Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών ’ Λυκείου ΣΕΠ

ΣΕΠ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (την εβδομάδα): 1 κατά το δεύτερο τετράμηνο.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:  Σχεδιάζω το μέλλον μου, ΟΕΔΒ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Βάγγερ Αικ., Κεδράκα Αικ., Μπελαφέμινε Φρ., Παϊσοπούλου Νικ., Παπαπαναγιώτου Γιώ., Παύλου Γεω., Φωτιάδου Τερέζα - Συντονιστής: Τζέπογλου Στέφανος.

Το μάθημα δεν εξετάζεται γραπτώς.

Το βιβλίο ΣΕΠ για την Α΄ Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με το πνεύμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αποτελεί συνέχεια του βιβλίου ΣΕΠ της Γ΄ Γυμνασίου. Για το λόγο αυτό, το νέο βιβλίο δεν αναφέρεται αναλυτικά σε στόχους - ενότητες, που ήδη έχουν αναπτυχθεί κατά τη Γ΄ Γυμνασίου. Με χαρακτήρα περισσότερο παιδαγωγικό, όπως είναι το νέο πνεύμα που χαρακτηρίζει τον ΣΕΠ, γίνεται προσπάθεια μέσα από δραστηριότητες, που προτείνονται, να στηρίζει τους αυριανούς πολίτες, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Ο γενικότερος στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές, κατά την περίοδο της ανάπτυξής τους, να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τελικά, αφού λάβουν πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, καθώς και τους κανόνες και όρους, που διέπουν τον κόσμο της εργασίας, να μάθουν να παίρνουν αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν.

Έτσι, στο σχεδιασμό του νέου βιβλίου θεωρήθηκε απαραίτητο:

  • Να παρουσιαστούν όλοι οι καθιερωμένοι επιστημονικά στόχοι του ΣΕΠ.
  • Να παρουσιαστεί ιδιαίτερα ο κόσμος της εργασίας.
  • Να παρατεθούν πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Να προηγείται σε κάθε ενότητα επίτομο γνωστικό υποστηρικτικό υλικό και να ακολουθούν οι δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν το μαθητή σε μια προσωπική διερεύνηση και αξιολόγηση των δυνάμεών του.
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors