Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Βάσεις 5ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 5ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.


Kωδ. Όνομα Τμήματος / Σχολής Ε.Μ. Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης - 10996 9961 1035 69 69 55 14
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) - 10724 11437 -713 135 135 90 45
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας - 14416 13699 717 54 54 54 0
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 16925 16869 56 43 43 52 -9
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα) - 16160 15613 547 4 4 6 -2
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα) - 16187 16608 -421 1 1 2 -1
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 18441 17982 459 61 61 76 -15
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα) - 18019 17452 567 7 7 8 -1
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα) - 18389 17548 841 2 2 3 -1
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 15876 13633 2243 364 364 945 -581
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Αθήνα) - 14410 11371 3039 42 42 109 -67
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) (Αθήνα) - 15583 12662 2921 16 16 43 -27
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15796 15232 564 63 63 63 0
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά - 15136 14736 400 90 90 90 0
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 10798 10973 -175 138 138 251 -113
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας - 14677 14280 397 252 252 252 0
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 10287 10767 -480 138 138 172 -34
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10581 10870 -289 85 85 90 -5
586 Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας - 7381 7200 181 124 124 110 14
580 Διεθνούς Εμπορίου ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 6631 6311 320 62 62 48 14
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας - 15717 15386 331 108 108 108 0
161 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) E 14974 15148 -174 108 108 108 0
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) - 13150 12622 528 189 189 189 0
582 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ΤΕΙ Λάρισας - 7062 6338 724 103 103 166 -63
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας - 9815 8886 929 110 110 152 -42
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά - 13432 12531 901 83 83 83 0
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας - 14100 13912 188 171 171 162 9
597 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας - 10727 9795 932 241 241 241 0
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών - 8536 7777 759 179 179 207 -28
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας - 13828 13031 797 58 58 58 0
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας - 8206 7669 537 103 103 110 -7
589 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας - 10950 10136 814 166 166 186 -20
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Δυτ. Ελλάδας (Αγρίνιο) - 11374 11609 -235 108 108 108 0
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) - 12387 12081 306 198 198 198 0
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 8145 7632 513 69 69 69 0
590 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι) - 7309 - - 27 27 - -
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 9442 7963 1479 103 103 138 -35
374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) - 13576 13109 467 135 135 126 9
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου - 10141 10687 -546 138 138 159 -21
594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας - 6665 6236 429 124 124 138 -14
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας - 12597 11872 725 62 62 65 -3
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Χαλκίδας (Θήβα) - 7853 6555 1298 138 138 138 0
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) - 13053 12545 508 54 54 54 0
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας - 17824 17602 222 108 108 117 -9
583 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 12498 11516 982 103 103 103 0
581 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας - 13388 12664 724 69 69 72 -3
526 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Κρήτης (Ιεράπετρα) - 6648 6826 -178 110 110 110 0
745 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Λαμίας (Άμφισσα) - 7703 7519 184 124 124 110 14
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδ. (Φλώρινα) - 6724 6710 14 55 55 27 28
728 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας - 9939 9226 713 124 124 145 -21
751 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7532 - - 27 27 - -
530 Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 7033 6869 164 55 55 65 -10
734 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 6892 6731 161 131 131 131 0
733 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα) - 7024 6801 223 90 90 103 -13
525 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα) - 8199 7646 553 103 103 131 -28
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα) E 9386 10828 -1442 180 180 202 -22
729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου - 7423 7059 364 179 179 207 -28
569 Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας - 8704 8429 275 235 235 262 -27
565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας - 10956 10114 842 193 193 241 -48
563 Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας - 12132 11603 529 138 138 152 -14
561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 13131 12292 839 138 138 172 -34
559 Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά - 13971 13311 660 97 97 117 -20
575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών - 9938 9212 726 207 207 241 -34
577 Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας - 11604 10679 925 207 207 297 -90
579 Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολογγίου - 8857 8730 127 193 193 207 -14
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 17858 17836 22 99 99 99 0
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας - 17914 17844 70 180 180 180 0
571 Λογιστικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 9870 9045 825 69 69 69 0
578 Λογιστικής ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα) - 7740 7768 -28 207 207 241 -34
567 Λογιστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 9990 9033 957 193 193 228 -35
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) - 13748 13392 356 63 63 63 0
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας - 16517 16290 227 99 99 108 -9
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) - 12973 12729 244 103 103 94 9
157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά E 16475 16670 -195 135 135 135 0
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας - 13985 13787 198 36 36 36 0
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας - 14429 13958 471 162 162 162 0
315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά - 15881 15596 285 216 216 225 -9
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας - 16970 16794 176 171 171 180 -9
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) - 19252 19130 122 17 17 21 -4
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη) - 18880 18506 374 9 9 11 -2
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη) - 11855 14843 -2988 1 1 1 0
319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας - 14623 14009 614 207 207 220 -13
309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας - 15298 15044 254 279 279 288 -9
311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης - 15568 15192 376 288 288 288 0
345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων - 14757 14104 653 162 162 162 0
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) - 14951 14376 575 135 135 135 0
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) - 14030 13491 539 180 180 189 -9
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 16752 16468 284 180 180 189 -9
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 13811 13400 411 117 117 94 23
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη) - 9939 10246 -307 90 90 72 18
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά - 16001 15987 14 234 234 243 -9
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 16012 15980 32 180 180 198 -18
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας - 17178 17181 -3 216 216 225 -9
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λειβαδιά) - 12982 12630 352 72 72 67 5
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά - 14619 14242 377 162 162 162 0
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 8248 10574 -2326 40 40 40 0
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Ειδ. Κατ. (Αθήνα) - 3917 5546 -1629 5 5 5 0
584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας - 6601 6223 378 62 62 55 7
613 Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδου E 5191 3668 1523 49 49 71 -22
614 Τουριστικών Επαγγελμάτων ΤΕΙ Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) (Αγ. Νικόλαος) E 4304 4670 -366 16 34 52 -18
605 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης E 8450 7992 458 88 88 101 -13
607 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας E 7092 6946 146 63 63 61 2
603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας E 12845 12474 371 59 59 59 0
611 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) E 5070 - - 31 41 - -
604 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά (Σπέτσες) E 10055 6148 3907 42 42 88 -46
549 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νικης (Κατερίνη) - 8143 7659 484 97 97 97 0
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) - 18349 18234 115 29 29 24 5
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη) - 17972 17505 467 13 13 11 2
527 Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7333 6589 744 97 97 90 7
731 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτας - 8261 7129 1132 69 69 69 0
732 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα) - 6610 6469 141 97 97 83 14
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά - 17018 16852 166 108 108 112 -4
558 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7332 6713 619 103 103 97 6
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors