Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Eκπαιδευτικό Υλικό Προσομοιώσεις Φυσικής - Χημείας - Μαθηματικών - Αστρονομίας

Προσομοιώσεις Φυσικής - Χημείας - Μαθηματικών - Αστρονομίας
 
Μηχανική
 • Πρόσθεση Διανυσμάτων.
 • Σύνθεση τριών δυνάμεων (Μέθοδος Παραλ/μου).
 • Σύνθεση δυνάμεων (Δυναμοπολύγωνο).
 • Κεκλιμένο επίπεδο.
 • Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
 • Ελαστική - Ανελαστική (Πλαστική κρούση).
 • Δισδιάστατες κρούσεις.
 • Βολή σε βαρυτικό πεδίο.
 • Βολές.
 • Κυκλική κίνηση και γραμμική αρμονική ταλάντωση.
 • Tαλάντωση σώματος στην άκρη ελατηρίου.
 • Διέγερση συστήματος σε ταλάντωση.
 • Ταλάντωση απλού εκκρεμμούς.
 • Διακρότημα.
 • Σύνθεση ταλαντώσεων.
 • Κύματα (Όλα τα είδη).
 • Διαμήκη κύματα.
 • Στάσιμα κύματα.
 • Συμβολή κυμάτων.
 • Φαινόμενο Doppler.

 • Διάφορα
 • Διάθλαση του Φωτός.
 • Ουράνιο τόξο.
 • Χρώματα.
 • Πυρηνικός σταθμός.
 • Διάσπαση Ραδιενεργών Πυρήνων.
 • Διαστολή του Χρόνου.

 • Κι άλλες Προσομοιώσεις
 • Προσομοιώσεις Μαθηματικών.
 • Προσομοιώσεις Αστρονομίας.
 • Κι άλλες Φυσικής.
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Ηλεκ/κό Πεδίο.
 • Kύκλωμα L - C.
 • Παραγωγή Εναλ. τάσης.
 • Ηλεκτρομγνητικό Κύμα

 • Θερμοδυναμική
 • Ιδανικό αέριο.
 • Εξήγηση Einstein της κίνησης Brown.
 • Θερμική Μηχανή.
 • Κύκλος Diesel.
 • Θέρμανση αερίου με συμπίεση

 • Προσομοιώσεις Χημείας
 • Το μοντέλο του Thomson για το άτομο.
 • Η Θεωρία του Bohr για το άτομο του Υδρογόνου.
 • Μόρια σε τρισδιάστατη μορφή.
 • Περιοδικός Πίνακας (με ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων).
 • Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων με σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία.
 • Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων και διαγράμματα συσχέτισης των ιδιοτήτων τους.
 • Άτομο - Μόριο - mole - νόμοι αερίων.
 • Μάθετε ονοματολογία.
 • Η Υπόθεση Avogadro.
 • Πειραματική μελέτη της χημικής ισορροπίας.
 • Μοριακά τροχιακά.
 • Καμπύλες ογκομέτρησης οξέων - βάσεων.
 • από 23/11/2001
  Visitors:
  Hit Counter
  Online Visitors