Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Νέο Λύκειο Γ΄Λυκείου 2015 - 16

Γ΄ Λυκείου 2015 -16

 

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) στη Γ' Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 34 ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας 14 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και 3 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, των Ανθρωπιστικών, των Θετικών και των Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, 20 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν.

 

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

 

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 6 διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα (4 ώρες) και Λογοτεχνία (2 ώρες)

 

β) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, 2 ώρες

 

γ) Ιστορία, 2 ώρες

 

δ) Θρησκευτικά, 1 ώρα

 

ε) Ξένη Γλώσσα, 2 ώρες (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

και

 

στ) Φυσική Αγωγή, 1 ώρα

 

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι:

 

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 10 ώρες

 

β) Λατινικά, 4 ώρες

 

γ) Ιστορία, 6 ώρες

 

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:

 

α) Φυσική, 6 ώρες

 

β) Μαθηματικά, 8 ώρες, ή Βιολογία 8 ώρες (για τις Επιστήμες Υγείας)

 

γ) Χημεία, 6 ώρες

 

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι:

 

α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 8 ώρες

 

β) Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, 6 ώρες, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα: Αρχές Φυσικών Επιστημών 6 ώρες

 

γ) Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 6 ώρες, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα: Ιστορία 6 ώρες.

 

Κάθε μαθητής Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει μία από τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Γενικά Εσπερινά Λύκεια καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Μέγιστο όριο ηλικίας φοίτησης στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια είναι το εικοστό (20) έτος συμπληρωμένο προ της ημερομηνίας φοίτησης με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους.

 

Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά. Με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των «Τμημάτων ενίσχυσης» καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors