Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012 Βάσεις 4ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 4ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.Kωδ. Όνομα Τμήματος / Σχολής Ε.Μ. Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
231
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
2E
21669
21715
-46
90
90
90
0
233
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
2E
20740
21258
-518
90
90
90
0
232
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
2E
20020
20522
-502
81
81
81
0
236
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
2E
19613
20203
-590
72
72
72
0
826
Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
19065
18911
154
10
10
22
-12
370
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
2E
18921
19532
-611
76
76
76
0
217
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας
-
18914
18917
-3
207
207
207
0
827
Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
18817
18700
117
4
4
6
-2
209
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
18759
18699
60
99
99
99
0
826
Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
18717
18449
268
5
5
11
-6
827
Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
18684
17963
721
1
1
2
-1
234
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
2E
18615
19323
-708
72
72
72
0
229
Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας
-
18461
18421
40
54
54
54
0
219
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης
-
18314
18333
-19
162
162
162
0
201
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
18184
18483
-299
117
117
117
0
211
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
18161
18204
-43
72
72
72
0
240
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας
-
17824
17602
222
108
108
117
-9
806
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
17771
17483
288
21
21
21
0
235
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
17716
17760
-44
108
108
108
0
221
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας
-
17600
17535
65
202
202
202
0
816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
17592
17549
43
10
10
12
-2
203
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
17529
17822
-293
144
144
144
0
213
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας
-
17344
17227
117
139
139
139
0
826
Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
17246
16276
970
1
1
1
0
821
Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
17188
16187
1001
33
33
59
-26
237
Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
17184
16585
599
67
67
67
0
806
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
17175
16690
485
10
10
10
0
332
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
-
17081
16895
186
76
76
76
0
519
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνας
2E
17045
17505
-460
59
59
58
1
205
Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
-
17003
17058
-55
144
144
153
-9
820
Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Γεν. Σειρά
-
16901
-
-
5
5
-
-
811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
16898
16521
377
20
20
24
-4
816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
16846
16470
376
4
4
5
-1
330
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
-
16829
16684
145
144
144
148
-4
208
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
-
16756
16716
40
67
67
67
0
239
Χημικών Μηχανικών Πάτρας
-
16603
15982
621
94
94
94
0
284
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα)
-
16559
16435
124
72
72
72
0
223
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη)
-
16520
16093
427
238
238
238
0
225
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
16442
16437
5
81
81
81
0
280
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων
-
16343
16157
186
90
90
99
-9
338
Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
-
16322
16340
-18
58
58
58
0
861
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
16305
16481
-176
112
112
94
18
328
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
16225
16139
86
36
36
36
0
521
Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας
2E
16215
16508
-293
59
59
58
1
207
Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
-
16191
16208
-17
130
130
130
0
811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
16180
15598
582
9
9
11
-2
801
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
16150
15737
413
113
113
118
-5
227
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
16014
16270
-256
72
72
63
9
821
Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
15950
13812
2138
16
16
27
-11
820
Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α
-
15936
-
-
2
2
-
-
246
Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας
-
15861
15758
103
126
126
126
0
210
Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
15838
15971
-133
90
90
90
0
325
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας
-
15773
15027
746
45
45
45
0
215
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας
-
15719
15666
53
153
153
162
-9
333
Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
-
15537
15263
274
157
157
166
-9
241
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας
-
15524
15194
330
63
63
63
0
331
Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χάνια)
-
15475
15250
225
117
117
117
0
863
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
15426
15157
269
49
49
38
11
335
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης
-
15378
15217
161
90
90
94
-4
861
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
15329
15430
-101
51
51
44
7
801
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
15229
14503
726
55
55
56
-1
220
Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος)
-
15151
15039
112
108
108
108
0
336
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά
-
15136
14736
400
90
90
90
0
339
Πληροφορικής Πειραιά
-
15025
14735
290
117
117
126
-9
412
Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας
-
14989
14765
224
36
36
36
0
864
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
14743
13951
792
60
60
66
-6
863
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
14655
14232
423
23
23
18
5
476
Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη)
-
14621
14533
88
54
54
54
0
520
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας
2E
14461
14790
-329
35
35
34
1
326
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
14416
13699
717
54
54
54
0
862
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα)
-
14372
13647
725
101
101
107
-6
214
Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
-
14352
14363
-11
81
81
81
0
273
Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
-
14318
13819
499
198
198
198
0
230
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά)
-
14280
14095
185
117
117
117
0
228
Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος)
-
14213
14443
-230
63
63
63
0
262
Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
-
14156
13667
489
139
139
148
-9
224
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη)
-
14127
13559
568
90
90
90
0
323
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας
-
14037
13058
979
117
117
117
0
340
Πληροφορικής Ιωαννίνων
-
13927
13534
393
135
135
135
0
371
Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
13644
13525
119
63
63
72
-9
864
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
13533
12800
733
27
27
31
-4
711
Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας
-
13462
13155
307
58
58
58
0
274
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος)
-
13444
12696
748
63
63
54
9
327
Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
13363
12384
979
81
81
81
0
862
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα)
-
13352
12607
745
47
47
49
-2
324
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
13321
12275
1046
45
45
45
0
216
Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο)
-
13308
12769
539
117
117
121
-4
363
Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. (Βέροια)
-
13279
13033
246
63
63
63
0
712
Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
13082
12404
678
83
83
83
0
365
Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα)
-
13053
12545
508
54
54
54
0
369
Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία)
-
12831
12948
-117
72
72
67
5
275
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
-
12747
11964
783
72
72
72
0
366
Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα)
-
12738
12806
-68
72
72
45
27
480
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ Αθήνας
-
12609
12382
227
58
58
58
0
750
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών
2E
12552
14203
-1651
70
70
69
1
358
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
-
12443
12220
223
81
81
76
5
242
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
-
12428
11937
491
72
72
72
0
367
Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα)
-
12387
12388
-1
63
63
72
-9
461
Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά
-
12364
11878
486
69
69
90
-21
716
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας
-
12163
11771
392
65
65
69
-4
806
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
12144
5914
6230
1
1
1
0
720
Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
12132
11837
295
65
65
69
-4
518
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας
2E
12081
12878
-797
59
59
58
1
512
Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας
-
12020
11645
375
58
58
58
0
713
Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά
-
11977
11360
617
103
103
124
-21
445
Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά
-
11879
12197
-318
69
69
76
-7
360
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος)
-
11805
11364
441
90
90
45
45
238
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος)
-
11783
12508
-725
72
72
72
0
714
Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά
-
11770
11160
610
69
69
83
-14
477
Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ΤΕΙ Αθήνας
-
11725
11443
282
55
55
55
0
359
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
-
11567
11152
415
90
90
90
0
717
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
11495
10987
508
63
63
62
1
272
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
-
11422
10868
554
108
108
135
-27
288
Επιστήμης των Υλικών Πάτρας
-
11370
10817
553
90
90
108
-18
457
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Αθήνας
-
11362
11777
-415
55
55
55
0
344
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος)
-
11328
11097
231
157
157
157
0
718
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας
-
11310
10400
910
58
58
58
0
483
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά
-
11256
10709
547
62
62
76
-14
447
Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
11253
10806
447
69
69
69
0
511
Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας
-
11221
10758
463
58
58
58
0
501
Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας
-
11135
10567
568
58
58
58
0
509
Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
-
11123
10780
343
58
58
58
0
443
Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας
-
11111
10886
225
58
58
58
0
497
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Αθήνας
-
11110
11218
-108
55
55
55
0
200
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)
-
11003
10630
373
90
90
90
0
503
Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά
-
10867
10203
664
69
69
90
-21
817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
-
10851
9687
1164
156
156
226
-70
368
Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο)
-
10851
11296
-445
67
67
67
0
507
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας
-
10806
10831
-25
55
55
55
0
444
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας
-
10733
11058
-325
41
41
41
0
353
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)
-
10724
11437
-713
135
135
90
45
505
Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
10696
10283
413
110
110
110
0
517
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας
2E
10640
11901
-1261
59
59
58
1
271
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο)
-
10581
10870
-289
85
85
90
-5
222
Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (χίος)
-
10514
10990
-476
81
81
81
0
354
Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
10514
11123
-609
121
121
135
-14
817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)
-
10436
11313
-877
5
5
7
-2
531
Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
10431
9254
1177
76
76
90
-14
818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
-
10321
8539
1782
109
109
158
-49
276
Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
10297
10668
-371
63
63
63
0
818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)
-
10234
10685
-451
3
3
4
-1
516
Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
10109
9500
609
93
93
103
-10
748
Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος)
-
10105
10680
-575
97
97
117
-20
737
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας ΤΕΙ Χαλκίδας
-
10074
9535
539
76
76
97
-21
723
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας
-
10039
9558
481
138
138
166
-28
465
Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας
-
10017
9960
57
90
90
110
-20
728
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας
-
9939
9226
713
124
124
145
-21
449
Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Πάτρας
-
9839
9661
178
97
97
110
-13
479
Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας
-
9795
8678
1117
124
124
179
-55
727
Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών
-
9623
9023
600
138
138
172
-34
722
Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας
-
9392
8731
661
207
207
235
-28
739
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα)
-
9377
8941
436
98
98
117
-19
499
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας
-
9339
8440
899
103
103
131
-28
725
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
-
9317
8409
908
138
138
172
-34
212
Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα
-
9263
9394
-131
81
81
81
0
487
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας
-
9236
8423
813
103
103
138
-35
456
Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Λάρισας (Τρίκαλα)
-
9216
8776
440
55
55
103
-48
539
Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
9192
8094
1098
84
84
83
1
506
Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας
-
9050
8553
497
138
138
179
-41
533
Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας
-
8976
8145
831
84
84
48
36
467
Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας
-
8965
8165
800
124
124
166
-42
515
Τεχνολογίας Τροφίμων (Πρώην Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) ΤΕΙ Καλαμάτας
-
8841
8613
228
98
98
103
-5
451
Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Λάρισας
-
8816
8800
16
110
110
97
13
453
Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
-
8814
8993
-179
138
138
172
-34
455
Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών
-
8781
8822
-41
145
145
166
-21
821
Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
8737
-
-
1
1
-
-
701
Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά
-
8714
7909
805
86
86
103
-17
817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
-
8692
8770
-78
15
15
23
-8
469
Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
-
8456
7998
458
103
103
124
-21
475
Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών
-
8358
7871
487
103
103
117
-14
536
Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Καλαμάτας
-
8294
-
-
35
35
-
-
753
Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου
-
8292
8069
223
69
69
83
-14
185
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων
E
8256
9524
-1268
90
90
90
0
489
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας
-
8201
7506
695
110
110
124
-14
525
Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα)
-
8199
7646
553
103
103
131
-28
549
Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νικης (Κατερίνη)
-
8143
7659
484
97
97
97
0
523
Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας
2E
8131
9763
-1632
82
82
87
-5
705
Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας
-
8069
7696
373
110
110
117
-7
510
Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών
-
7990
8053
-63
110
110
138
-28
419
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
-
7958
7149
809
72
72
72
0
535
Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
-
7929
7099
830
69
69
69
0
818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
-
7927
7826
101
11
11
16
-5
420
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης
-
7892
7279
613
45
45
45
0
735
Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)
-
7876
7504
372
124
124
138
-14
538
Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
-
7867
7277
590
42
42
34
8
498
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας
-
7834
7266
568
138
138
152
-14
491
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
-
7794
7066
728
90
90
103
-13
532
Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χάνια)
-
7769
7170
599
76
76
69
7
471
Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας
-
7722
7390
332
138
138
138
0
513
Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας
-
7720
7105
615
97
97
69
28
473
Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
7692
7331
361
131
131
131
0
537
Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
7648
-
-
35
35
-
-
736
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος)
-
7646
7107
539
124
124
145
-21
529
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών ΤΕΙ Καλαμάτας (Σπάρτη)
-
7634
7402
232
138
138
138
0
751
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος)
-
7532
-
-
27
27
-
-
709
Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)
-
7455
7288
167
97
97
90
7
644
Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
7441
7474
-33
69
69
69
0
729
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου
-
7423
7059
364
179
179
207
-28
586
Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας
-
7381
7200
181
124
124
110
14
541
Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας
-
7372
7169
203
84
84
41
43
493
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας
-
7315
7086
229
110
110
83
27
522
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα)
-
7274
7180
94
55
55
62
-7
827
Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
7261
15619
-8358
1
1
1
0
553
Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα)
-
7225
-
-
28
28
-
-
550
Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα)
-
7222
7092
130
55
55
41
14
710
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
-
7203
6893
310
152
152
179
-27
495
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
7181
6967
214
120
120
120
0
703
Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κιλκίς)
-
7133
7079
54
62
62
55
7
724
Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας
-
7125
6712
413
97
97
124
-27
530
Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)
-
7033
6869
164
55
55
65
-10
554
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτας
-
7024
-
-
35
35
-
-
733
Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα)
-
7024
6801
223
90
90
103
-13
551
Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λαμίας (Καρπενήσι)
-
7002
6928
74
70
70
55
15
552
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
-
6969
-
-
34
34
-
-
698
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος)
-
6924
6886
38
62
62
55
7
734
Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)
-
6892
6731
161
131
131
131
0
556
Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
-
6871
7298
-427
49
49
41
8
545
Μηχανικής Βιοσυστημάτων ΤΕΙ Λάρισας
-
6814
-
-
55
55
-
-
528
Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα)
-
6745
7327
-582
70
70
48
22
557
Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου
-
6744
-
-
34
34
-
-
726
Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδ. (Φλώρινα)
-
6724
6710
14
55
55
27
28
721
Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
6685
6440
245
90
90
83
7
546
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι)
-
6684
-
-
35
35
-
-
697
Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι)
-
6659
6793
-134
62
62
55
7
514
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
6638
6538
100
83
83
69
14
592
Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
6578
6448
130
97
97
83
14
542
Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
6563
-
-
35
35
-
-
540
Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
-
6561
-
-
42
42
-
-
555
Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου
-
6444
-
-
56
56
-
-
863
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
6285
-
-
1
1
-
-
801
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα)
-
2597
4863
-2266
5
5
3
2
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors