Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Οι Βάσεις των Στρατιωτικών κατά φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Στρατιωτικών Σχολών κατά Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ.
Ε.Π
Όνομα Σχολής / Τμήματος
Ε.Μ
Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
875
1
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
19336
19282
54
3
3
2
1
866
1
Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
19257
18894
363
9
9
14
-5
867
5
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
19252
19130
122
17
17
21
-4
831
3
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
19216
19085
131
26
26
40
-14
846
3
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
19170
18942
228
3
3
4
-1
866
1
Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη)
-
19159
18508
651
4
4
6
-2
826
2&4
Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
19065
18911
154
10
10
22
-12
831
3
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη)
-
18995
18677
318
13
13
20
-7
836
3
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
18993
18951
42
3
3
5
-2
846
3
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη)
-
18924
18684
240
1
1
1
0
841
3
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
18916
18736
180
3
3
5
-2
836
3
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη)
-
18905
18537
368
1
1
1
0
867
5
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη)
-
18880
18506
374
9
9
11
-2
827
2&4
Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
18817
18700
117
4
4
6
-2
826
2&4
Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
18717
18449
268
5
5
11
-6
827
2&4
Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
18684
17963
721
1
1
2
-1
869
5
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
18441
17982
459
61
61
76
-15
869
5
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα)
-
18389
17548
841
2
2
3
-1
865
5
Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
18349
18234
115
29
29
24
5
831
3
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
18279
10251
8028
1
1
2
-1
875
1
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
18195
-
-
1
1
-
-
869
5
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα)
-
18019
17452
567
7
7
8
-1
865
5
Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη)
-
17972
17505
467
13
13
11
2
851
3
Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
17867
17597
270
22
22
27
-5
806
2&4
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
17771
17483
288
21
21
21
0
836
3
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
17705
-
-
1
1
-
-
816
2&4
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
17592
17549
43
10
10
12
-2
851
3
Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
17406
16805
601
11
11
11
0
826
2&4
Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
17246
16276
970
1
1
1
0
821
2&4
Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
17188
16187
1001
33
33
59
-26
806
2&4
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
17175
16690
485
10
10
10
0
872
5
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
16925
16869
56
43
43
52
-9
820
2&4
Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Γεν. Σειρά
-
16901
-
-
5
5
-
-
811
2&4
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
16898
16521
377
20
20
24
-4
816
2&4
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
16846
16470
376
4
4
5
-1
846
3
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
16433
8509
7924
1
1
1
0
861
4
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
16305
16481
-176
112
112
94
18
872
5
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα)
-
16187
16608
-421
1
1
2
-1
811
2&4
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
16180
15598
582
9
9
11
-2
872
5
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα)
-
16160
15613
547
4
4
6
-2
801
2&4
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
16150
15737
413
113
113
118
-5
821
2&4
Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
15950
13812
2138
16
16
27
-11
820
2&4
Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α
-
15936
-
-
2
2
-
-
870
5
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
15876
13633
2243
364
364
945
-581
870
5
Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα)
-
15583
12662
2921
16
16
43
-27
863
2&4
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
15426
15157
269
49
49
38
11
861
4
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
15329
15430
-101
51
51
44
7
801
2&4
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
15229
14503
726
55
55
56
-1
864
2&4
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
14743
13951
792
60
60
66
-6
863
2&4
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
14655
14232
423
23
23
18
5
870
5
Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα)
-
14410
11371
3039
42
42
109
-67
862
2&4
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
14372
13647
725
101
101
107
-6
864
2&4
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
13533
12800
733
27
27
31
-4
862
2&4
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
13352
12607
745
47
47
49
-2
806
2&4
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
12144
5914
6230
1
1
1
0
866
1
Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
11997
16849
-4852
1
1
1
0
851
3
Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
11891
-
-
1
1
-
-
867
5
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
11855
14843
-2988
1
1
1
0
841
3
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
11728
-
-
1
1
-
-
817
2&4
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
-
10851
9687
1164
156
156
226
-70
817
2&4
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)
-
10436
11313
-877
5
5
7
-2
818
2&4
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
-
10321
8539
1782
109
109
158
-49
818
2&4
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)
-
10234
10685
-451
3
3
4
-1
821
2&4
Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
8737
-
-
1
1
-
-
817
2&4
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
-
8692
8770
-78
15
15
23
-8
871
5
Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
8248
10574
-2326
40
40
40
0
818
2&4
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
-
7927
7826
101
11
11
16
-5
827
2&4
Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
7261
15619
-8358
1
1
1
0
863
2&4
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
6285
-
-
1
1
-
-
871
5
Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Ειδ. Κατ. (Αθήνα)
-
3917
5546
-1629
5
5
5
0
801
2&4
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
2597
4863
-2266
5
5
3
2
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors