Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Κρίσιμες Κινήσεις για την Πρόσβαση

Κρίσιμες Κινήσεις για την Πρόσβαση


Ο μαθητής θα πρέπει να κάνει τέσσερις κρίσιμες κινήσεις σχετικές με τη μελλοντική εγγραφή του σε κάποιο τμήμα/σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 

 • Στην αρχή της Β΄και της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου να επιλέξει κατεύθυνση.
 • Στη διάρκεια της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.
 • Δέκα ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, να επιλέξει το 6ο μάθημα, ανάμεσα σε 4 μαθήματα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να δηλώσει εάν θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα "Αρχές Οικ. Θεωρίας" το οποίο είναι απαραίτητο για να έχει ο υποψήφιος πρόσβαση στο 5ο επιστ. πεδίο. Οι επιλογές αυτές θα πρέπει ουσιαστικά να γίνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς ώστε ο μαθητής να ετοιμάζεται στα μαθήματα αυτά με επάρκεια ενόψει εξέτασής του σε εθνικό επίπεδο.
 • Αφού αποφοιτήσει από το Γενικό Λύκειο να κάνει την τελική επιλογή (μέχρι 2) επιστημονικών πεδίων που θα του δώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο τμήμα/σχολή της επιλογής του.

Το 6ο Μάθημα & Περιορισμοί στην Επιλογή Επιστ. Πεδίου

 

Δέκα ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου, ο υποψήφιος θα πρέπει:

 

1.  Να επιλέξει το 6ο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, ανάμεσα στα μαθήματα γενικής παιδείας Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική, Βιολογία και Ιστορία.

2.  Να αποφασίσει εάν θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" το οποίο είναι απαραίτητο για να έχει ο υποψήφιος πρόσβαση στο 5ο επιστ. πεδίο.

 

Σχετικά με τη δήλωση αυτήν των υποψηφίων ισχύουν τα εξής:

 

 • Η δήλωση για το 6 ή/και 7ο μάθημα είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση.
 • Ένας υποψήφιος δεν θα έχει πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο εάν δεν δηλώσει και εξεταστεί στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν. Δεν θα μπορεί δηλαδή να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο σε κάποιο άλλο μάθημα και να δηλώσει τμήματα του 5ου Επιστ. Πεδίου παίρνοντας 0 στα δύο αυτά μαθήματα.
 • Αν ένας υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

 

Η επιλογή του 6ου μαθήματος (Γενικής Παιδείας) θα πρέπει να γίνεται από τον μαθητή-υποψήφιο με τα εξής κριτήρια:

 

 • Σύμφωνα με το ποια επιστημονικά πεδία επιθυμεί να επιλέξει.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του στα τέσσερα μαθήματα ανάμεσα στα οποία καλείται να επιλέξει.

 

Η μείωση του αριθμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από εννέα ή δέκα σε έξι ή επτά έχει ως επακόλουθο τον περιορισμό των επιλογών εισαγωγής που έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι.

 

Μέχρι το 2005 οι μαθητές μπορούσαν να επιλέγουν δύο, οποιαδήποτε επιθυμούσαν, από τα πέντε επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία παρακολουθούσαν. Με τις νέες ρυθμίσεις, από το 2006 και μετά, οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία, όχι ανάμεσα στα 5 αλλά ανάμεσα σε αυτά που τους επιτρέπει η επιλογή του 6ου μαθήματος Γεν. Παιδείας (ως πανελλαδικώς εξεταζομένου).

 

Πιο συγκεκριμένα θα ισχύουν τα εξής για τους υποψηφίους:

 • Αν επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν.
 • Αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα πρέπει να έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν τη σχετική βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δυνατότητες που υπάρχουν για τους υποψηφίους των τριών κατευθύνσεων είναι οι εξής:

 

Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορούν να δηλώσουν το 1ο Επιστ. Πεδίο ανεξάρτητα από το 6ο μάθημα Γεν. Παιδείας που θα επιλέξουν. Όσοι θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο και το:

 • 2ο ή 4ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής.
 • 3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
 • 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 1ο.

 

Οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:

 • Το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία ή το 2ο και το 3ο Επιστ. Πεδία ή το 3ο και το 4ο Επιστ. Πεδία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
 • Ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 1ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
 • Ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της θετικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 2ο ή το 3ο ή το 4ο.

 

Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο Κύκλων) που θα θέλουν να δηλώσουν:

 • Το 2ο και το 4ο Επιστ. Πεδία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 1ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν την Ιστορία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 3ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τη Βιολογία.
 • Ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστ. Πεδίο και το 5ο Επιστ. Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικ. Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας υποψήφιος της τεχνολογικής κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία το ένα από αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το 2ο ή το 4ο.

 

Σχόλιο: Η μείωση του αριθμού των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων λειτουργεί ουσιαστικά (ως προς την πρόσβαση) υπέρ των μαθημάτων Κατεύθυνσης μειώνοντας τη σημασία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

 Επιλογή Επιστημονικών Πεδίων

 

Αφού ο μαθητής επιλέξει το 6ο (και ενδεχομένως 7ο) πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και αφού γνωρίσει τα μόρια πρόσβασης που έχει συγκεντρώσει, θα πρέπει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό δελτίο του για εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μπορεί να επιλέξει τμήματα από δύο το πολύ επιστημονικά πεδία. Ο συνολικός αριθμός των μορίων που ο κάθε μαθητής συγκεντρώνει για κάθε επιστημονικό πεδίο, είναι πιθανό να διαφέρει σημαντικά, καθώς το κάθε επιστημονικό πεδίο (εκτός από τα ΙΙ και ΙV) έχει διαφορετικά μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή επιστημονικού πεδίου θα πρέπει να είναι οι κλίσεις σε σχέση το περιεχόμενο σπουδών και το προφίλ των επαγγελμάτων στα οποίο οδηγούν οι σπουδές στα τμήματα ενός επιστημονικού πεδίου, τα οποία ενδιαφέρουν τον υποψήφιο, καθώς και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του τμημάτων αυτών.

 

Σημαντικό βεβαίως κριτήριο θα πρέπει να αποτελούν και τα βαθμολογικά δεδομένα του υποψηφίου. Συνιστάται η επιλογή επιστημονικών πεδίων όπου με βάση την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει ο μαθητής, ο συνολικός συντελεστής των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας είναι 2. Εάν οι βαθμοί του στα μαθήματα αυτά είναι χαμηλοί, ενώ αντίθετα έχει υψηλούς βαθμούς σε κάποια μαθήματα γενικής παιδείας ή επιλογής που αποτελούν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας σε κάποιο άλλο επιστημονικό πεδίο, τότε ο μαθητής θα πρέπει να εξετάσει και τη δυνατότητα επιλογής του πεδίου αυτού έχοντας το μειονέκτημα του μικρότερου συντελεστή (1,3) πράγμα το οποίο σημαίνει μια μείωση του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων που μπορεί να συγκεντρώνει κατά 7%.

 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να ακολουθήσει κάποια άλλη κατεύθυνση πέρα από την “ενδεδειγμένη” προκειμένου να οδηγηθεί στο τμήμα/σχολή της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτήν, εκτός από το μειωμένο συντελεστή μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, ο μαθητής θα πρέπει να λάβει υπόψη και το εάν θα έχει αρκετά εφόδια για να παρακολουθήσει τα μαθήματα του τμήματος της επιλογής του, έχοντας παρακάμψει τα “ενδεδειγμένα” υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που οδηγούν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του.

 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος μαθητής της θεωρητικής κατεύθυνσης πετυχαίνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία να μπει σε κάποια πολυτεχνική σχολή. Είναι όμως αμφίβολο εάν θα έχει τα εφόδια να παρακολουθήσει τα μαθηματικά και τη φυσική σε αυτή τη σχολή, έχοντας παρακολουθήσει μόνο τα αντίστοιχα μαθήματα γενικής παιδείας στο λύκειο.

 

Σημείωση: Από το 2005-2006, αν και η επιλογή των επιστημονικών πεδίων εξακολουθεί να γίνεται μετά τις εξετάσεις στο μηχανογραφικό δελτίο, η ουσιαστική επιλογή των επιστ. πεδίων γίνεται σε μεγάλο βαθμό πριν από τις εξετάσεις, με την επιλογή του 6ου μαθήματος (γενικής παιδείας) στο οποίο θα εξεταστεί σε Εθνικό Επίπεδο ο μαθητής-υποψήφιος.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors