Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Νέο Λύκειο B΄Λυκείου 2014 - 15

B΄ Λυκείου 2014 -15

 

Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.

 

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) στη Β' Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν.

 

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας είναι τα εξής:

 

α) Ελληνική Γλώσσα, 6 διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

 

β) Μαθηματικά, 5 ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία, για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

 

γ) Φυσικές Επιστήμες, 6 ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία, για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

 

δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, 1 ώρα

 

ε) Ιστορία, 2 ώρες

 

στ) Φιλοσοφία, 2 ώρες

 

ζ) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ώρες, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία

 

η) Θρησκευτικά, 2 ώρες

 

θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), 1 ώρα

 

ι) Ξένη Γλώσσα, 2 ώρες (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

 

ια) Φυσική Αγωγή, 1 ώρα

 

Τα μαθήματα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

 

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3 ώρες

 

β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη), 2 ώρες

 

Τα μαθήματα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι :

 

α) Φυσική, 3 ώρες

 

β) Μαθηματικά, 2 ώρες

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors