελτίου, αφού μετά την κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του.

2. Στην προθεσμία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο για οποιονδήποτε λόγο.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors