Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών ’ Λυκείου Χημεία

Χημεία

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (την εβδομάδα): 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:  ΧΗΜΕΙΑ, ΟΕΔΒ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Στελ. Λιοδάκης, Δημ. Γάκης, Δημ. Θεοδωρόπουλος, Παν. Θεοδωρόπουλος, Αν. Κάλλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.

α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Με τι ασχολείται η Χημεία
 • Ποια είναι η σημασία της χημείας στη ζωή μας.
 • β). ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
 • Μάζα, όγκος, πυκνότητα.
 • Μετρήσεις και μονάδες.
 • γ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
 • ’τομα, μόρια, ιόντα.
 • Σύσταση και δομή του ατόμου.
 • Ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός, ισότοπα.

δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 • Καταστάσεις της ύλης και μετατροπές καταστάσεων.
 • Μεταβολές (φαινόμενα).
 • Ιδιότητες.

ε) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ - ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ομογενή, ετερογενή σώματα, χημικές ουσίες, στοιχεία, ενώσεις, μείγματα.
 • Διαλύματα.
 • Περιεκτικότητες διαλυμάτων.
 • Διαλυτότητα.

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ.

α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

 • Ένα απλό μοντέλο του ατόμου.

β) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 • Κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.
 • Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα.

γ) ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

 • Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.
 • Ιοντικός δεσμός.
 • Ομοιoπολικός δεσμός.

δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Εύρεση και χρησιμότητα του αριθμού οξείδωσης.
 • Γραφή χημικών τύπων.
 • Εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων.

3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙΔΙΑ - ΑΛΑΤΑ

α) ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ

 • Ιδιότητες οξέων - βάσεων.
 • Εξουδετέρωση -pH.
 • Συμβολισμός - Ορισμός - Ονοματολογία οξέων και βάσεων.
 • Ταξινόμηση οξέων και βάσεων.

β) ΟΞΕΙΔΙΑ

 • Ορισμός.
 • Συμβολισμός.
 • Ονοματολογία.
 • Είδη.

γ) ΑΛΑΤΑ

 • Ορισμός.
 • Συμβολισμός.
 • Ονοματολογία.

δ) ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 • Συμβολισμός.
 • Στοιχεία χημικής αντίδρασης (ταχύτητα, απόδοση).
 • Μερικά είδη αντιδράσεων.

ε) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, εξουδετέρωση και … καθημερινή ζωή.
 • Όξινη βροχή

4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

α) ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

 • Ατομικό βάρος (σχετική ατομική μάζα).
 • Μοριακό βάρος (σχετική μοριακή μάζα).
 • Mole.
 • Αριθμός Avogadro (ΝΑ).
 • Γραμμομοριακός όγκος (Vm).

β) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

γ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 • Μοριακότητα κατ' όγκο (molatity).
 • Αραίωση και ανάμειξη διαλυμάτων.

δ) ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

5. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

α) ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

 • Μονάδες ραδιενέργειας.
 • Είδη ραδιενεργού ακτινοβολίας.
 • Συνέπειες για τον άνθρωπο.
 • Πηγές ραδιενέργειας.

β) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

6. Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις.

 • Μελέτη χημικών φαινομένων.
 • Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης μιας ουσίας.
 • Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων.
 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων ηλεκτρολυτών.
 • Εύρεση pH διαλύματος με δείκτες και με πεχαμετρικό χαρτί.
 • Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (υγροχημική).
 • Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης - Αραίωση διαλυμάτων.

Από τις προτεινόμενες ασκήσεις εκτελούνται υποχρεωτικά 3-4.

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors