Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012   Βάσεις 4ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 4ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.Kωδ. Όνομα Τμήματος / Σχολής Ε.Μ. Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
16014 16270 -256 72 72 63 9
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
16442 16437 5 81 81 81 0
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)
-
10724 11437 -713 135 135 90 45
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
14416 13699 717 54 54 54 0
523 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Αθήνας 2E 8131 9763 -1632 82 82 87 -5
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 6871 7298 -427 49 49 41 8
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13363 12384 979 81 81 81 0
528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα) - 6745 7327 -582 70 70 48 22
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 2E 20020 20522 -502 81 81 81 0
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 2E 20740 21258 -518 90 90 90 0
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 2E 21669 21715 -46 90 90 90 0
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 2E 19613 20203 -590 72 72 72 0
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 2E 18615 19323 -708 72 72 72 0
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 2E 18921 19532 -611 76 76 76 0
753 Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου - 8292 8069 223 69 69 83 -14
714 Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά - 11770 11160 610 69 69 83 -14
722 Αυτοματισμού ΤΕΙ χαλκίδας - 9392 8731 661 207 207 235 -28
720 Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 12132 11837 295 65 65 69 -4
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων - 16343 16157 186 90 90 99 -9
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 6969 - - 34 34 - -
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτας - 7024 - - 35 35 - -
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά - 15136 14736 400 90 90 90 0
724 Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας - 7125 6712 413 97 97 124 -27
592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6578 6448 130 97 97 83 14
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) - 16559 16435 124 72 72 72 0
510 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών - 7990 8053 -63 110 110 138 -28
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης - 14318 13819 499 198 198 198 0
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 11805 11364 441 90 90 45 45
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 13444 12696 748 63 63 54 9
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 15773 15027 746 45 45 45 0
721 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6685 6440 245 90 90 83 7
521 Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας 2E 16215 16508 -293 59 59 58 1
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) - 9263 9394 -131 81 81 81 0
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - 12747 11964 783 72 72 72 0
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα) - 7222 7092 130 55 55 41 14
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) - 7225 - - 28 28 - -
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λαμίας (Καρπενήσι) - 7002 6928 74 70 70 55 15
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10851 11296 -445 67 67 67 0
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10581 10870 -289 85 85 90 -5
586 Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας - 7381 7200 181 124 124 110 14
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Παν. Μακεδονίας (Νάουσα) - 13053 12545 508 54 54 54 0
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας - 17824 17602 222 108 108 117 -9
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Αθήνας - 11110 11218 -108 55 55 55 0
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας - 10806 10831 -25 55 55 55 0
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ΤΕΙ Αθήνας - 11725 11443 282 55 55 55 0
444 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας - 10733 11058 -325 41 41 41 0
457 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Αθήνας - 11362 11777 -415 55 55 55 0
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 6724 6710 14 55 55 27 28
512 Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας - 12020 11645 375 58 58 58 0
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Παν. Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 11567 11152 415 90 90 90 0
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας - 16225 16139 86 36 36 36 0
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 11003 10630 373 90 90 90 0
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν. Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 12443 12220 223 81 81 76 5
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13321 12275 1046 45 45 45 0
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13308 12769 539 117 117 121 -4
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 14037 13058 979 117 117 117 0
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας - 11370 10817 553 90 90 108 -18
728 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας - 9939 9226 713 124 124 145 -21
751 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - 7532 - - 27 27 - -
530 Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 7033 6869 164 55 55 65 -10
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνας 2E 17045 17505 -460 59 59 58 1
750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Σερρών 2E 12552 14203 -1651 70 70 69 1
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 16150 15737 413 113 113 118 -5
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 15229 14503 726 55 55 56 -1
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 2597 4863 -2266 5 5 3 2
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 17771 17483 288 21 21 21 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 17175 16690 485 10 10 10 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 12144 5914 6230 1 1 1 0
734 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά) - 6892 6731 161 131 131 131 0
733 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα) - 7024 6801 223 90 90 103 -13
525 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία ΤΕΙ Πάτρας (Αμαλιάδα) - 8199 7646 553 103 103 131 -28
729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου - 7423 7059 364 179 179 207 -28
725 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 9317 8409 908 138 138 172 -34
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15378 15217 161 90 90 94 -4
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας - 15861 15758 103 126 126 126 0
541 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας - 7372 7169 203 84 84 41 43
539 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 9192 8094 1098 84 84 83 1
542 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 6563 - - 35 35 - -
540 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 6561 - - 42 42 - -
499 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας - 9339 8440 899 103 103 131 -28
498 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας - 7834 7266 568 138 138 152 -14
483 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά - 11256 10709 547 62 62 76 -14
487 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας - 9236 8423 813 103 103 138 -35
489 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας - 8201 7506 695 110 110 124 -14
493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας - 7315 7086 229 110 110 83 27
495 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7181 6967 214 120 120 120 0
491 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 7794 7066 728 90 90 103 -13
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης - 18314 18333 -19 162 162 162 0
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας - 18914 18917 -3 207 207 207 0
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) - 16520 16093 427 238 238 238 0
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας - 17600 17535 65 202 202 202 0
705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας - 8069 7696 373 110 110 117 -7
501 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας - 11135 10567 568 58 58 58 0
505 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10696 10283 413 110 110 110 0
503 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά - 10867 10203 664 69 69 90 -21
709 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) - 7455 7288 167 97 97 90 7
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 15475 15250 225 117 117 117 0
713 Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά - 11977 11360 617 103 103 124 -21
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου - 6744 - - 34 34 - -
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 18817 18700 117 4 4 6 -2
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 18684 17963 721 1 1 2 -1
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 7261 15619 -8358 1 1 1 0
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 17188 16187 1001 33 33 59 -26
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 15950 13812 2138 16 16 27 -11
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 8737 - - 1 1 - -
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 19065 18911 154 10 10 22 -12
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 18717 18449 268 5 5 11 -6
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 17246 16276 970 1 1 1 0
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Γεν. Σειρά - 16901 - - 5 5 - -
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α - 15936 - - 2 2 - -
701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά - 8714 7909 805 86 86 103 -17
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. (Βέροια) - 13279 13033 246 63 63 63 0
545 Μηχανικής Βιοσυστημάτων ΤΕΙ Λάρισας - 6814 - - 55 55 - -
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων - 11422 10868 554 108 108 135 -27
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας - 15719 15666 53 153 153 162 -9
220 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) - 15151 15039 112 108 108 108 0
241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας - 15524 15194 330 63 63 63 0
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος) - 10514 10990 -476 81 81 81 0
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 12428 11937 491 72 72 72 0
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) - 14127 13559 568 90 90 90 0
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 14280 14095 185 117 117 117 0
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) - 14621 14533 88 54 54 54 0
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 14352 14363 -11 81 81 81 0
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 13644 13525 119 63 63 72 -9
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) - 11328 11097 231 157 157 157 0
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) - 11783 12508 -725 72 72 72 0
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) - 14213 14443 -230 63 63 63 0
465 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας - 10017 9960 57 90 90 110 -20
461 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά - 12364 11878 486 69 69 90 -21
467 Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας - 8965 8165 800 124 124 166 -42
471 Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας - 7722 7390 332 138 138 138 0
475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών - 8358 7871 487 103 103 117 -14
479 Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας - 9795 8678 1117 124 124 179 -55
473 Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 7692 7331 361 131 131 131 0
469 Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 8456 7998 458 103 103 124 -21
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας - 17344 17227 117 139 139 139 0
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 18161 18204 -43 72 72 72 0
210 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 15838 15971 -133 90 90 90 0
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 18759 18699 60 99 99 99 0
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) - 17081 16895 186 76 76 76 0
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 14743 13951 792 60 60 66 -6
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 13533 12800 733 27 27 31 -4
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 14372 13647 725 101 101 107 -6
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 13352 12607 745 47 47 49 -2
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 15426 15157 269 49 49 38 11
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 14655 14232 423 23 23 18 5
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 6285 - - 1 1 - -
644 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο) - 7441 7474 -33 69 69 69 0
511 Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας - 11221 10758 463 58 58 58 0
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας - 18461 18421 40 54 54 54 0
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 16898 16521 377 20 20 24 -4
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 16180 15598 582 9 9 11 -2
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 17592 17549 43 10 10 12 -2
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 16846 16470 376 4 4 5 -1
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας - 11310 10400 910 58 58 58 0
516 Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10109 9500 609 93 93 103 -10
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10297 10668 -371 63 63 63 0
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων E 8256 9524 -1268 90 90 90 0
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων - 13927 13534 393 135 135 135 0
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης - 16322 16340 -18 58 58 58 0
712 Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 13082 12404 678 83 83 83 0
711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας - 13462 13155 307 58 58 58 0
339 Πληροφορικής Πειραιά - 15025 14735 290 117 117 126 -9
727 Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών - 9623 9023 600 138 138 172 -34
735 Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) - 7876 7504 372 124 124 138 -14
506 Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας - 9050 8553 497 138 138 179 -41
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας - 14989 14765 224 36 36 36 0
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας - 16829 16684 145 144 144 148 -4
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) - 12738 12806 -68 72 72 45 27
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας - 15537 15263 274 157 157 166 -9
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) - 12831 12948 -117 72 72 67 5
449 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Πάτρας - 9839 9661 178 97 97 110 -13
443 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας - 11111 10886 225 58 58 58 0
447 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 11253 10806 447 69 69 69 0
451 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Λάρισας - 8816 8800 16 110 110 97 13
445 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά - 11879 12197 -318 69 69 76 -7
455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών - 8781 8822 -41 145 145 166 -21
453 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 8814 8993 -179 138 138 172 -34
456 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Λάρισας (Τρίκαλα) - 9216 8776 440 55 55 103 -48
203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 17529 17822 -293 144 144 144 0
205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας - 17003 17058 -55 144 144 153 -9
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 18184 18483 -299 117 117 117 0
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) - 16756 16716 40 67 67 67 0
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) - 16191 16208 -17 130 130 130 0
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10514 11123 -609 121 121 135 -14
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος) - 10105 10680 -575 97 97 117 -20
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας - 7958 7149 809 72 72 72 0
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης - 7892 7279 613 45 45 45 0
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας 2E 14461 14790 -329 35 35 34 1
703 Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης (Κιλκίς) - 7133 7079 54 62 62 55 7
522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) - 7274 7180 94 55 55 62 -7
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά - 10321 8539 1782 109 109 158 -49
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) - 7927 7826 101 11 11 16 -5
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) - 10234 10685 -451 3 3 4 -1
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά - 10851 9687 1164 156 156 226 -70
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) - 8692 8770 -78 15 15 23 -8
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) - 10436 11313 -877 5 5 7 -2
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 16305 16481 -176 112 112 94 18
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 15329 15430 -101 51 51 44 7
697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ληξούρι) - 6659 6793 -134 62 62 55 7
737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας - 10074 9535 539 76 76 97 -21
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 6684 - - 35 35 - -
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 2E 10640 11901 -1261 59 59 58 1
480 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ Αθήνας - 12609 12382 227 58 58 58 0
698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος) - 6924 6886 38 62 62 55 7
513 Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας - 7720 7105 615 97 97 69 28
529 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών ΤΕΙ Καλαμάτας (Σπάρτη) - 7634 7402 232 138 138 138 0
723 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας - 10039 9558 481 138 138 166 -28
710 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 7203 6893 310 152 152 179 -27
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 11495 10987 508 63 63 62 1
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας - 12163 11771 392 65 65 69 -4
515 Τεχνολογίας Τροφίμων (Πρώην Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) ΤΕΙ Καλαμάτας - 8841 8613 228 98 98 103 -5
739 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) - 9377 8941 436 98 98 117 -19
514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 6638 6538 100 83 83 69 14
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) - 12387 12388 -1 63 63 72 -9
736 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος) - 7646 7107 539 124 124 145 -21
509 Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας - 11123 10780 343 58 58 58 0
549 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ΤΕΙ Θεσ/νικης (Κατερίνη) - 8143 7659 484 97 97 97 0
555 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου - 6444 - - 56 56 - -
532 Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) - 7769 7170 599 76 76 69 7
533 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας - 8976 8145 831 84 84 48 36
536 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Καλαμάτας - 8294 - - 35 35 - -
531 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10431 9254 1177 76 76 90 -14
537 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 7648 - - 35 35 - -
538 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 7867 7277 590 42 42 34 8
535 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 7929 7099 830 69 69 69 0
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 2E 12081 12878 -797 59 59 58 1
237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 17184 16585 599 67 67 67 0
239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας - 16603 15982 621 94 94 94 0
235 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 17716 17760 -44 108 108 108 0
262 Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά - 14156 13667 489 139 139 148 -9
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors