Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012  Οι Βάσεις των T.Ε.Ι Αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές

Οι Βάσεις των Σχολών T.Ε.Ι αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές κατηγορίες
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις 2012.

  Βάσεις Θέσεις - Επιτυχόντες
Kωδ. Ε.Π Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Μ Γενική Τριτ. Πολυτ. Κοιν.Κρ.
Γενική Κατ.
Τρίτεκνοι
Πολύτεκνοι
Κοιν.Κριτήρια
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
543 2&5 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης - 10996 10795 9608 10541 69 69 3 3 7 7 3 3
637 3 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνας - 13526 13246 12553 13228 58 58 3 3 6 6 3 3
639 3 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης - 12719 12585 11555 12309 83 83 4 4 9 9 4 4
523 4 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Πάτρας 2E 8131 7462 - 7609 82 82 3 3 7 3 2
556 2&4 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου (’ρτα) - 6871 6739 4896 6465 49 49 2 2 5 5 2 2
528 4 Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας (Δράμα) - 6745 6646 4117 6446 70 70 3 3 7 7 3 3
714 4 Αυτοματισμού Πειραιά - 11770 11702 10100 11505 69 69 3 3 7 7 3 3
753 4 Αυτοματισμού Μεσολογγίου - 8292 8251 5844 7665 69 69 3 3 7 7 3 3
720 4 Αυτοματισμού Θεσσαλονίκης - 12132 12059 10542 11981 65 65 3 3 7 7 3 3
722 4 Αυτοματισμού Χαλκίδας - 9392 9094 5888 8898 207 207 10 10 21 21 10 10
599 1 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Αθήνας - 12815 12622 10772 12586 58 58 3 3 6 6 3 3
601 1 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκης - 12105 11909 10640 11721 69 69 3 3 7 7 3 3
552 2&4 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 6969 6884 4959 6702 34 34 1 1 3 3 1 1
554 2&4 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας Καλαμάτας - 7024 6873 6312 - 35 35 1 1 3 3 - -
724 4 Βιομηχανικής Πληροφορικής Καβάλας - 7125 7004 4311 6924 97 97 5 5 10 10 5 5
592 4 Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6578 6538 3900 6412 97 97 5 5 10 10 5 5
694 1&2 Βρεφονηπιοκομίας Θεσσαλονίκης - 14088 14020 12510 13941 62 62 3 3 6 6 3 3
692 1&2 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου (Ιωάννινα) - 12335 12184 11304 12031 138 138 7 7 14 14 7 7
510 4 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Σερρών - 7990 7874 4622 7487 110 110 5 5 11 11 5 5
721 4 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6685 6583 4106 6494 90 90 4 4 9 9 4 4
521 4 Γραφιστικής Αθήνας 2E 16215 15498 12573 15694 59 59 3 3 6 6 3 3
550 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας (Δράμα) - 7222 7142 5072 6854 55 55 3 3 5 5 3 3
553 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας (Καρδίτσα) - 7225 7068 4930 6711 28 28 1 1 3 3 1 1
551 2&4 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας (Καρπενήσι) - 7002 6847 4436 6727 70 70 3 3 7 7 3 3
730 1&5 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 10798 10606 8561 10359 138 138 7 7 14 14 7 7
633 3 Δημόσιας Υγιεινής Αθήνας - 12767 12702 10761 12613 58 58 3 3 6 6 3 3
741 1&5 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 10287 10162 7669 10140 138 138 7 7 14 14 7 7
719 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης - 15223 14847 13948 14933 55 55 3 3 5 5 3 3
628 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης (Σητεία) - 11830 11588 10733 11392 83 83 4 4 8 8 4 4
747 3 Διατροφής & Διαιτολογίας Λάρισας (Καρδίτσα) - 12934 12894 11813 12700 62 62 3 3 6 6 3 3
586 4&5 Διαχείρισης Πληροφοριών Καβάλας - 7381 7301 4622 6865 124 124 6 6 12 12 6 6
580 5 Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 6631 6464 3565 6221 62 62 3 3 6 6 3 3
582 5 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων Λάρισας - 7062 7008 4118 6513 103 103 5 5 10 10 5 5
715 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά - 13432 13385 11288 13258 83 83 4 4 8 8 4 4
597 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Χαλκίδας - 10727 10347 6036 9816 241 241 12 12 24 24 12 12
595 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Σερρών - 8536 8141 4577 7807 179 179 9 9 18 18 9 9
591 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισας - 9815 9590 6675 9477 110 110 5 5 11 11 5 5
589 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας - 10950 10708 8282 10175 166 166 8 8 17 17 8 8
587 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Καβάλας - 8206 7977 4061 7575 103 103 5 5 10 10 5 5
585 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας - 13828 13746 11632 13749 58 58 3 3 6 6 3 3
596 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 8145 8041 4523 7205 69 69 3 3 7 7 3 3
590 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι) - 7309 7299 4372 7186 27 27 1 1 3 3 1 1
593 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Ηράκλειο) - 9442 9053 6065 8203 103 103 5 5 10 10 5 5
598 1&5 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων Μεσολογγίου - 10141 10043 7700 9996 138 138 7 7 14 14 7 7
594 5 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Καλαμάτας - 6665 6383 4353 6008 124 124 6 6 12 12 6 6
631 5 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Αθήνας - 12597 12494 10352 12509 62 62 3 3 6 6 3 3
740 5 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας (Θήβα) - 7853 7417 3475 6391 138 138 7 7 14 14 7 7
497 4 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Αθήνας - 11110 10985 9646 11006 55 55 3 3 5 5 3 3
507 4 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Αθήνας - 10806 10640 9821 10697 55 55 3 3 5 5 3 3
477 4 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Αθήνας - 11725 11497 10256 11245 55 55 3 3 5 5 3 3
444 4 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής Αθήνας - 10733 10677 9279 10692 41 41 2 2 4 4 2 2
457 4 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων Αθήνας - 11362 11226 9924 10818 55 55 3 3 5 5 3 3
583 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Θεσσαλονίκης - 12498 12442 11125 12238 103 103 5 5 8 8 5 5
581 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας - 13388 13364 12107 13212 69 69 3 3 5 5 3 3
526 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης (Ιεράπετρα) - 6648 6507 3488 6075 110 110 5 5 11 11 5 5
745 5 Εμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας (’μφισσα) - 7703 6859 3882 6945 124 124 6 6 12 12 6 6
726 4&5 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. (Φλώρινα) - 6724 6627 4274 6358 55 55 3 3 5 5 3 3
512 4 Ενεργειακής Τεχνολογίας Αθήνας - 12020 11876 10020 11427 58 58 3 3 6 6 3 3
667 3 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας Αθήνας - 12560 12499 10676 12359 58 58 3 3 6 6 3 3
728 4&5 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Πάτρας - 9939 9705 7560 9050 124 124 6 6 12 12 6 6
751 4&5 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7532 7511 6099 7423 27 27 1 1 3 3 1 1
530 4&5 Επιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 7033 6781 5032 6787 55 55 3 3 5 5 3 3
619 3 Εργοθεραπείας Αθήνας - 15518 15403 14975 15295 58 58 3 3 6 6 3 3
750 4 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Σερρών 2E 12552 11745 7444 11690 70 70 3 3 7 6 3 3
519 4 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνας 2E 17045 16748 13078 16891 59 59 3 3 6 6 3 3
734 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 6892 6753 4205 6528 131 131 6 6 13 13 6 6
733 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα) - 7024 6804 4234 6747 90 90 4 4 8 8 4 4
525 4&5 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας (Αμαλιάδα) - 8199 8110 6014 7426 103 103 5 5 10 10 5 5
602  1&5  Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου (Ηγουμενίτσα)  E 9386 8998 6189 7323 180 180 7 7 14 2 7 7
729 4&5 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία Μεσολογγίου - 7423 7218 4437 7143 179 179 9 9 18 18 9 9
725 4 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης (Ηράκλειο) - 9317 8891 6703 8621 138 138 7 7 14 14 7 7
541 2&4 Ζωικής Παραγωγής Λάρισας - 7372 7264 4828 7072 84 84 4 4 8 8 4 4
539 2&4 Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης - 9192 8914 7830 8557 84 84 4 4 8 8 4 4
542 2&4 Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 6563 6530 4382 6523 35 35 1 1 3 3 1 1
540 2&4 Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου (’ρτα) - 6561 6505 4698 6354 42 42 2 2 4 4 2 2
489 4 Ηλεκτρολογίας Λάρισας - 8201 8054 5123 7710 110 110 5 5 11 11 5 5
483 4 Ηλεκτρολογίας Πειραιά - 11256 11089 9490 11090 62 62 3 3 6 6 3 3
487 4 Ηλεκτρολογίας Πάτρας - 9236 9078 7358 8818 103 103 5 5 10 10 5 5
499 4 Ηλεκτρολογίας Χαλκίδας - 9339 9087 6333 8762 103 103 5 5 10 10 5 5
498 4 Ηλεκτρολογίας Λαμίας - 7834 7600 4925 7542 138 138 7 7 14 14 7 7
493 4 Ηλεκτρολογίας Καβάλας - 7315 7179 4644 7140 110 110 5 5 11 11 5 5
495 4 Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7181 7116 4820 6968 120 120 5 5 12 12 5 5
491 4 Ηλεκτρολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 7794 7671 4798 7251 90 90 4 4 9 9 4 4
705 4 Ηλεκτρονικής Λαμίας - 8069 7961 5000 7435 110 110 5 5 11 11 5 5
501 4 Ηλεκτρονικής Αθήνας - 11135 11072 9127 10826 58 58 3 3 6 6 3 3
503 4 Ηλεκτρονικής Πειραιά - 10867 10721 8931 10690 69 69 3 3 7 7 3 3
505 4 Ηλεκτρονικής Θεσσαλονίκης - 10696 10638 8513 10490 110 110 5 5 9 9 5 5
709 4 Ηλεκτρονικής Κρήτης (χανιά) - 7455 7359 5102 7155 97 97 5 5 10 10 5 5
713 4 Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων Πειραιά - 11977 11765 9287 11572 103 103 5 5 10 10 5 5
557 2&4 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Μεσολογγίου - 6744 6700 4610 6714 34 34 1 1 3 3 1 1
625 3 Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισας - 12480 12360 10769 12123 124 124 6 6 12 12 6 6
621 3 Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας - 14514 14233 13044 13970 58 58 3 3 6 6 3 3
623 3 Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης - 14001 13719 12689 13654 69 69 3 3 7 7 3 3
701 4 Κλωστοϋφαντουργίας Πειραιά - 8714 8162 5262 7947 86 86 4 4 9 9 4 4
661 1 Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας - 14654 14479 13300 14135 58 58 3 3 6 6 3 3
641 1 Κοινωνικής Εργασίας Πάτρας - 13011 12925 11779 12588 69 69 3 3 7 7 3 3
643 1 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 11455 11335 9521 11097 138 138 7 7 14 14 7 7
696 1&2 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου (’ρτα) - 9984 9905 7600 9762 104 104 5 5 10 10 5 5
569 5 Λογιστικής Καβάλας - 8704 8257 4955 7686 235 235 12 12 23 23 12 12
563 5 Λογιστικής Πάτρας - 12132 11930 9911 11750 138 138 7 7 14 14 7 7
565 5 Λογιστικής Λάρισας - 10956 10506 8004 10233 193 193 10 10 19 19 10 10
559 5 Λογιστικής Πειραιά - 13971 13848 11846 13837 97 97 5 5 10 10 5 5
561 5 Λογιστικής Θεσσαλονίκης - 13131 13038 11384 12956 138 138 5 5 12 12 5 5
579 5 Λογιστικής Μεσολογγίου - 8857 8198 6102 7614 193 193 10 10 19 19 10 10
577 5 Λογιστικής Χαλκίδας - 11604 11419 8657 10773 207 207 10 10 21 21 10 10
575 5 Λογιστικής Σερρών - 9938 9493 5553 9388 207 207 10 10 21 21 10 10
571 5 Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 9870 9452 7022 8870 69 69 3 3 7 7 3 3
578 5 Λογιστικής Ηπείρου (Πρέβεζα) - 7740 7511 4434 7147 207 207 10 10 21 21 10 10
567 5 Λογιστικής Κρήτης (Ηράκλειο) - 9990 9753 6955 8665 193 193 10 10 19 19 10 10
618 3 Λογοθεραπείας Πάτρας - 14790 14728 13894 14515 55 55 3 3 5 5 3 3
620 3 Λογοθεραπείας Ηπείρου (Ιωάννινα) - 14111 13894 12582 13714 138 138 7 7 14 14 7 7
663 3 Λογοθεραπείας Καλαμάτας - 13560 13436 12414 13319 69 69 3 3 7 7 3 3
657 3 Μαιευτικής Θεσσαλονίκης - 13945 13768 13023 13744 55 55 3 3 5 5 3 3
655 3 Μαιευτικής Αθήνας - 15028 14813 13980 14281 58 58 3 3 6 6 3 3
662 3 Μαιευτικής Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 12479 12401 10895 12228 48 48 2 2 5 5 2 2
545 4 Μηχανικής Βιοσυστημάτων Λάρισας - 6814 6692 4374 6391 55 55 3 3 5 5 3 3
461 4 Μηχανολογίας Πειραιά - 12364 12246 10104 11927 69 69 3 3 7 7 3 3
467 4 Μηχανολογίας Λάρισας - 8965 8849 6176 8489 124 124 6 6 12 12 6 6
471 4 Μηχανολογίας Καβάλας - 7722 7547 5154 7277 138 138 7 7 14 14 7 7
475 4 Μηχανολογίας Σερρών - 8358 8138 5692 7943 103 103 5 5 10 10 5 5
479 4 Μηχανολογίας Χαλκίδας - 9795 9593 6308 9398 124 124 6 6 12 12 6 6
465 4 Μηχανολογίας Πάτρας - 10017 9850 8398 9732 90 90 4 4 9 9 4 4
473 4 Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7692 7487 5488 7275 131 131 6 6 13 13 6 6
469 4 Μηχανολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 8456 8278 5874 7996 103 103 5 5 10 10 5 5
743 1 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας (Πύργος) - 10510 10494 8333 10120 55 55 3 3 5 5 3 3
644 4 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης (Ρέθυμνο) - 7441 7268 5208 7248 69 69 3 3 7 7 3 3
511 4 Ναυπηγικής Αθήνας - 11221 11134 9175 10808 58 58 3 3 6 6 3 3
651 3 Νοσηλευτικής Λάρισας - 11615 11420 9824 11257 138 138 7 7 14 14 7 7
645 3 Νοσηλευτικής Αθήνας - 13426 13243 11820 12942 124 124 6 6 10 10 6 6
647 3 Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης - 13113 13001 11988 12760 103 103 5 5 8 8 5 5
649 3 Νοσηλευτικής Πάτρας - 12050 11876 10672 11573 124 124 6 6 12 12 6 6
652 3 Νοσηλευτικής Λαμίας - 11377 11245 9703 11103 138 138 7 7 14 14 7 7
654 3 Νοσηλευτικής Ηπείρου (Ιωάννινα) - 11556 11381 9788 11323 152 152 8 8 15 15 8 8
744 3 Νοσηλευτικής Καβάλας (Διδυμότειχο) - 10877 10836 9157 10722 103 103 5 5 10 10 5 5
653 3 Νοσηλευτικής Κρήτης (Ηράκλειο) - 11118 11013 9467 10978 124 124 6 6 12 12 6 6
629 3 Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνας - 13784 13761 12094 13531 58 58 3 3 6 6 3 3
718 4 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Αθήνας - 11310 10958 9017 11064 58 58 3 3 6 6 3 3
635 3 Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής) Αθήνας - 13439 13324 11793 13010 58 58 3 3 6 6 3 3
742 3 Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας (Αίγιο) - 11950 11817 10271 11805 69 69 3 3 7 7 3 3
516 4 Οχημάτων Θεσσαλονίκης - 10109 9847 7924 9465 93 93 4 4 10 10 4 4
711 4 Πληροφορικής Αθήνας - 13462 13092 11254 13174 58 58 3 3 6 6 3 3
712 4 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης - 13082 12640 10507 12581 83 83 4 4 9 9 4 4
727 4 Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σερρών - 9623 9223 7003 9176 138 138 7 7 14 14 7 7
524 1&2 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας (Πύργος) - 10872 10627 8962 10427 166 166 8 8 17 17 8 8
735 4 Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 7876 7571 4773 7581 124 124 6 6 12 12 6 6
506 4 Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών Λαμίας - 9050 8766 5401 8881 138 138 7 7 14 14 7 7
451 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Λάρισας - 8816 8694 6945 8599 110 110 5 5 11 11 5 5
443 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Αθήνας - 11111 11012 9200 10887 58 58 3 3 6 6 3 3
449 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Πάτρας - 9839 9583 8096 9278 97 97 5 5 10 10 5 5
447 4 Πολιτικών Έργων Υποδομής Θεσσαλονίκης - 11253 11035 9601 11098 69 69 3 3 7 7 3 3
455 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Σερρών - 8781 8424 6026 8051 145 145 7 7 14 14 7 7
445 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Πειραιά - 11879 11689 9779 11627 69 69 3 3 7 7 3 3
453 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης (Ηράκλειο) - 8814 8660 6708 8151 138 138 7 7 14 14 7 7
456 4 Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισας (Τρίκαλα) - 9216 8912 7221 8520 55 55 3 3 5 5 3 3
748 1&4 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος) - 10105 10039 7617 9973 97 97 5 5 10 10 5 5
690 1&2 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) Αθήνας - 14949 14881 13963 14023 58 58 3 3 6 6 3 3
627 3 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Αθήνας - 13785 13461 11907 13352 58 58 3 3 6 6 3 3
520 4 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθήνας 2E 14461 14068 11176 14436 35 35 1 1 3 3 1 1
703 4 Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης (Κιλκίς) - 7133 6865 4568 6746 62 62 3 3 6 6 3 3
522 4 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας (Καρδίτσα) - 7274 6958 4326 6892 55 55 3 3 5 5 3 3
697 4 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι) - 6659 6514 4536 6414 62 62 3 3 6 6 3 3
737 4 Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας - 10074 9609 7424 9788 76 76 3 3 8 8 3 3
546 2&4 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 6684 6673 4968 6652 35 35 1 1 3 3 1 1
517 4 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Αθήνας 2E 10640 9816 - 9712 59 59 3 3 6 - 3 3
480 4 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Αθήνας - 12609 12456 10729 12172 58 58 3 3 6 6 3 3
698 2&4 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος) - 6924 6756 4553 6679 62 62 3 3 6 6 3 3
513 4 Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Καβάλας - 7720 7571 5245 7269 97 97 5 5 10 10 5 5
529 4 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας (Σπάρτη) - 7634 7226 4298 7231 138 138 7 7 14 14 7 7
723 4 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισας - 10039 9933 6970 9624 138 138 7 7 14 14 7 7
710 4 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηπείρου (’ρτα) - 7203 6897 4192 6826 152 152 8 8 15 15 8 8
716 4 Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνας - 12163 12040 10734 11758 65 65 3 3 5 5 3 3
717 4 Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκης - 11495 11321 9659 11199 63 63 3 3 6 6 3 3
515 4 Τεχνολογίας Τροφίμων (Πρώην Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) Καλαμάτας - 8841 8752 5474 8378 98 98 5 5 10 10 5 5
739 4 Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας (Καρδίτσα) - 9377 8794 5182 8565 98 98 5 5 10 10 5 5
514 4 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6638 6530 3896 6433 83 83 4 4 9 9 4 4
736 4 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου (Ναύπακτος) - 7646 7474 4363 6952 124 124 6 6 12 12 6 6
584 5 Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καλαμάτας - 6601 6362 3963 6185 62 62 3 3 6 6 3 3
509 4 Τοπογραφίας Αθήνας - 11123 10964 9192 11033 58 58 3 3 6 6 3 3
613 5 Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) (Ρόδος) E 5191 - - 5017 49 49 2 - 4 - 2 1
614 5 Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) (Αγ. Νικόλαος) E 4304 - - - 34 16 1 - 3 - 1 -
605 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης E 8450 6291 5215 7632 88 88 4 4 8 2 4 4
603 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας E 12845 12100 7136 12221 59 59 3 3 6 4 3 3
607 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρας E 7092 6212 5967 5228 63 63 2 2 5 1 2 2
611 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης (Ηράκλειο) E 5070 - - - 41 31 2 - 4 - 2 -
604 5 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά (Σπέτσες) E 10055 9757 - 9623 42 42 1 1 3 - 1 1
549 4&5 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης (Κατερίνη) - 8143 7964 5488 7522 97 97 5 5 10 10 5 5
555 2&4 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης Μεσολογγίου - 6444 6391 5172 6253 56 56 3 3 5 5 3 3
615 3 Φυσικοθεραπείας Αθήνας - 16322 16098 15565 16140 58 58 3 3 6 6 3 3
617 3 Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης - 15935 15847 15153 15647 62 62 3 3 6 6 3 3
659 3 Φυσικοθεραπείας Λαμίας - 14810 14709 12894 14729 69 69 3 3 7 7 3 3
616 3 Φυσικοθεραπείας Πάτρας (Αίγιο) - 14579 14474 13256 14438 90 90 4 4 9 9 4 4
532 4 Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης (Χανιά) - 7769 7689 4530 7061 76 76 3 3 8 8 3 3
533 2&4 Φυτικής Παραγωγής Λάρισας - 8976 8692 6751 8527 84 84 4 4 8 8 4 4
536 2&4 Φυτικής Παραγωγής Καλαμάτας - 8294 8198 7516 8037 35 35 1 1 3 3 1 1
531 2&4 Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης - 10431 10429 9156 10422 76 76 1 1 6 6 1 1
537 2&4 Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 7648 7312 6251 7592 35 35 1 1 3 3 1 1
538 2&4 Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου (’ρτα) - 7867 7683 4658 7707 42 42 2 2 4 4 2 2
535 2&4 Φυτικής Παραγωγής Κρήτης (Ηράκλειο) - 7929 7750 4626 7588 69 69 3 3 7 7 3 3
518 4 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών Αθήνας 2E 12081 11536 7121 10969 59 59 3 3 6 5 3 3
527 5 Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7333 6896 3961 6583 97 97 5 5 10 10 5 5
731 5 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Καλαμάτας - 8261 7767 5614 7530 69 69 3 3 7 7 3 3
732 5 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου (Πρέβεζα) - 6610 6420 3518 6479 97 97 5 5 10 10 5 5
558 5 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7332 7144 3753 6489 103 103 5 5 10 10 5 5
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors