Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Οδηγός Σπουδών ’ Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (την εβδομάδα): 6.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1:  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  Μ. Οικονόμου.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2:  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  Α. Β. Μουμτζάκης.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 3:  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Ν. Μήτσης, Ειρ. Ζαμάρου, Ιφ. Παπανδρέου.

 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

 Με τη συνέχιση της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο επιδιώκεται:

 • Να συμπληρωθεί η γνώση των βασικών στοιχείων της αρχαίας ελληνικής, εφόσον αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί στο Γυμνάσιο.

 • Να διευρυνθεί η γλωσσική κατάρτιση των μαθητών με τη μελέτη συνθετότερων φαινομένων και ειδικότερων μορφολογικών σχηματισμών της αρχαίας ελληνικής.

 • Να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα, περιορισμένης βέβαια, προσέγγισης και άλλων αρχαιοελληνικών διαλέκτων (ιωνικής, αιολικής, δωρικής) πλην της κατά βάση διδασκόμενης αττικής. Αυτή η επιδίωξη προορίζεται μόνο για τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Β΄ και Γ΄ τάξεων.

 • Να ασκηθούν οι μαθητές στην ανακάλυψη και εκτίμηση των αρετών της αρχαίας ελληνικής και, μέσα από αυτές, του πλούτου της σκέψης των αρχαίων Ελλήνων.

 • Να αναπτύξουν, τέλος, την ικανότητα να παρακολουθούν και, κατά το δυνατόν, να ερμηνεύουν την εξέλιξη της σημασίας των λέξεων από την αρχαία στη σημερινή μορφή της γλώσσας μας και να εκτιμήσουν, έτσι, τη ζωντάνια και το δυναμισμό της.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

Ειδικότεροι σχηματισμοί ονομάτων και ρημάτων, που δεν διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο, και συγκεκριμένα:

 • Ορισμένα ονόματα και επίθετα της 3ης κλίσης (π.χ. διπλόθεμα ονόματα σε -υς -εως, -υ -εως, -ω -ους, καθώς και επίθετα σε υς -υ, -ις -ι, -εις -εσσα -εν, -ας -αινα -αν).
 • Ορισμένες κατηγορίες ρημάτων, όπως τα αφωνόληκτα (σχηματισμός και κλίση ενεστώτα και παρατατικού, παρακείμενου και υπερσυντέλικου), τα υγρόληκτα και ενρινόληκτα, τα φωνηεντόληκτα ρήματα εις -μι, οι αόριστοι β΄ που κλίνονται κατά τα εις -μι (π.χ. έβην, έγνων, εάλων) και τα ειδικά ρήματα είμι, φημί, οίδα, δέδοικα.
 • Οι υποθετικοί λόγοι και ο πλάγιος λόγος σε γενικές γραμμές.

Συμπληρωματικά και αναλυτικότερα στοιχεία για αντικείμενα, που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο σε γενικές γραμμές, και συγκεκριμένα:

 • Ειδικές περιπτώσεις κατηγορουμένου (γενική κατηγορηματική, επιρρηματικό και προληπτικό κατηγορούμενο).
 • Ειδικές περιπτώσεις αντικειμένου (σύστοιχο - αναλυτικότερα περιπτώσεις δίπτωτων ρημάτων).
 • Αναλυτικότερα ορισμένοι ονοματικοί προσδιορισμοί (ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι).
 • Ειδικές παρατηρήσεις στον τρόπο εκφοράς των δευτερευουσών προτάσεων.

Τρόπος Εξέτασης - Αξιολόγησης.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 4:  ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (Ξενοφών, Θουκυδίδης).

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλος, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφης.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας η διδασκαλία κειμένων των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών επιδιώκει:

 • Να γίνει αισθητός στους μαθητές ο στενός δεσμός της ιστοριογραφίας με τη λογοτεχνία, καθώς οι Έλληνες ιστορικοί αφηγούνται πλατιά τα ιστορικά γεγονότα είτε ως αυτόπτες μάρτυρες είτε ως ουδέτεροι αφηγητές είτε παρουσιάζοντας τους πρωταγωνιστές της δράσης να εκθέτουν σε πρώτο πρόσωπο τις σκέψεις και τις αποφάσεις τους. Ταυτόχρονα διερευνούν τα αίτια και τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας και υποβάλλουν σε κριτικό έλεγχο τα γεγονότα. Επομένως, είναι ανάγκη να αισθανθούν οι μαθητές ότι δεν διδάσκονται Ιστορία, αλλά μελετούν και απολαμβάνουν χαρακτηριστικές σελίδες αφηγηματικών ιστορικών έργων.
 • Να γνωρίσουν οι μαθητές την αγωνιώδη προσπάθεια των ιστορικών κατά την αναζήτηση της αντικειμενικής, όσο είναι ανθρώπινα δυνατόν, αλήθειας σχετικά με τα ιστορούμενα γεγονότα (η ματιά του επιστήμονα ιστορικού).
 • Να αναγνωρίσουν και να απολαύσουν τους αφηγηματικούς τρόπους των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών, τη ζωηρή και παραστατική διήγηση, την επιλογή της χαρακτηριστικής λεπτομέρειας ή της εντυπωσιακής σκηνής / εικόνας, τη δραματική έκθεση συγκλονιστικών στιγμών της ιστορίας (η ματιά του λογοτέχνη - αφηγητή).
 • Να καλλιεργήσουν έτσι και να αναπτύξουν την ιστορική, την πολιτική και την εθνική τους συνείδηση με την επισήμανση των ποικίλων παραγόντων (προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών αλλά και αστάθμητων / τυχαίων) που διαμορφώνουν το ιστορικό γίγνεσθαι.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία από τους Ίωνες λογογράφους μέχρι τον Αρριανό (κυριότεροι εκπρόσωποι και τάσεις της ιστορίας).

1) Ξενοφώντος Ελληνικά ή Αγησίλαος (Σεπτέμβριος έως και Δεκέμβριος) κατ΄επιλογήν:

Πρώτη επιλογή: Ελληνικά, Βιβλίο Β΄. Αποσπάσματα που αναφέρονται:

 • Στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου (κεφ. Ι, 16-32 και ΙΙ, 1-4).
 • Στην παράδοση της Αθήνας (κεφ. ΙΙ, 16-23).
 • Στο καθεστώς των Τριάκοντα Τυράννων (κεφ. ΙΙΙ, 50-56).
 • Στην αντίδραση των δημοκρατικών και την αποκατάσταση της δημοκρατίας (κεφ. IV, 18-23 και 37-43).
 • Για τα ενδιάμεσα τμήματα δίνονται συνδετικές περιλήψεις. Οι ενότητες 11-16 του κεφ. ΙΙΙ και 1-17 του κεφ. IV θα διδαχθούν από μετάφραση.

Δεύτερη επιλογή: Αγησίλαος. Αποσπάσματα που αναφέρονται:

 • Στην πατρίδα και το γένος του Αγησιλάου (κεφ. Ι, 1-5).
 • Στη στρατηγική του ικανότητα κατά την εκστρατεία στην Ασία (κεφ. Ι, 6-28 και 36-38) και κατά τον Βοιωτικό Πόλεμο (κεφ. ΙΙ, 9-16).
 • Στην ευσέβεια και την ανιδιοτέλειά του (κεφ. ΙΙΙ και IV).
 • Στη φιλοπατρία αλλά και τα πανελλήνια αισθήματά του (κεφ. VII).
 • Στη συνολική εικόνα της προσωπικότητάς του (κεφ. XI, 1-13 και 14-16).
 • Για τα ενδιάμεσα τμήματα δίνονται συνδετικές περιλήψεις.
 • Τα κεφάλαια ΙΙΙ, IV και οι παράγραφοι 1-13 του κεφ. XI, θα διδαχθούν από μετάφραση.

2) Θουκυδίδου Ιστορία, (Ιανουάριος έως και Μάιος) κατ' επιλογήν:

Πρώτη Επιλογή: Βιβλίο Α, αποσπάσματα που αναφέρονται:

 • Στην έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Κερκύρας και Κορίνθου (Α, 24-31, από το πρωτότυπο).
 • Στην προσφυγή και των δύο προς τους Αθηναίους (Α, 32-43: Δημηγορίες Κερκυραίων και Κορινθίων, από μετάφραση).
 • Στην απόφαση των Αθηναίων (Α, 44 από το πρωτότυπο).

Βιβλία Ζ και Η, Τα Σικελικά, αποσπάσματα που αναφέρονται:

 • Στην αναχώρηση του στόλου για τη Σικελία (Ζ, 30 - 32, από το πρωτότυπο).
 • Στην απόφαση των Αθηναίων, μετά την ήττα του στόλου τους στον Μεγάλο Λιμένα των Συρακουσών, να σωθούν διά ξηράς (Η, 75 - 77, από το πρωτότυπο).
 • Στην καταστροφή του αθηναϊκού στρατού στον Ασίναρο ποταμό και την τραγική τύχη των αιχμαλώτων (Η, 84-87, από το πρωτότυπο).
 • Τα ενδιάμεσα τμήματα θα δοθούν περιληπτικά.

Δεύτερη Επιλογή: Βιβλίο Γ, αποσπάσματα που αναφέρονται:

 • Στον εμφύλιο πόλεμο στην Κέρκυρα (Γ, 70 - 81, από το πρωτότυπο).
 • Στην παθολογία του πολέμου (Γ, 82-83, από μετάφραση).

Βιβλία Ζ και Η, Τα Σικελικά. Αποσπάσματα που αναφέρονται:

 • Στην αναχώρηση του στόλου για τη Σικελία (Ζ, 30 - 32, από το πρωτότυπο).
 • Στην απόφαση των Αθηναίων, μετά την ήττα του στόλου τους στον Μεγάλο Λιμένα των Συρακουσών, να σωθούν διά ξηράς (Η, 75 - 77, από το πρωτότυπο).
 • Στην καταστροφή του αθηναϊκού στρατού στον Ασίναρο ποταμό και την τραγική τύχη των αιχμαλώτων (Η, 84-87, από το πρωτότυπο).
 • Τα ενδιάμεσα τμήματα θα δοθούν περιληπτικά.

Από το σχολικό έτος 2005-06 αυξάνονται οι ώρες του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία" κατά δύο (2) ώρες.

Οι επιπλέον ώρες θα διατεθούν ως εξής:

Α) Η μια διδακτική ώρα θα διατεθεί για την πληρέστερη κάλυψη του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας καθ' όλο το έτος.

Β) Η δεύτερη διδακτική ώρα θα διατεθεί:

Κατά το 1ο εξάμηνο για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των έργων του Ξενοφώντα ως εξής:

α) σε όσα λύκεια διδάσκονται τα Ελληνικά, εφόσον ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους, οι ώρες που απομένουν θα διατεθούν για τη διδασκαλία από το έργο Αγησίλαος του ίδιου συγγραφέα των εξής αποσπασμάτων:

 • Κεφ. 1, παράγραφοι 1-5 και 17-22
 • Κεφ. 7, παράγραφοι 1-7

β) σε όσα λύκεια διδάσκεται το έργο Αγησίλαος, εφόσον ολοκληρωθεί η διδασκαλία του, οι ώρες που απομένουν θα διατεθούν για τη διδασκαλία από το έργο Ελληνικά του ίδιου συγγραφέα των εξής αποσπασμάτων:

 • Βιβλίο Β, κεφ. 1, παράγραφοι 16-32
 • Βιβλίο Β, κεφ. 2, παράγραφοι 1-4
Κατά το 2ο εξάμηνο για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των αποσπασμάτων της Ιστορίας του Θουκυδίδη, ως εξής:

α) σε όσα λύκεια διδάσκεται, σύμφωνα με το ΑΠΣ, η πρώτη επιλογή (κεφάλαια από τα βιβλία 1ο, 6ο και 7ο), εφόσον ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους, οι ώρες που απομένουν θα διατεθούν για την διδασκαλία των από μετάφραση κεφαλαίων 82 και 83 του 3ου βιβλίου.

β) σε όσα λύκεια διδάσκεται η δεύτερη επιλογή (κεφάλαια από τα βιβλία 3ο, 6ο και 7ο) εφόσον ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους, οι ώρες που απομένουν θα διατεθούν για την διδασκαλία των από μετάφραση κεφαλαίων 32 έως και 43 του 1ου βιβλίου.

Τρόπος Εξέτασης - Αξιολόγησης.

Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors