Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών Αλλες Κατηγορίες Μαθητών Γενικού Λυκείου Εσπερινά Λύκεια

Εσπερινά Λύκεια

Οι διατάξεις που ισχύουν για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο ισχύουν ανάλογα και για την αξιολόγηση των μαθητών των Εσπερινών Γενικών Λυκείων στα μαθήματα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραμμα.

 

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια, όπου αναφέρεται:

 

 • Α΄τάξη νοούνται οι τάξεις Α΄και Β΄του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Β΄τάξη νοείται η Γ΄τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Γ΄τάξη νοείται η Δ΄τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

Μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων, κατ΄εξαίρεση των οικείων διατάξεων, μπορούν, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στο οικείο Λύκειο, το αργότερο μέχρι 20 Απριλίου, να εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα μαθήματα της τελευταίας τάξης ή και των δύο τελευταίων τάξεων που εξετάζονται γραπτά, χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Όσοι αποκτούν το απολυτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό της αποφοίτητής τους.

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου α΄της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτήν.

Πρόγραμμα Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Α΄Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (21 ώρες την εβδομάδα)

 

 • Θρησκευτικά: Ώρες: 1.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία: Ώρες: 3.
 • Νεοελληνική Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ώρες: 2.
 • Ιστορία: Ώρες: 2.
 • Άλγεβρα: Ώρες: 2 το α' και 1 το β' εξάμηνο.
 • Γεωμετρία: Ώρες: 1 το α' και 2 το β' εξάμηνο.
 • Φυσική: Ώρες: 2.
 • Χημεία: Ώρες: 1.
 • A΄Ξένη Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Τεχνολογία: Ώρες: 2.
 • Φυσική Αγωγή: Ώρες: 1.

 

Μαθήματα Επιλογής (2 ώρες την εβδομάδα)

 

 • Β΄Ξένη Γλώσσα.
 • Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του.
 • Εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Ψυχολογία.
 • Αισθητική Αγωγή.

Πρόγραμμα Β΄Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (21 ώρες την εβδομάδα)

 

 • Θρησκευτικά: Ώρες: 1.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία: Ώρες: 3.
 • Νεοελληνική Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ώρες: 2.
 • Ιστορία: Ώρες: 2.
 • Άλγεβρα: Ώρες: 1.
 • Γεωμετρία: Ώρες: 1.
 • Φυσική: Ώρες: 1.
 • Χημεία: Ώρες: 1.
 • A΄Ξένη Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Αρχές Οικονομίας: Ώρες: 2.
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο & τους Πολιτικούς θεσμούς: Ώρες: 2.
 • Φυσική Αγωγή: Ώρες: 1.

 

Μαθήματα Επιλογής (2 ώρες την εβδομάδα)

 

 • Β΄Ξένη Γλώσσα.
 • Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του.
 • Εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Ψυχολογία.
 • Αισθητική Αγωγή.

Πρόγραμμα Γ΄Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (18 ώρες την εβδομάδα)

 

 • Θρησκευτικά: Ώρες: 1.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία: Ώρες: 2.
 • Νεοελληνική Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ώρες: 2.
 • Άλγεβρα: Ώρες: 2.
 • Γεωμετρία: Ώρες: 2.
 • Φυσική: Ώρες: 2.
 • Χημεία: Ώρες: 2.
 • Βιολογία: Ώρες: 1.
 • Ξένη Γλώσσα: Ώρες: 2.

 

Μαθήματα Κατευθύνσεων

 

 • Θεωρητική. Ώρες: 8.

 

 • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα: Ώρες 4.
 • Αρχές Φιλοσοφίας: Ώρες 2.
 • Λατινικά: Ώρες 2.

 

 • Θετική. Ώρες: 7.

 

 • Μαθηματικά: Ώρες 3.
 • Φυσική: Ώρες 2.
 • Χημεία: Ώρες 2.

 

 • Τεχνολογική. Ώρες: 7.

 

 • Μαθηματικά: Ώρες 3.
 • Φυσική: Ώρες 2.
 • Τεχνολογία Επικοινωνιών: Ώρες 2.

Πρόγραμμα Δ΄Τάξης

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες την εβδομάδα)

 

 • Θρησκευτικά: Ώρες: 1.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία: Ώρες: 1.
 • Νεοελληνική Γλώσσα: Ώρες: 2.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ώρες: 2.
 • Ιστορία: Ώρες: 2.
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής: Ώρες: 2.
 • Φυσική: Ώρες: 1.
 • Βιολογία: Ώρες: 1.

 

Μαθήματα Κατευθύνσεων

 

 • Θεωρητική. Ώρες: 12.

 

 • Αρχαία Ελληνικά: Ώρες: 5.
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ώρες: 3 το α' και 2 το β' τετράμηνο.
 • Λατινικά: Ώρες:2 το α' και 3 το β' τετράμηνο.
 • Ιστορία: Ώρες: 2.

 

 • Θετική. Ώρες: 12.

 

 • Μαθηματικά: Ώρες: 5.
 • Φυσική: Ώρες: 3.
 • Χημεία: Ώρες: 2.
 • Βιολογία: Ώρες: 2.

 

 • Τεχνολογική Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής. Ώρες: 12.

 

 • Μαθηματικά: Ώρες: 5.
 • Χημεία-Βιοχημεία: Ώρες: 2.
 • Φυσική: Ώρες: 3.
 • Ηλεκτρολογία: Ώρες: 2.

 

 • Τεχνολογική Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών Ώρες: 12.

 

 • Μαθηματικά: Ώρες: 5.
 • Φυσική: Ώρες: 3.
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον: Ώρες: 2.
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων & Υπηρεσιών: Ώρες: 2.

 

Μαθήματα Επιλογής για όλες τις Κατευθύνσεις

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Ώρες: 2.

 

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη Δ΄ Τάξης Εσπερινών Λυκείων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Από το βιβλίο "Έκφραση - Έκθεση" των Χ. Τσολάκη κ.ά., αναμορφωμένη έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.:

 

Ι.  Διαβάζω / κατανοώ και γράφω

1.  Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο και με τις οποίες:

α) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής το περιεχόμενο ενός κειμένου, δηλαδή:

 • να διακρίνει τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στην αυθεντία, επίκληση στο ήθος του πομπού).
 • να διακρίνει τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια).
 • να διακρίνει το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) που ακολουθείται σε ένα κείμενο.
 • να αξιολογεί τα μέσα πειθούς. Πιο συγκεκριμένα:

-  να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος

-  να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων

 • να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς

-  στη διαφήμιση

-  στον πολιτικό λόγο

-  στον επιστημονικό λόγο

 • να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
 • να διακρίνει τα είδη του δοκιμίου, προσέχοντας την οργάνωση/δομή (συνειρμική-λογική), το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης - ελεύθερος στοχασμός), τη σκοπιά (υποκειμενική-αντικειμενική), τη γλώσσα (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κτλ.
 • να διακρίνει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κτλ.
 • να εντοπίζει σε ένα δοκίμιο/ άρθρο το θέμα, την άποψη του συγγραφέα, τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί, για να τεκμηριώσει την άποψή του, τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κτλ.
 • να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο, η επιφυλλίδα.
 • να διακρίνει το καίριο και το ουσιώδες σε ένα κείμενο.
 • να επισημαίνει τη διαδικασία που ακολουθείται για τις σημειώσεις, το διάγραμμα και την περίληψη.

 

β) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής την οργάνωση ενός κειμένου, δηλαδή:

 • να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) και τις νοηματικές ενότητες του κειμένου.
 • να επισημαίνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται ο λόγος, π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κτλ.
 • να σχολιάζει τη συνοχή του κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)
 • να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους, να δίνει πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες, να διευθετεί τη συνοχή του κειμένου.
 • να διακρίνει την οργάνωση/ δομή ενός δοκιμίου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κτλ.)

 

γ) επιδιώκεται να διερευνά ο μαθητής τη γλώσσα του κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κτλ),δηλαδή:

 • να εντοπίζει και να αιτιολογεί την επιλογή του πομπού

-  στην ενεργητική ή παθητική φωνή

-  στο ρηματικό πρόσωπο / χρόνο / έγκλιση

-  στο μακροπερίοδο ή όχι λόγο

-  στην παράταξη ή στην υπόταξη

-  στα ρηματικά ή ονοματικά σύνολα

-  στην αναφορική ή στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας

-  στα σημεία της στίξης

-  σε λόγιες ή λαϊκές λέξεις, σε ειδικό λεξιλόγιο, όρους κτλ.

 • να διευθετεί τη στίξη, να διορθώνει την ορθογραφία του κειμένου
 • να ερμηνεύει λέξεις, να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου
 • να αντικαθιστά λέξεις του κειμένου με συνώνυμα, να βρίσκει αντώνυμα, να σχηματίζει φράσεις με ορισμένες λέξεις του κειμένου κτλ.
 • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (δέκτη, σκοπό, είδος λόγου κτλ).

 

2.  Ο μαθητής προχωρεί σε διάφορες γραπτές εργασίες με αφόρμηση το συγκεκριμένο κείμενο.

 

Επιδιώκεται ο μαθητής:

 • να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψη του κειμένου, να δίνει έναν τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες του κειμένου
 • να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου
 • να αναπτύσσει μια φράση, μια παράγραφο, ένα επιχείρημα του κειμένου
 • να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμένου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη.
 • να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα είδος λόγου σε ένα άλλο.

 

ΙΙ.  Γράφω

Παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου, σε επικοινωνιακό επίπεδο, με έμφαση σε είδη λόγου στα οποία κυριαρχεί ο κριτικός-αποφαντικός τρόπος (κείμενα με σκοπό την πειθώ, στα οποία υπάρχει λογική οργάνωση και κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας π.χ. άρθρο, γραπτή εισήγηση, κτλ.). Ασκείται δηλαδή ο μαθητής στη σύνταξη κειμένου με σκέψεις, θέσεις, απόψεις σε θέμα σχετικό με τα θέματα που περιέχονται στα αντίστοιχα βιβλία “Έκθεση-Έκφραση” Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και “Θεματικοί κύκλοι” για το Λύκειο- οι αντίστοιχες θεματικές ενότητες για τη Γ΄ Λυκείου, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

 

Σημείωση: Η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση- Έκφραση), όπως και τα προηγούμενα σχολικά έτη, συμπίπτουν επειδή ζητείται η καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους μαθητές και όχι η διδασκαλία ορισμένων σελίδων του σχολικού βιβλίου. Η διδασκαλία του αναμορφωμένου βιβλίου “Έκθεση-Έκφραση” της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου θα βασιστεί στο χρονοδιάγραμμα και στις οδηγίες που περιέχονται στο βιβλίο του καθηγητή και στις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αυτό σημαίνει ότι θα διδαχτούν επιλεγμένα και όχι όλα τα κείμενα από τις ενότητες: Πειθώ (εκτός από την πειθώ στο δικανικό λόγο), Δοκίμιο (εκτός από την ιστορία του δοκιμίου), Δίκαιος και Άδικος λόγος. Το παράρτημα (διαβάζω και γράφω) μπορεί να διδάσκεται παράλληλα με τα κεφάλαια “Πειθώ” και “Δοκίμιο, άρθρο, επιφυλλίδα”, ενώ το κεφάλαιο “Ερευνητική Εργασία” δεν αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας και αξιολόγησης.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Από τα βιβλία “Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη” (1789-1909) και “Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη”, τεύχος Β΄ των Β. Σκουλάτου, Ν. Δημακόπουλου, Σ. Κόνδη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.:

 

Τεύχος Α΄

 

Κεφάλαιο Δ. Η Ελληνική Επανάσταση:

4. Η Εξωτερική πολιτική του Εικοσιένα, σ. 116-132

 

Κεφάλαιο Ε. Ο Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδας. Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας της κεντρικής εξουσίας

1. Η κατάσταση στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1828, σ. 133-135

2. Το ανορθωτικό έργο του Κυβερνήτη: στ. Η εξωτερική πολιτική, σ. 141-142.

 

Κεφάλαιο ΣΤ. Η Ευρώπη και ο κόσμος στο 19ο αιώνα

1. Η βιομηχανική Επανάσταση

β. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, σ. 152-155

γ. Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, σ. 155-157

 

Κεφάλαιο Η. Η ελληνική κοινωνία από το 1833 ως το 1909

1. Γενικό περίγραμμα, σ. 248-251

4. Η εξέλιξη των εθνικών θεμάτων

α. Η Κρητική επανάσταση (1866-1869), σ. 288-291

γ. Νέα βαλκανική κρίση (1875-1878). Προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881), σ. 293-295

ε. Ο Μακεδονικός Αγώνας, σ. 300-302

Επίλογος, σ. 303-305.

 

Τεύχος Β΄

 

Κεφάλαιο Κ. Η Ελλάδα από το 1909 ως το 1914: Πορεία προς τον αστικό μετασχηματισμό και την εδαφική επέκταση

4. Η κατάσταση στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, σ. 34-37

5. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, σ. 37-49

 

Κεφάλαιο ΚΑ. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

1. Τα αίτια του πολέμου, σ. 53-56

2. Τα γεγονότα:

α. Το Σεράγεβο, αφορμή ενός παγκοσμίου πολέμου, σ. 56-57

ζ. Ο απολογισμός του πολέμου, σ. 66-67

 

Κεφάλαιο ΚΒ. Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924: Η κρίση των πολιτικών θεσμών και η διάλυση του οράματος της Μεγάλης Ιδέας.

1. Η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο:

γ. Η Ελλάδα σύμμαχος της Αντάντ, σ. 83-84

2. Η περίοδος της μεγάλης κρίσης, σ. 88-117

 

Κεφάλαιο ΚΔ. Ο κόσμος μεταξύ δύο παγκοσμίων πολέμων

1. Τα οικονομικά προβλήματα. Ο μονοπωλιακός καπιταλισμός:

β. Η ψεύτικη Ευημερία: Η καταναλωτική κοινωνία και τα όριά της, σ. 160-166

γ. Η επέμβαση του κράτους για την καταπολέμηση της κρίσης σ. 166-168

 

Κεφάλαιο ΚΣΤ. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

1. Η πορεία προς τον πόλεμο:

β. Οι δυναμικές προσαρτήσεις (1936-1939), σ. 236-238

γ. Η κήρυξη του πολέμου, σ. 238-239

2. Τα πολεμικά γεγονότα

β. Ο πόλεμος στην Ελλάδα, σ. 240-259

3. Τα αποτελέσματα του πολέμου, σ. 266-267.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.:

 

Κεφ. 1o: Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1. Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης

Παρ. 1.4. Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

 

Κεφ. 2o: Στατιστική

Παρ. 2.1. Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2. Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο "Κλάσεις άνισου πλάτους".

Παρ. 2.3. Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους: "Εκατοστημόρια", "Ενδοτεταρτημοριακό εύρος" και "Επικρατούσα τιμή".

 

Παρατηρήσεις:

Η προτεινόμενη ως διδακτέα- εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Δεν αποτελούν εξεταστέα- διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής” θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία, όσο και κατά την εξέταση θεμάτων των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

Από το βιβλίο “Φυσική Γ΄τάξης Γεν. Λυκείου Γενικής Παιδείας” των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ. κ.λ.π, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.:

 

1.  ΤΟ ΦΩΣ

1.1  Η φύση του φωτός.

1.3  Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του.

1.4  Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.

 

2.  ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

2.1  Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου

2.2  Διακριτές, ενεργειακές στάθμες.

2.3  Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.

2.4  Ακτίνες Χ.

 

3.  ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.1  Ιδιότητες των πυρήνων.

3.3  Η ραδιενέργεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα - διδακτέα ύλη.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Από το βιβλίο "Βιολογία Γενικής Παιδείας’" της Γ΄τάξης του Γεν. Λυκείου των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.:

 

Κεφάλαιο 1 “Άνθρωπος και Υγεία”

εκτός από την υποενότητα 1.2.2 (Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών) της ενότητας 1.2 (Μικροοργανισμοί), τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισμό).

 

Κεφάλαιο 2 “Άνθρωπος και Περιβάλλον”

εκτός από την Εισαγωγή της ενότητας 2.4 (Ο ανθρώπινος πληθυσμός) και τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήματα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας), 2.4.4 (Ρύπανση)

 

Σημειώνεται ότι στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

Τα παραθέματα τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο, οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Από το βιβλίο “Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος”, Γ΄ τάξης Γεν. Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδ. Ο.Ε.Δ.Β.:

 

Α.  Εισαγωγή:

 

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ: σελ. 34-39

(Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

Κεφ. Δ3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

 

ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ: σελ. 40-42

(κεφ. Ε1: Ο βίος του).

 

ΙΙΙ. Πλάτωνος, Πρωταγόρας: σελ. 49-52

(Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: “Εισαγωγή…” έως και “Η απάντηση του Πρωταγόρα…”) και σελ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).

 

IV. Πλάτωνος, Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία

α) σελ. 92-93

(1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)

β) σελ. 96-102

(6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).

γ) σελ. 113

(Η αλληγορία του σπηλαίου).

 

V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):

α) σελ. 139-141

(“Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του” και “Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια”)

β) σελ. 145-149

(Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου”, “Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η Τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο” και “Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του”).

 

VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σελ. 151-153

 

VII. Αριστοτέλη, Πολιτικά, σελ. 178-179

 

Β.  Κείμενα

 

Ι. Πλάτων:

Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 4, 5, 6 και 7.

Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12, 13, 14 και 15.

 

ΙΙ. Αριστοτέλης:

Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12,13, 14, 15, 16, 18, 19 και 20.

 

ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

1. ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

 

α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου” έκδ. ΟΕΔΒ.

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γεν. Λυκ. “Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας”, έκδ. ΟΕΔΒ, (ενότητες 1 - 21).

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

Από το βιβλίο “Νεοελληνική Λογοτεχνία” Γ΄ Γεν. Λυκ., των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά., έκδοση ΟΕΔΒ:

 

Α. Ποίηση

 

1. Διονύσιος Σολωμός, “ Ο Κρητικός”

2. Γιάννης Ρίτσος, “Η σονάτα του σεληνόφωτος”

 

3. Ποιήματα για την ποίηση

Κ.Π. Καβάφης, “Καισαρίων”

Μ. Σαχτούρης, “Ο Ελεγκτής”

4. Η ποιήτρια Κική Δημουλά, “Ο Πληθυντικός Αριθμός”

 

Β. Πεζογραφία

 

1. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, “Όνειρο στο κύμα”

2. Σ. Δούκας, “Ιστορία ενός αιχμαλώτου”

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” Γ΄ τάξης Γεν. Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, έκδοση ΟΕΔΒ:

 

Ι. Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση σελ. 12-56

 

ΙΙ. Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα (1821-1936)

Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880) σελ. 72-81

Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) σελ. 82-90

Δ. Ανανέωση - Διχασμός (1909-1922) σελ. 91-100

 

ΙΙΙ. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821-1930)

Β. Μικρασιατική καταστροφή σελ. 146-154

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων σελ. 155-161

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση σελ. 162-164

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα σελ. 165-171

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

Από το βιβλίο "Λατινικά" της Γ΄ τάξης Γεν. Λυκείου, των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδ. ΟΕΔΒ:

 

Κείμενα - Γραμματική - Συντακτικό

 

Oι ενότητες (21-50), δηλαδή τα κείμενα καθώς και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στο διδακτικό εγχειρίδιο της τάξης αυτής εκτός από τις ενότητες 22, 26, 33, 35, 39, 40, 46 και 50 από τις οποίες θα διδαχθούν μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

 

Επίσης στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου "Λατινικά" της Β΄τάξης Γενικού Λυκείου, των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδ. ΟΕΔΒ.

Μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

ΦΥΣΙΚΗ

 

Από το βιβλίο “Φυσική Γ΄Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης” των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.:

 

1.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1-1  Εισαγωγή.

1-2  Περιοδικά φαινόμενα.

1-3  Απλή αρμονική ταλάντωση.

1-4  Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

1-5  Φθίνουσες ταλαντώσεις.

1-6  Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

1-7  Σύνθεση ταλαντώσεων.

 

2.  ΚΥΜΑΤΑ

2-1  Εισαγωγή.

2-2  Μηχανικά κύματα.

2-3  Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.

2-4  Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

2-6  Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

2-8  Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

2-9  Ανάκλαση - διάθλαση.

 

4.  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4-1  Εισαγωγή.

4-2  Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4-3  Ροπή δύναμης.

4-4  Ισορροπία στερεού σώματος.

4-5  Ροπή αδράνειας.

4-6  Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4-7  Στροφορμή

4-8  Διατήρηση της στροφορμής.

4-9  Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4-10  Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

 

5.  ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5-1  Εισαγωγή.

5-2  Κρούσεις.

5-3  Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5-4  Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

 

Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.

 

ΧΗΜΕΙΑ

 

Από το βιβλίο “Χημεία Γ΄Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης” των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά. έκδ. ΟΕΔΒ:

 

Κεφάλαιο 1ο:

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:

α) Στοιχεία μετάπτωσης (σελ. 21-22) της παραγράφου 1.3

β)Την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (Σελ. 26) και

γ) Τα σχήματα μορίων - θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (Σελ. 32 έως 35).

 

Κεφάλαιο 3ο:

Οξέα - Βάσεις - Ιοντική ισορροπία, εκτός από:

α) Την ισχύ οξέων - βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (Σελ. 99 έως 101)

β) Την παράγραφο 3.6 Δείκτες - ογκομέτρηση (Σελ. 122 έως 130) και

γ) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (Σελ. 131 έως 137).

 

Κεφάλαιο 5ο: Οργανική χημεία εκτός από:

α) Το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (Σελ. 199 και 200),

β) την παράγραφο 5.2, στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (Σελ. 201 έως 214)

γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (Σελ. 221, 222)

δ) μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (Σελ. 230 έως 236) και

ε) την παράγραφο 5.4 (οργανικές συνθέσεις - διακρίσεις Σελ. 237 έως 253).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Από το βιβλίο “Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου” των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β:

 

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφ. 2ο: Μιγαδικοί αριθμοί

Παρ. 2.1  Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού.

Παρ. 2.2  Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.

Παρ. 2.3  Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού.

 

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφ. 1ο: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1  Πραγματικοί αριθμοί.

Παρ. 1.2  Συναρτήσεις.

Παρ. 1.3  Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.

Παρ. 1.4  Όριο συνάρτησης στο x0Ξ R

Παρ. 1.5  Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου: "Τριγωνομετρικά όρια"

Παρ. 1.6  Μη πεπερασμένο όριο στο x0ΞR

Παρ. 1.7  Όριο συνάρτησης στο άπειρο.

Παρ. 1.8  Συνέχεια συνάρτησης.

 

Κεφ. 2ο: Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 2.1  Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο: "Κατακόρυφη εφαπτομένη"

Παρ. 2.2  Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση.

Παρ. 2.3  Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου.

Παρ. 2.4  Ρυθμός μεταβολής.

Παρ. 2.5  Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Παρ. 2.6  Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Παρ. 2.7  Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος της σελίδας 262 και χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).

Παρ. 2.9  Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.

 

Παρατηρήσεις:

Η προτεινόμενη ως διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

 

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.

 

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

 

Δεν αποτελούν εξεταστέα - διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Από το βιβλίο "Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης" της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β:

 

Κεφάλαιο 1 “Το γενετικό υλικό”.

 

Κεφάλαιο 2 “Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας”

εκτός από την ενότητα "Γονιδιακή ρύθμιση" (σελ. 40-42).

 

Κεφάλαιο 4 “Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA”

εκτός από τις υποενότητες "Κλωνοποίηση mRNA …", "Υβριδοποίηση των νουκλεϊνικών οξέων …" και "Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) επιτρέπει τον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό αλληλουχιών DNA" (σελ. 60-61).

 

Κεφάλαιο 7 “Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας”

εκτός από την υποενότητα "Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας" (σελ.111-112).

 

Κεφάλαιο 8 “Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική”

εκτός από τις ενότητες "Εμβόλια" και "Αντιβιοτικά".

 

Κεφάλαιο 9 “Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία”.

 

Σημειώνεται ότι στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

 

α) Όλα τα ένθετα - παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

 

β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.

 

γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο "Ας ερευνήσουμε …", στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

ΦΥΣΙΚΗ

 

Όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής Κατεύθυνσης.

 

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

ΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο “Χημεία Γ΄Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης” των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά.έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

 

Κεφ. 1ο: Οξέα - Βάσεις - Ιοντική ισορροπία εκτός:

α) Την ισχύ οξέων - βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 1.2 (Σελ. 10 έως 12)

β) Την ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση και την ογκομέτρηση ασθενούς βάσης με ισχυρό οξύ της παραγράφου 1.6 (Σελ. 38 έως 40) και

γ) το γινόμενο διαλυτότητας της παραγράφου 1.7 (Σελ. 42 έως 48).

 

Κεφ. 3ο: Οργανική χημεία εκτός από:

α) την παράγραφο 3.1 στερεοϊσομέρεια (Εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (Σελ. 101 έως 114)

β) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (Σελ. 121, 122) και

γ) την παράγραφο 3.3 (οργανικές συνθέσεις - διακρίσεις Σελ. 130 έως 146).

 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Από το βιβλίο “Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης” της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου των Γιαλούρη Π., Μποσινάκου Α., Σίδερη Δ., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

 

Κεφ. 2  Αμινοξέα - Πεπτίδια

Κεφ. 3  Πρωτεΐνες

Κεφ. 4  Ένζυμα μόνο οι ενότητες 4.1, 4.2, 4.3 και 4.9

Κεφ. 5  Νουκλεϊνικά οξέα

Κεφ. 7  Βασικές αρχές μεταβολισμού εκτός της ενότητας 7.4

Κεφ. 8  Σάκχαρα εκτός της ενότητας 8.3

Κεφ. 9  Μεταβολισμός των σακχάρων μόνο οι ενότητες 9.1, 9.2, 9.3 και 9.4

 

Σημειώνεται ότι στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

 

α) Τα ένθετα-παραθέματα (κείμενα σε πράσινο φόντο), τα κείμενα υπό τον τίτλο "Γνωρίζεις ότι" και οι χημικοί τύποι που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο.

β) Το περιεχόμενο των αριθμημένων εικόνων που συνοδεύει το κείμενο και συμβάλλει στην κατανόησή του. Δεν απαιτείται η απομνημόνευσή του.

γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο "Ας ερευνήσουμε …", στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Από το βιβλίο “Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου” των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης.

 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Βιβλίο: “Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών” Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη κ.ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

 

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2 Η Επιχείρηση (σ 25-29)

1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ.30-34)

1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)

1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

 

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1 Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)

2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-63)

2.3 Mάρκετινγκ (σ. 64-69)

2.4 Διοίκηση Πωλήσεων (σ.70- 72)

2.5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σ. 73-75)

2.6 Διοίκηση Παραγωγής (σ. 76-79)

2.7 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (σ. 80-84)

 

Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

3.6 Διοικητικά Στελέχη (σ. 172-177)

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Από το βιβλίο “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

 

1. Ανάλυση προβλήματος

1.1 Η έννοια πρόβλημα

1.2 Κατανόηση προβλήματος

1.3 Δομή προβλήματος

1.4 Καθορισμός απαιτήσεων

1.5 Κατηγορίες προβλημάτων

1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής

 

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1 Τι είναι αλγόριθμος

2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων

2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

2.4 Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου

2.4.1 Δομή ακολουθίας

2.4.2 Δομή επιλογής

2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες

2.4.5 Δομή επανάληψης

 

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

3.1 Δεδομένα

3.2 Αλγόριθμοι+Δομές Δεδομένων=Προγράμματα

3.3 Πίνακες

3.4 Στοίβα

3.5 Ουρά

3.6 Αναζήτηση

3.7 Ταξινόμηση

 

4. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

4.1 Ανάλυση προβλημάτων

4.2 Μέθοδοι σχεδίασης αλγορίθμων

 

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

7.2 Τύποι Δεδομένων

7.3 Σταθερές

7.4 Μεταβλητές

7.5 Αριθμητικοί τελεστές

7.6 Συναρτήσεις

7.7 Αριθμητικές εκφράσεις

7.8 Εντολή εκχώρησης

7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου

7.10 Δομή προγράμματος

 

8. Επιλογή και επανάληψη

8.1 Εντολές επιλογής

8.1.1 Εντολή ΑΝ

8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

8.2 Εντολές επανάληψης

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

 

Οι ενότητες 3.4, 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.

 

Σημείωση: Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε “ΓΛΩΣΣΑ” όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

Aπό το βιβλίο “Ηλεκτρολογία” των Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

 

1. Ηλεκτρικά κυκλώματα - Μετρήσεις

1-1 Νόμος του Ohm

1-2 Νόμοι του Kirchoff

1-3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των νόμων του Kirchoff

1-3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων

1-3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης

1-3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος

1-4 Εναλλασσόμενο ρεύμα

1-5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος - εναλλασσόμενης τάσης

1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση

1-7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος

1-8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα

1-8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.

1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.

1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.

1-9 Σύνθετα κυκλώματα - Σύνθετη αντίσταση

1-9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά

1-9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά - Συντονισμός σειράς

1-10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα

 

4. Ηλεκτρονικά

Γενικά

4-1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

4-2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών

4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί

4-2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης

4-3 Επαφή P-N

4-3.1 Πόλωση της επαφής P-N

4-3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής P-N

4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής

4-5 Εφαρμογές των διόδων

4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc)

4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις

4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor)

4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ

4-7 Ενισχυτής

4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών

4-10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC)

4-11 Ερωτήσεις - Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη)

4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics)

4-13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων

4-14 Συστήματα αρίθμησης

4-16 Άλγεβρα Boole

4-17 Λογικές Πύλες (Gates)

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

Από το βιβλίο: “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” Γ΄Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.

 

Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφ. 2: Η Ζήτηση των Αγαθών

Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.

Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών.

Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών εκτός της παραγράφου 6

Κεφ. 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκτός των παραγράφων 5, 6, 7 και 8

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors