Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών ’ Λυκείου Ιστορία

 Ιστορία

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (την εβδομάδα): 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΟΕΔΒ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Αντώνης Μαστραπάς.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Ο κοινά αποδεκτός σκοπός της μελέτης της Ιστορίας, που αφορά τη γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος, υφίσταται ως βασική ιδέα για τον προσδιορισμό της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής σκέψης.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και τη σύνδεση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριμένες καταστάσεις και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του.

Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία συνειδητών πολιτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

I. Αρχαίοι Πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής.

 • Γενική επισκόπηση της Ιστορίας των λαών της Μεσογείου.
 • Η Εγγύς Ανατολή.
 • Η Αίγυπτος.
 • Πολιτική, κοινωνική, οικονομική, οργάνωση και πολιτισμός των λαών της εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου.
 • Πολιτική Οργάνωση, Κοινωνία, Οικονομία,
 • Πολιτισμός: Θρησκεία, Γραφή - Αρίθμηση, Επιστήμες, Γράμματα, Τέχνη.

ΙΙ. Συνοπτική ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων έως το 323 π.Χ.

 • Ελληνική Προϊστορία.
 • Στοιχεία Αγιαακών πολιτισμών.
 • Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός.
 • Η Αρχαία Ελλάδα από το 1100 έως το 323 π.Χ.
 • Αλλαγές στον ελλαδικό χώρο (11ος - 8ος αι. π.Χ.).
 • Η πόλη κράτος. Στροφή στη Μεσόγειο (8ος - 6ος αι. π.Χ.)
 • Ο ελληνικός κόσμος του 5ου και 4ου αιώνα, έως το 323 π.Χ.
 • Σχέσεις των Ελλήνων με τη Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΙΙΙ. Οι ελληνιστικοί χρόνοι.

 • Τα Ελληνιστικά κράτη.
 • Οι Ελληνιστικές μοναρχίες.
 • Οι Ελληνιστικές μοναρχίες της Ανατολής.
 • Βασίλεια του ελλαδικού χώρου. Πόλεις - κράτη, Συμπολιτείες.
 • Πολίτευμα, Κοινωνία και Οικονομία.
 • Ελληνιστικός πολιτισμός.
 • Πνευματική ζωή, Θρησκεία, Τέχνη.

IV. Ο Ελληνισμός στη δύση. Πολιτισμοί Δυτικής Μεσογείου και Ρώμη.

 • Ελληνισμός της Μ. Ελλάδας - Δυτικής Μεσογείου.
 • Πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση.
 • Συρακούσες. Πολιτισμός.
 • Σχέσεις των Ελλήνων με τους λαούς της Δυτικής Μεσογείου.
 • Καρχηδόνα. Πολίτευμα, οικονομία, κοινωνία.
 • Ελληνοκαρχηδονιακές σχέσεις.
 • Ρώμη.
 • Ετρούσκοι και πρώιμη Ρώμη (753-508 π.Χ.)
 • Πολιτειακές και κοινωνικές αλλαγές (509-264 π.Χ.)
 • Η διαμόρφωση της πρώιμης ρωμαϊκής πολιτείας (Res publica).
 • Η διαμάχη πατρικίων - πληβείων (508-287 π.Χ.)
 • Η Ρωμαϊκή εξάπλωση εντός της Ιταλίας και προς τη Δυτική κυρίως Μεσόγειο μέχρι το 200 π.Χ.
 • Πολιτισμός.

V. Η Ρώμη κυρίαρχος σ' ολόκληρη τη Μεσόγειο.

 • Η συμπλήρωση της ρωμαϊκής επέκτασης στη Μεσόγειο (200-31 π.Χ.).
 • Η επέκταση της ρωμαϊκής ηγεμονίας προς την Ανατολή και τη Δύση.
 • Η Διοίκηση των ρωμαϊκών επαρχιών.
 • Συνέπειες των κατακτήσεων.
 • Οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.
 • Πολιτική ενοποίηση της Ιταλίας. Οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι συνέπειές τους.

VΙ. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

 • Οι αιώνες ακμής (27 π.Χ. - 193 μ.Χ.)
 • Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.)
 • Πολίτευμα - Κοινωνία, διοικητικές και στρατιωτικές αλλαγές, η περαιτέρω επέκταση.
 • Πολιτισμός.
 • Οι διάδοχοι του Αυγούστου ως τους Σεβήρους (14 μ.Χ. - 193 μ.Χ.).
 • Διοικητικές εξελίξεις και Δίκαιο. Κοινωνία και Οικονομία.
 • Σχέσεις Ελληνισμού και Ρώμης.
 • Πολιτισμικές επαφές και πνευματική δημιουργία.
 • Η Ρωμαϊκή Τέχνη.
 • Η κρίση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (3ος αι. μ.Χ.).

VΙΙ. Ύστερη αρχαιότητα.

 • Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τα τέλη του 3ου αι. μ.Χ. έως το 565 μ.Χ.
 • Προσπάθεια ανάκαμψης (Διοκλητιανός).
 • Ο εκχριστιανισμός της αυτοκρατορίας και η ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής.
 • Θρησκευτικές εξελίξεις.
 • Ανατολή και Δύση.
 • Η Νέα Ρώμη εδραιώνεται στον Ανατολικό κόσμο.
 • Η διείσδυση των βαρβαρικών φύλων στο δυτικό ρωμαϊκό κράτος.
 • Η Εποχή του Ιουστινιανού Α΄(527-565 μ.Χ.).
 • Γράμματα, Τέχνη.

VΙΙΙ. Πολιτισμοί της ’πω Ανατολής.

 • Η Ινδία στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.
 • Η χώρα και ο πολιτισμός της. Η ελληνική παρουσία. Η σύνδεση με το ρωμαϊκό κόσμο.
 • Η Κίνα στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.
 • Η χώρα και ο πολιτισμός της, οικονομική ζωή.

Τρόπος Εξέτασης - Αξιολόγησης.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors