Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012   Βάσεις 2ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 2ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.Kωδ. Όνομα Τμήματος / Σχολής Ε.Μ. Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 19065 18911 154 10 10 22 -12
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 18817 18700 117 4 4 6 -2
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 18717 18449 268 5 5 11 -6
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 18684 17963 721 1 1 2 -1
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 17908 18545 -637 36 36 36 0
277 Βιολογίας Αθήνας - 17908 17773 135 90 90 90 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 17771 17483 288 21 21 21 0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας - 17731 17806 -75 181 180 189 -9
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης - 17653 17598 55 85 85 85 0
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 17592 17549 43 10 10 12 -2
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης - 17415 17710 -295 180 180 180 0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 17284 16951 333 81 81 72 9
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 17246 16276 970 1 1 1 0
281 Βιολογίας Πάτρας - 17197 17165 32 94 94 94 0
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 17188 16187 1001 33 33 59 -26
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 17175 16690 485 10 10 10 0
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 17064 16969 95 94 94 94 0
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Γεν. Σειρά - 16901 - - 5 5 - -
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 16898 16521 377 20 20 24 -4
263 Χημείας Αθήνας - 16852 16851 1 76 76 76 0
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 16846 16470 376 4 4 5 -1
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας - 16829 16684 145 144 144 148 -4
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας - 16816 16644 172 108 108 112 -4
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) - 16674 16295 379 90 90 90 0
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης - 16647 16481 166 99 99 99 0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) - 16410 16953 -543 121 121 130 -9
253 Φυσικής Αθήνας - 16399 16214 185 166 166 166 0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας - 16376 16911 -535 171 171 189 -18
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης - 16322 16340 -18 58 58 58 0
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας - 16225 16139 86 36 36 36 0
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 16180 15598 582 9 9 11 -2
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης - 16157 16470 -313 135 135 144 -9
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 16150 15737 413 113 113 118 -5
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 15950 13812 2138 16 16 27 -11
243 Μαθηματικών Αθήνας - 15945 15769 176 225 225 234 -9
820 Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α - 15936 - - 2 2 - -
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων - 15916 16561 -645 207 207 225 -18
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας - 15861 15758 103 126 126 126 0
265 Χημείας Θεσσαλονίκης - 15806 15880 -74 117 117 117 0
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 15773 15027 746 45 45 45 0
255 Φυσικής Θεσσαλονίκης - 15626 15665 -39 153 153 153 0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 15615 15310 305 153 153 157 -4
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας - 15537 15263 274 157 157 166 -9
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 15426 15157 269 49 49 38 11
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15378 15217 161 90 90 94 -4
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 15319 16249 -930 153 153 162 -9
267 Χημείας Πάτρας - 15250 15521 -271 112 112 112 0
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 15229 14503 726 55 55 56 -1
339 Πληροφορικής Πειραιά - 15025 14735 290 117 117 126 -9
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας - 14989 14765 224 36 36 36 0
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνας - 14949 14701 248 58 58 58 0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) - 14838 14950 -112 108 108 108 0
270 Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο) - 14806 14805 1 85 85 85 0
269 Χημείας Ιωαννίνων - 14777 14855 -78 135 135 135 0
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 14743 13951 792 60 60 66 -6
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 14743 15889 -1146 126 126 135 -9
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - 14686 14331 355 54 54 54 0
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 14655 14232 423 23 23 18 5
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας - 14638 14325 313 63 63 63 0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας - 14609 14896 -287 162 162 171 -9
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 14548 14545 3 198 198 198 0
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) - 14506 15581 -1075 234 234 252 -18
257 Φυσικής Πάτρας - 14433 14261 172 157 157 157 0
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά (Αθήνα) - 14372 13647 725 101 101 107 -6
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων - 14325 14760 -435 180 180 180 0
273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης - 14318 13819 499 198 198 198 0
247 Μαθηματικών Πάτρας - 14203 14129 74 243 243 261 -18
262 Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά - 14156 13667 489 139 139 148 -9
694 Βρεφονηπιοκομίας Θεσσαλονίκης - 14088 13580 508 62 62 76 -14
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 14037 13058 979 117 117 117 0
259 Φυσικής Ιωαννίνων - 13930 13605 325 153 153 153 0
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων - 13927 13534 393 135 135 135 0
249 Μαθηματικών Ιωαννίνων - 13853 14123 -270 225 225 234 -9
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) - 13847 15247 -1400 189 189 207 -18
261 Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο) - 13721 13415 306 130 130 130 0
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας - 13687 13327 360 81 81 81 0
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας - 13645 13409 236 99 99 90 9
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 13644 13525 119 63 63 72 -9
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 13604 14558 -954 135 135 135 0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 13586 13826 -240 108 108 99 9
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 13533 12800 733 27 27 31 -4
285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης - 13530 13127 403 81 81 81 0
251 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13486 13603 -117 171 171 171 0
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 13444 12696 748 63 63 54 9
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13363 12384 979 81 81 81 0
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Αθήνα) - 13352 12607 745 47 47 49 -2
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13321 12275 1046 45 45 45 0
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13308 12769 539 117 117 121 -4
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 13276 14159 -883 126 126 126 0
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης ()Αλεξ/πολη - 13163 14098 -935 139 139 148 -9
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες) 13116 13417 -301 90 90 90 0
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 12833 12643 190 90 90 99 -9
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) - 12831 12948 -117 72 72 67 5
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - 12747 11964 783 72 72 72 0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) - 12745 12576 169 108 108 108 0
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) - 12738 12806 -68 72 72 45 27
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας - 12520 11684 836 45 45 45 0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 12514 12781 -267 261 261 261 0
252 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) - 12471 12777 -306 171 171 171 0
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 12443 12220 223 81 81 76 5
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) - 12385 13704 -1319 180 180 162 18
692 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) - 12335 12679 -344 138 138 186 -48
287 Γεωλογίας Πάτρας - 12203 11612 591 126 126 126 0
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 12144 5914 6230 1 1 1 0
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 11932 17795 -5863 45 45 36 9
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 11805 11364 441 90 90 45 45
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 11567 11152 415 90 90 90 0
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων - 11422 10868 554 108 108 135 -27
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας - 11370 10817 553 90 90 108 -18
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) - 11328 11097 231 157 157 157 0
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) - 11014 11271 -257 108 108 108 0
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 11003 10630 373 90 90 90 0
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10996 9961 1035 69 69 55 14
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος) - 10872 11533 -661 166 166 172 -6
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά - 10851 9687 1164 156 156 226 -70
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) - 10436 11313 -877 5 5 7 -2
531 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 10431 9254 1177 76 76 90 -14
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά - 10321 8539 1782 109 109 158 -49
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10297 10668 -371 63 63 63 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) - 10234 10685 -451 3 3 4 -1
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 9984 10416 -432 104 104 141 -37
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 9311 9397 -86 63 63 63 0
539 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - 9192 8094 1098 84 84 83 1
533 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας - 8976 8145 831 84 84 48 36
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 8737 - - 1 1 - -
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) - 8692 8770 -78 15 15 23 -8
536 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Καλαμάτας - 8294 - - 35 35 - -
310 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 8078 8576 -498 144 144 144 0
535 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 7929 7099 830 69 69 69 0
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) - 7927 7826 101 11 11 16 -5
538 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 7867 7277 590 42 42 34 8
537 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 7648 - - 35 35 - -
541 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας - 7372 7169 203 84 84 41 43
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) 7352 12611 -5259 31 72 77 -5
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 7261 15619 -8358 1 1 1 0
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα) - 7225 - - 28 28 - -
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα) - 7222 7092 130 55 55 41 14
554 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτας - 7024 - - 35 35 - -
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος ΤΕΙ Λαμίας (Καρπενήσι) - 7002 6928 74 70 70 55 15
552 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) - 6969 - - 34 34 - -
698 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος) - 6924 6886 38 62 62 55 7
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 6871 7298 -427 49 49 41 8
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου - 6744 - - 34 34 - -
546 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι) - 6684 - - 35 35 - -
542 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 6563 - - 35 35 - -
540 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) - 6561 - - 42 42 - -
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 6465 13513 -7048 56 81 86 -5
555 Υδατοκαλλιεργιών & Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου - 6444 - - 56 56 - -
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 6285 - - 1 1 - -
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Αθήνα) - 2597 4863 -2266 5 5 3 2
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors