Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Οι Βάσεις των Εκκλησιαστικών κατά Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Εκκλησιαστικών Σχολών κατά Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ. O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ.
Ε.Π.
Όνομα Σχολής / Τμήματος
ΠΟΛΗ
Ε.Μ.
Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
417
1
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων Βελλάς
-
9783
10289
-506
27
27
27
0
418
1
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο
 - 
9527
10140
-613
27
27
27
0
413
1
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας Αθήνα
 - 
9432
9964
-532
54
54
54
0
414
1
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης Θεσσαλονίκη
 - 
9003
9604
-601
54
54
54
0
415
1
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων Βελλάς
-  
8592
9312
-720
27
27
27
0
416
1
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο
-  
8452
9257
-805
27
27
27
0
 419
4
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας Αθήνα
-  
7958
7149
809
72
72
72
0
420
4
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης Θεσσαλονίκη
-  
7892
7279
613
45
45
45
0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors