Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Eκπαιδευτικό Υλικό Εκδόσεις Κ.Ε.Ε για το Λύκειο Γ΄Λυκείου Αγγλικά

Εκδόσεις Κ.Ε.Ε για τη Γ΄Λυκείου - Αγγλικά
kee
  1. Πρόλογος
  2. Περιεχόμενα_Εισαγωγή
  3. Προφορική αξιολόγηση
  4. Αξιολόγηση με γραπτές δοκιμασίες
  5. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης
  6. Δείγματα εξεταστικών δοκιμασιών
  7. Ενδεικτική βιβλιογραφία
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors