Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόσβαση στην 3/βάθμια Εκπαίδευση Μαθητές - Αθλητές

Μαθητές - Αθλητές


Πρωταθλητές σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους και ολυμπιακούς αγώνες, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, γίνονται δεκτοί ή πριμοδοτείται η βαθμολογία τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

 

 

Για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού απαιτείται υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.

 

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄τάξης Λυκείου.

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του Δημοσίου.

 

Οι ιατρικές εξετάσεις μπορεί να γίνουν και από ιδιώτη ιατρό, εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75 Α΄) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ότι στο νομό που διαμένει δεν υπάρχει ιατρός του Δημοσίου, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Τέλος, ειδική μέριμνα υπάρχει για το θέμα των Απουσιών των μαθητών αθλητών.

 

 

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες.

 

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) υποβάλλουν σχετική αίτηση, με την οποία δηλώνουν και τα αγωνίσματα στα οποία θα διαγωνιστούν στην αρμόδια Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τον Ιούνιο και συγκεκριμένα εντός της προθεσμίας διεξαγωγής των αγωνισμάτων η οποία θα ανακοινωθεί μαζί με το πρόγραμμα εξέτασης των ειδικών μαθημάτων.

 

Εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς Εξετάσεις

Μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ και ΤΕΙ, χωρίς εξετάσεις, υποψήφιοι-αθλητές που έχουν επιτύχει μια από τις παρακάτω διακρίσεις:

 

1.  Ατομικά αθλήματα:

 

 • 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
 • 1η έως 6η θέση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών), εφήβων - νεανίδων ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.
 • 1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών), εφήβων - νεανίδων ή σε πανευρωπαϊκούς σχολικούς αγώνες.
 • Κατάρριψη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών), εφήβων - νεανίδων.

 

2.  Ομαδικά αθλήματα (πάντα ως μέλος της Εθνικής Ομάδας):

 

 • 1η έως 6η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
 • 1η έως 6η θέση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών), εφήβων - νεανίδων ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.
 • 1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών), εφήβων - νεανίδων ή σε πανευρωπαϊκούς σχολικούς αγώνες.

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις

Μπορούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ, χωρίς εξετάσεις, υποψήφιοι-αθλητές που έχουν επιτύχει μια από τις παρακάτω διακρίσεις:

 

1.  Ατομικά αθλήματα:

 

 • 7η - 8η θέση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών), εφήβων - νεανίδων, σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες ή
 • 1η έως 6η θέση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων.
 • 4η έως 6η θέση σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών), εφήβων - νεανίδων ή
 • 1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων.
 • 1η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών - γυναικών.
 • 1η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών).
 • Αθλητής που κατέρριψε ή ισοφάρισε πανελλήνια επίδοση ανδρών - γυναικών.

 

2.  Ομαδικά αθλήματα: αθλητής που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση διοργάνωσης, στην οποία η Εθνική ομάδα κατέλαβε:

 

 • 4η έως 6η θέση σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων (ανδρών - γυναικών) ή 4η θέση εφήβων - νεανίδων ή
 • 1η έως 6η θέση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων.
 • 1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων.
 • 1η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών - γυναικών.

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ με Εξετάσεις

Ι.  Αθλητές - υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ και μέσω των Γενικών Εξετάσεων. Οι αθλητές - υποψήφιοι εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό 25% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, αρκεί:

 

1.  Να συγκεντρώσουν έναν ελάχιστο αριθμό μορίων στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης.

 

2.  Να έχουν καταλάβει 1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες.

 

Στην περίπτωση που οι αθλητές της κατηγορίας αυτής έχουν επιτύχει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων δύο πρώτες νίκες σε διαφορετικό σχολικό έτος ή τρεις πρώτες νίκες ανά μία σε διαφορετικό σχολικό έτος, η συνολική τους βαθμολογία στις Γενικές εξετάσεις προσαυξάνεται κατά 10% και 20% αντίστοιχα για κάθε περίπτωση.

 

ΙΙ.  Επίσης, αθλητές - υποψήφιοι εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, με Γενικές Εξετάσεις και με τις παραπάνω προϋποθέσεις, όταν έχουν καταλάβει:

 

 • 2η - 3η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε Μεσογειακούς Αγώνες ανδρών - γυναικών.

 

 • 1η θέση σε ομαδικό ή 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε Βαλκανικούς Αγώνες ανδρών - γυναικών, εφήβων - κορασίδων.

 

 • 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.

 

Οι αθλητές που δικαιούνται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΦΑΑ και οι αθλητές που δικαιούνται εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ μέσω Γενικών Εξετάσεων με πριμοδότηση βαθμολογίας, μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, εφόσον πάρουν μέρος στις Γενικές Εξετάσεις και, με προσαύξηση της συνολικής τους βαθμολογίας σε ποσοστό 10%, συγκεντρώνουν τουλάχιστον το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαγόμενος στο Τμήμα της επιλογής τους.

 

Η πριμοδότηση της βαθμολογίας μειώνεται σε 5% για τους δεύτερους και τρίτους νικητές ατομικών αγωνισμάτων σε Βαλκανικούς Αγώνες ανδρών - γυναικών, σε Πανελλήνιους αγώνες ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.

Επιδόσεις στα Αγωνίσματα & Βαθμολογική Κλίμακα
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ
ΔΡΟΜΟΣ 400΅
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 6κ.)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50 ΅. ελεύθερο)
20
΅έχρι 52"
6.20΅. και άνω
14΅. και άνω
΅έχρι - 29"
19
52"1 - 52"5
6.19΅. - 6.05΅.
13.99΅. - 13.60΅.
29"1 - 30"0
18
52"6 - 53"
6.04΅. - 5.90΅.
13.59΅. - 13.20΅.
30"1 - 31"0
17
53"1 - 53"5
5.89΅. - 5.75΅.
13.19΅. - 12.80΅.
31"1 - 32"0
16
53"6 - 54"
5.74΅. - 5.60΅
12.79΅. - 12.40΅.
32"1 - 33"0
15
54"1 - 54"5
5.59΅. - 5.45΅.
12.39΅. - 12.00΅
33"1 - 34"0
14
54"6 - 55" 5
5.44΅. - 5.30΅.
11.99΅. - 11.60΅.
34"1 - 35"0
13
55"1 - 55"5
5.29΅. - 5.15΅.
11.59΅. - 11.20΅.
35"1 - 36"0
12
55"6 - 56" 5
14΅. - 5.00΅.
11.19΅. - 10.80΅.
36"1 - 37"0
11
56"1 - 56"5
4.99΅. - 4.85΅
10.79΅. - 10.40΅
37"1 - 38"0
10
56"6 - 57"
4.84΅. - 4.70΅.
10.39΅. - 10.00΅
38"1 - 39"0
9
57"1 - 57"5
4.69΅. - 4.55΅
9.99΅. - 9.60΅
39"1 - 40"0
8
57"6 - 58"
4.54΅. - 4.40΅
9.59΅. - 9.20΅.
40"1 - 41"0
7
58"1 - 58"5
4.39΅. - 4.25΅
9.19΅. - 8.80΅
41"1 - 42"0
6
58"6 - 59"
4.24΅. - 4.10΅.
8.79΅. - 8.40΅.
42"1 - 43"0
5
59"1 - 59"5
4.09΅. - 3.95΅.
8.39΅. - 8.00΅.
43"1 - 44"0
4
59"6 - 60"
3.94΅. - 3.80΅
7.99΅. - 7.60΅
44"1 - 45"
3
60"1 - 60"5
3.79΅. - 3.65΅
7.59΅. - 7.20΅
45"1 - 46"0
2
60"6 - 61"
3.64΅. - 3.50΅.
7.19΅. - 6.80΅
46"1 - 47"0
1
61"1 - 61"5
3.49΅. - 3.35΅.
6.79΅. - 6.40΅.
47"1 - 48"0
0
61"6 και άνω
3.34΅. και κάτω
6.39΅. και κάτω
48"1 και άνω

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ
ΔΡΟΜΟΣ 200΅
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 4κ.)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50 ΅. ελεύθερο)
20
΅έχρι 26"5
5.15΅. και άνω
11΅. και άνω
΅έχρι - 31"
19
26"6 - 27"
5.14΅. - 5.00΅
10.99΅. - 10.60΅.
31"1 - 32"0
18
27"1 - 27"5
4.99΅. - 4.85΅.
10.59΅. - 10.20΅.
32"1 - 33"0
17
27"6 - 28"
4.84΅. - 4.70΅.
10.19΅. - 9.80΅.
33"1 - 34"0
16
28"1 - 28"5
4.69΅. - 4.55΅.
9.79΅. - 9.40΅
34"1 - 35"0
15
28"6 - 29"
4.54΅. - 4.40΅.
9.39΅. - 9.00΅
35"1 - 36"0
14
29"1 - 29"5
4.39΅. - 4.25΅.
8.99΅. - 8.60΅.
36"1 - 37"0
13
29"6 - 30"
4.24΅. - 4.10΅.
8.59΅. - 8.20΅.
37"1 - 38"0
12
30"1 - 30"5
4.09΅. - 3.95΅.
8.19΅. - 7.80΅.
38"1 - 39"0
11
30"6 - 31"
3.94΅. - 3.80΅.
7.79΅. - 7.40΅.
39"1 - 40"0
10
31"1 - 31"5
3.79΅. - 3.65΅.
7.39΅. - 7.00΅.
40"1 - 41"0
9
31"6 - 32"
3.64΅. - 3.50΅.
6.99΅. - 6.60΅
41"1 - 42"0
8
32"1 - 32"5
3.49΅. - 3.35΅.
6.59΅. - 6.20΅
42"1 - 43"0
7
32"6 - 33"
3.34΅. - 3.20΅.
6.19΅. - 5.80΅
43"1 - 44"0
6
33"1 - 33"5
3.19΅. - 3.05΅.
5.79΅. - 5.40΅.
44"1 - 45"0
5
33"6 - 34"
3.04΅. - 2.90΅.
5.39΅. - 5.00΅
45"1 - 46"0
4
34"1 - 34"5
2.89΅. - 2.75΅.
4.99΅. - 4.60΅.
46"1 - 47"0
3
34"6 - 35"
2.74΅. - 2.60΅.
4.59΅. - 4.20΅.
47"1 - 48"0
2
35"1 - 35"5
2.59΅. - 2.45΅.
4.19΅. - 3.80΅.
48"1 - 49"0
1
35"6 - 36"
2.44΅. - 2.30΅.
3.79΅. - 3.40΅.
49"1 - 50"0
0
36"1και άνω
2.29΅. και κάτω
3.39΅. και κάτω
50"1 και άνω

Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.

Απουσίες Αθλητών-Μαθητών

Είναι δυνατό να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες των μαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν:

 

1. Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

2. Διεθνείς διοργανώσεις ενταγμένες στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

3. Βαλκανικούς αγώνες.

4. Πανευρωπαϊκούς αγώνες.

5. Παγκόσμιους αγώνες.

6. Προπονήσεις μόνο με την εθνική ομάδα αντίστοιχου αθλήματος.

7. Προπονητικά κάμπινγκ μόνο με την εθνική ομάδα για συμμετοχή σε παγκόσμια - πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι:

 

 • Η εξασφάλιση προφορικής βαθμολογίας ενός τουλάχιστον τετραμήνου.
 • Η προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία ομοσπονδία του αθλήματος, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του μαθητή στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ή προπονητικά κάμπινγκ και προπονήσεις με την εθνική ομάδα, με πιστοποίηση ημερομηνίας. Η βεβαίωση πρέπει να κατατίθενται έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.

 

Οι μαθητές - αθλητές Ημερησίων και Εσπερινών σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα απουσιάσουν από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στις προαναφερθείσες διοργανώσεις και μόνο, έχουν δικαίωμα:

 

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου να προσέλθουν και για όσα μαθήματα εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για όσα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Π.Δ. 86/01, Π.Δ. 26/02): α) στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου σε όσα μαθήματα μπορούν να εξεταστούν, β) στην εξεταστική περίοδο που πραγματοποιείται εντός μηνός από το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.

2. Οι μαθητές της Β΄τάξης του Γενικού Λυκείου να προσέλθουν : α) στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου σε όσα μαθήματα μπορούν να εξεταστούν, β) στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου (Ν. 2942/2001, ΦΕΚ 202 τ.Α/12-9-2001).

3. Οι μαθητές της Α΄τάξης των Γενικών Λυκείων, των Γυμνασίων και των ΤΕΕ να προσέλθουν σε εξετάσεις, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors