Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Βάσεις 2ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές

Οι Βάσεις των Σχολών 2ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων με ειδικές κατηγορίες
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
2Ε:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε: ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις 2012.
  Βάσεις Θέσεις - Επιτυχόντες
Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Μ. Γενική Τριτ. Πολυτ. Κοιν.Κρ. Γενική Κατ. Τρίτεκνοι Πολύτεκνοι Κοιν.Κριτήρια
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Βάση
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Επιτ.
2012
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων TEΙ Θεσσαλονίκης
10996 10795 9608 10541 69 69 3 3 7 7 3 3
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
6871 6739 4896 6465 49 49 2 2 5 5 2 2
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας
13363 13311 11388 13150 81 81 4 4 7 7 4 4
281 Βιολογίας Πάτρας
17197 17170 16697 17077 94 94 4 4 6 6 4 4
277 Βιολογίας Αθήνας
17908 17789 17081 17769 90 90 6 6 9 9 6 6
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης
17653 17531 17039 17459 85 85 6 6 9 9 6 6
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)
17064 17007 16299 16750 94 94 4 4 7 7 4 4
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
6969 6884 4959 6702 34 34 1 1 3 3 1 1
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτας
7024 6873 6312 - 35 35 1 1 3 3 - -
694 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
14088 14020 12510 13941 62 62 3 3 6 6 3 3
692 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα)
12335 12184 11304 12031 138 138 7 7 14 14 7 7
310 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
8078 7885 4689 7570 144 144 7 7 11 11 7 7
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας
12520 12363 9954 11708 45 45 3 3 6 6 2 2
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης
13530 13303 11413 13238 81 81 4 4 7 7 4 4
287 Γεωλογίας Πάτρας
12203 12014 9759 11957 126 126 7 7 8 8 4 4
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας
13687 13606 11064 13510 81 81 4 4 6 6 4 4
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
14318 14133 12779 14050 198 198 9 9 19 19 10 10
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος)
11805 11632 10699 11492 90 90 4 4 9 9 4 4
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος)
13444 13238 11716 13302 63 63 4 4 6 6 3 3
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας
15773 15489 14451 15224 45 45 3 3 4 4 2 2
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
12747 12649 11658 12411 72 72 4 4 7 7 4 4
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα)
7222 7142 5072 6854 55 55 3 3 5 5 3 3
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα)
7225 7068 4930 6711 28 28 1 1 3 3 1 1
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λαμίας (Καρπενήσι)
7002 6847 4436 6727 70 70 3 3 7 7 3 3
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας
16816 16535 16105 16468 108 108 7 7 11 11 7 7
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
17284 17002 16834 17092 81 81 5 5 9 9 4 4
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
11567 11446 7878 11220 90 90 4 4 9 9 4 4
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας
16225 16032 15021 16020 36 36 3 3 4 4 2 2
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)
11003 10805 6534 10775 90 90 4 4 9 9 4 4
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
12443 12279 9898 12125 81 81 4 4 8 8 4 4
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας
13321 13230 11802 13292 45 45 3 3 4 4 2 2
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο)
13308 13200 10833 12806 117 117 5 5 11 11 5 5
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
2E
14548 14177 12657 14368 198 198 11 11 16 16 7 7
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
2E
15615 15178 12912 14889 153 153 10 10 17 17 7 7
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες)
2E
13116 13009 11437 12944 90 90 5 5 7 7 4 4
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα)
2E
13586 13382 11510 13325 108 108 5 5 11 11 5 5
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)
2E
12514 12269 10730 12147 261 261 13 13 18 18 11 11
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας
14037 13668 12067 13616 117 117 6 6 9 9 5 5
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας
11370 11277 9020 11132 90 90 4 4 6 6 4 4
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη)
13163 12909 12126 12883 139 139 7 7 11 11 5 5
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
16647 16316 15737 16072 99 99 7 7 11 11 7 7
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας
14609 14242 13461 14308 162 162 7 7 13 13 4 4
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
9311 8988 5534 8767 63 63 4 4 4 4 3 3
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)
12385 12230 11538 12258 180 180 7 7 14 14 7 7
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
15378 15109 14067 15290 90 90 6 6 11 11 4 4
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας
15861 15662 13256 15465 126 126 6 6 9 9 5 5
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)
12833 12728 10090 12401 90 90 4 4 9 9 4 4
539 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
9192 8914 7830 8557 84 84 4 4 8 8 4 4
541 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας
7372 7264 4828 7072 84 84 4 4 8 8 4 4
542 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
6563 6530 4382 6523 35 35 1 1 3 3 1 1
540 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
6561 6505 4698 6354 42 42 2 2 4 4 2 2
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου
6744 6700 4610 6714 34 34 1 1 3 3 1 1
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
14686 14234 13597 14489 54 54 3 3 4 4 3 3
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος)
12745 12535 9822 12420 108 108 5 5 11 11 5 5
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
9984 9905 7600 9762 104 104 5 5 10 10 5 5
247 Μαθηματικών Πάτρας
14203 13923 11698 13880 243 243 13 13 18 18 7 7
243 Μαθηματικών Αθήνας
15945 15531 13060 15546 225 225 12 12 21 21 12 12
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
16157 15841 14719 15625 135 135 7 7 13 13 7 7
249 Μαθηματικών Ιωαννίνων
13853 13594 11754 13592 225 225 10 10 14 14 10 10
252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
12471 12374 9944 12288 171 171 6 6 13 13 6 6
251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)
13486 13363 10858 13228 171 171 9 9 17 17 9 9
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας
13645 13486 10803 13208 99 99 4 4 7 7 4 4
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
11422 11081 8636 11108 108 108 5 5 6 6 4 4
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
13644 13355 12327 13430 63 63 4 4 6 6 4 4
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος)
11328 10779 8323 10879 157 157 7 7 11 11 6 6
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
2E
17908 15541 10788 - 36 36 2 2 4 3 2 -
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας
2E
6465 - - - 81 56 4 - 5 - 4
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
2E
11932 11302 - - 45 45 3 2 5 - 2 -
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα)
2E
7352 - - - 72 31 4 - 7 - 4 -
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος)
16674 16431 15770 16631 90 90 4 4 9 9 4 4
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)
16410 16137 15137 16096 121 121 6 6 12 12 5 5
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο)
15319 14924 13947 14592 153 153 8 8 16 16 8 8
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας
16376 16181 15810 16128 171 171 8 8 13 13 8 8
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
15916 15848 15366 15685 207 207 10 10 12 12 9 9
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας
17731 17399 16703 17399 180 181 13 13 22 22 9 9
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
17415 17157 16515 17013 180 180 11 11 22 22 9 9
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος)
13847 13654 13183 13725 189 189 7 7 14 14 7 7
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
14743 14561 13794 14374 126 126 6 6 13 13 6 6
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη)
14506 14185 13422 13964 234 234 13 13 14 14 9 9
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
14325 14220 13321 13956 180 180 9 9 11 11 9 9
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
13276 13016 12237 13050 126 126 6 6 13 13 6 6
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)
14838 14490 13249 14370 108 108 5 5 11 11 5 5
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο)
13604 13318 12157 13274 135 135 7 7 13 13 7 7
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
10297 9907 7230 9441 63 63 4 4 6 6 4 4
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων
13927 13749 12816 13638 135 135 6 6 8 8 6 6
339 Πληροφορικής Πειραιά
15025 14692 13128 14816 117 117 9 9 12 12 5 5
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
16322 15824 15535 16202 58 58 4 4 7 7 3 3
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος)
10872 10627 8962 10427 166 166 8 8 17 17 8 8
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας
14989 14856 13888 14873 36 36 3 3 4 4 2 2
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
16829 16545 15327 16476 144 144 9 9 14 14 9 9
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα)
12738 12549 10941 12598 72 72 4 4 7 7 4 4
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
15537 15414 14417 15275 157 157 7 7 9 9 6 6
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία)
12831 12654 10762 12434 72 72 4 4 7 7 4 4
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνας
14949 14881 13963 14023 58 58 3 3 6 6 3 3
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
11014 10695 7438 10720 108 108 5 5 9 9 5 5
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
14638 14502 11829 14383 63 63 4 4 6 6 3 3
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ιόνιων Νήσων
6684 6673 4968 6652 35 35 1 1 3 3 1 1
698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος)
6924 6756 4553 6679 62 62 3 3 6 6 3 3
555 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου
6444 6391 5172 6253 56 56 3 3 5 5 3 3
253 Φυσικής Αθήνας
16399 15692 14649 15743 166 166 11 11 13 13 11 11
259 Φυσικής Ιωαννίνων
13930 13814 11926 13690 153 153 8 8 9 9 8 8
257 Φυσικής Πάτρας
14433 14055 12595 14136 157 157 7 7 11 11 6 6
255 Φυσικής Θεσσαλονίκης
15626 15208 13660 15250 153 153 11 11 13 13 7 7
261 Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)
13721 13428 10954 13563 130 130 6 6 13 13 6 6
533 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας
8976 8692 6751 8527 84 84 4 4 8 8 4 4
531 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
10431 10429 9156 10422 76 76 1 1 6 6 1 1
536 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Καλαμάτας
8294 8198 7516 8037 35 35 1 1 3 3 1 1
537 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
7648 7312 6251 7592 35 35 1 1 3 3 1 1
538 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
7867 7683 4658 7707 42 42 2 2 4 4 2 2
535 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
7929 7750 4626 7588 69 69 3 3 7 7 3 3
263 Χημείας Αθήνας
16852 16664 15285 16480 76 76 5 5 8 8 5 5
265 Χημείας Θεσσαλονίκης
15806 15664 14125 15510 117 117 8 8 11 11 4 4
267 Χημείας Πάτρας
15250 15063 13933 15008 112 112 5 5 6 6 5 5
269 Χημείας Ιωαννίνων
14777 14690 13115 14653 135 135 6 6 8 8 6 6
270 Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο)
14806 14691 12874 14474 85 85 4 4 8 8 4 4
262 Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
14156 13874 12358 13694 139 139 9 9 11 11 8 8
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors