Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών ’ Λυκείου Φυσική

Φυσική

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (την εβδομάδα): 2 ώρες το α΄ τετράμηνο και 3 ώρες το β΄ τετράμηνο.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:  Φυσική Α΄Τάξης Γεν. Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕΔΒ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Ιω. Βλάχος, Ιω. Γραμματικάκης, Βασ. Καραπαναγιώτης, Παν. Κόκκοτας, Περ. Περιστερόπουλος, Γιώ. Τιμοθέου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Εισαγωγικό ένθετο. Μονάδες μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης. Μέση ταχύτητα.

1.1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

 • Προσδιορισμός θέσης σώματος - σημείου σε άξονα (αρχή, φορά και μοναδιαίο μήκος σε άξονα).
 • Μετατοπίσεις σε άξονα.
 • Ομαλή κίνηση και η ταχύτητα.
 • Ομοιόμορφα μεταβαλλόμενη κίνηση και επιτάχυνση.

[Μαθ.: Γραφική παράσταση ευθείας και η κλίση της. Γενίκευση σε καμπύλες].

1.2. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

 • Δύναμη και μέτρησή της.
 • Πρόσθεση συγγραμικών δυνάμεων.
 • Θεμελιώδης νόμος Νεύτωνα.
 • Μάζα αδράνειας.
 • Ελεύθερη πτώση.

[Τεχν.: Η χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας και του αερόσακου].

[Μαθ.: Εμβαδόν διαγράμματος γραφικής παράστασης].

1.3. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Αλληλεπίδραση σωμάτων (δράση - αντίδραση), δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση.
 • Πρόσθεση δυνάμεων στο επίπεδο και πολλαπλάσια δύναμης.
 • Ο νόμος της τριβής.
 • Οριζόντια βολή.
 • Ορθογώνιο σύστημα αναφοράς και ανάλυση μετατόπισης, ταχύτητας και δύναμης σε συντεταγμένες.
 • Νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική μορφή και σε αλγεβρική μορφή ανά συνιστώσα.
 • Ομαλή κυκλική κίνηση και χαρακτηριστικά της μεγέθη.

[Μαθ.: Πράξεις και ιδιότητες διανυσμάτων].

[Ιστ.: Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα].

[Φαιν.: Μήκος φρεναρίσματος και απόσταση ασφαλείας].

1.4. ΒΑΡΥΤΗΤΑ

 • Νόμος της παγκόσμιας έλξης και πεδίο βαρύτητας.
 • Το πεδίο βαρύτητας κοντά στη γη (προσέγγιση).
 • Η κίνηση τεχνητών δορυφόρων και σελήνης.

[Τεχν.: Η εξερεύνηση του διαστήματος].

[Φαιν.: Η παλιρροϊκή κίνηση των νερών του Ευρίπου].

2.1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΡΜΗΣ

 • Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις σε ένα σύστημα.
 • Διατήρηση ορμής σε κλειστά συστήματα δύο σωμάτων σε μία διάσταση.

2.2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Στην ελεύθερη πτώση υπάρχει μια ποσότητα που διατηρείται (Μηχανική ενέργεια ως άθροισμα δύο όρων).
 • Έργο βάρους και μεταβολή κινητικής ενέργειας.
 • Δυναμική ενέργεια σώματος - γης.
 • Έργο δύναμης και ισχύς.
 • Μονάδες έργου και ισχύος.
 • Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή.
 • Η τριβή δε διατηρεί τη μηχανική ενέργεια.

2.3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ

 • Σχέση μοριακής κίνησης με πίεση και θερμοκρασία στα (ιδανικά) αέρια.
 • Εσωτερική ενέργεια στα (ιδανικά) αέρια.
 • Θερμότητα και διατήρηση ολικής ενέργειας.
 • Κατάσταση θερμικής ισορροπίας.
 • Μετατροπές ενέργειας και ποιοτική γνωριμία με τις μηχανές.
 • Υποβάθμιση ενέργειας.

[Φαιν.: Εσωτερική ενέργεια και καιρός].

[Τεχν.: Ποιοτική περιγραφή της λειτουργίας της μηχανής του αυτοκινήτου].

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Ασφάλεια εργαστηρίου. Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης. Σφάλματα.
 2. Πραγματοποίηση και μελέτη ευθύγραμμης ομοιόμορφα μεταβαλλόμενης κίνησης με χρήση του ηλεκτρικού χρονομετρητή.
 3. Εργαστηριακός προσδιορισμός της αδρανειακής μάζας σώματος από την κλίση της ευθείας a ~ F και σύγκρισή της με τη βαρυτική.
 4. Μελέτη οριζόντιας βολής και προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας g, από την κλίση της ευθείας y/x = (g/2ν02)x για δοσμένη αρχική ταχύτητα βολής.
 5. Προσεγγιστική μελέτη του φαινομένου της ελεύθερης πτώσης σε κεκλιμένο επίπεδο και πειραματική επαλήθευση της σχέσης s = k t2. Γραφικός προσδιορισμός της σταθεράς k για διαφορετικές γωνίες του κεκλιμένου επιπέδου. Οριακή προσέγγιση του g/2 για γωνία κλίσης p/2.
 6. Εργαστηριακή προσέγγιση και μελέτη του νόμου της κεντρομόλου δύναμης. Έλεγχος παραμέτρων α) με m και ν σταθερά β) με m και r σταθερά και γ) με ν και r σταθερά.
 7. Επιταχυνόμενη κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο. Προσδιορισμός συντελεστή τριβής ολίσθησης, δύναμης τριβής ολίσθησης και έργου της.
 8. Εργαστηριακή μελέτη της διατήρησης της ορμής σε μία διάσταση. Εκτίναξη αμαξιδίων με παρεμβολή ελατηρίων.
 9. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος.
 10. Μετατροπή μηχανικού έργου σε θερμότητα.
 11. Πείραμα χρονικής εξέλιξης των θερμοκρασιών δύο υγρών σε θερμική αλληλεπίδραση μέχρι την επίτευξη θερμικής ισορροπίας.

Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολόγησης.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors