Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012   Βάσεις 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.Kωδ. Όνομα Σχολής / Τμήματος
Ε.Μ.
Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
20244
20463
-219
216
216
216
0
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
19709
19927
-218
225
225
234
-9
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα)
19543
19197
346
67
67
72
-5
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
19336
19282
54
3
3
2
1
866 Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη)
-
19257
18894
363
9
9
14
-5
866 Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Θεσσαλονίκη)
-
19159
18508
651
4
4
6
-2
117 Νομικής Αθήνας
-
18879
18608
271
360
360
360
0
119 Νομικής Θεσσαλονίκης
-
18715
18435
280
315
315
315
0
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας
Ε
18414
18238
176
99
99
108
-9
121 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
-
18276
17883
393
432
432
450
-18
170 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας
-
18204
17699
505
108
108
108
0
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
18195
-
-
1
1
-
-
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης
-
18184
17638
546
135
135
135
0
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας
-
18115
17496
619
99
99
99
0
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
Ε
18102
17767
335
54
54
54
0
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
17908
18545
-637
36
36
36
0
109 Φιλολογίας Αθήνας
-
17781
17261
520
288
288
297
-9
111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
-
17745
17247
498
207
207
207
0
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας
-
17731
17806
-75
181
180
189
-9
151 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
17626
16958
668
130
130
130
0
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
-
17415
17710
-295
180
180
180
0
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
-
17284
16951
333
81
81
72
9
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας
Ε
17182
17249
-67
108
108
108
0
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας
Ε
17074
16888
186
126
126
135
-9
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας
-
17074
16431
643
180
180
189
-9
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά
Ε
16904
16742
162
135
135
135
0
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας
-
16816
16644
172
108
108
112
-4
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος)
-
16674
16295
379
90
90
90
0
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας
-
16661
16033
628
270
270
288
-18
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
-
16647
16481
166
99
99
99
0
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης
-
16524
15845
679
180
180
180
0
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης
-
16432
16039
393
153
153
153
0
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)
-
16410
16953
-543
121
121
130
-9
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας
-
16395
15966
429
234
234
234
0
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας
-
16376
16911
-535
171
171
189
-18
357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
-
16354
15623
731
117
117
117
0
384 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ Αθήνας
-
15952
15294
658
36
36
36
0
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
15927
17049
-1122
108
108
108
0
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
-
15916
16561
-645
207
207
225
-18
113 Φιλολογίας Ιωαννίνων
-
15861
15399
462
252
252
270
-18
175 Φιλολογίας Πάτρας
-
15845
15713
132
207
207
220
-13
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
-
15796
15232
564
63
63
63
0
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
15615
15310
305
153
153
157
-4
126 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας
-
15419
14692
727
144
144
162
-18
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
15319
16249
-930
153
153
162
-9
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας
-
15197
14624
573
144
144
153
-9
115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
15114
14901
213
162
162
171
-9
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνας
-
14949
14701
248
58
58
58
0
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)
-
14838
14950
-112
108
108
108
0
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωαννίνων
-
14821
14489
332
225
225
225
0
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
14743
15889
-1146
126
126
135
-9
168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
-
14735
14195
540
45
45
45
0
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
-
14686
14331
355
54
54
54
0
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας
-
14677
14280
397
252
252
252
0
661 Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας
-
14654
14556
98
58
58
58
0
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας
-
14609
14896
-287
162
162
171
-9
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
-
14600
14539
61
180
180
189
-9
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)
-
14551
14207
344
99
99
99
0
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
14548
14545
3
198
198
198
0
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
-
14509
14952
-443
90
90
63
27
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη)
-
14506
15581
-1075
234
234
252
-18
146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
-
14387
14127
260
54
54
54
0
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
-
14325
14760
-435
180
180
180
0
 159  Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας
-
 14245
 13749
 496
 99
 99
 99
 0
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
-
14234
13943
291
261
261
279
-18
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας
-
14110
13610
500
117
117
126
-9
694 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
14088
13580
508
62
62
76
-14
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος)
-
13847
15247
-1400
189
189
207
-18
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας
-
13645
13409
236
99
99
90
9
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
13604
14558
-954
135
135
135
0
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα)
13586
13826
-240
108
108
99
9
192 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας
-
13510
13330
180
45
45
36
9
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
13402
13546
-144
153
153
162
-9
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
13397
16012
-2615
108
108
99
9
102 Φιλοσοφίας Πάτρας
-
13387
13635
-248
166
166
175
-9
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος)
-
13337
13141
196
81
81
81
0
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
13276
14159
-883
126
126
126
0
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας
-
13229
13105
124
72
72
54
18
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη)
-
13163
14098
-935
139
139
148
-9
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες)
13116
13417
-301
90
90
90
0
373 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή)
-
13052
12927
125
135
135
130
5
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα)
-
13036
13177
-141
108
108
103
5
641 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρας
-
13011
13025
-14
69
69
83
-14
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας
-
12815
12599
216
58
58
58
0
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος)
-
12745
12576
169
108
108
108
0
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
-
12723
12877
-154
171
171
180
-9
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
12553
13229
-676
171
171
171
0
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)
12514
12781
-267
261
261
261
0
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή)
-
12441
12719
-278
180
180
180
0
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα)
-
12387
12388
-1
63
63
72
-9
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)
-
12385
13704
-1319
180
180
162
18
692 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα)
-
12335
12679
-344
138
138
186
-48
145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)
-
12306
12917
-611
117
117
81
36
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
-
12105
12223
-118
69
69
69
0
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
12006
12252
-246
148
148
162
-14
866 Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β (Θεσσαλονίκη)
-
11997
16849
-4852
1
1
1
0
406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
11932
17795
-5863
45
45
36
9
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
11928
12911
-983
180
180
203
-23
169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
-
11783
12721
-938
72
72
63
9
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
11571
12145
-574
171
171
171
0
101 Θεολογίας Αθήνας
-
11535
11710
-175
279
279
297
-18
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης
-
11527
11441
86
207
207
207
0
643 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
-
11455
11912
-457
138
138
172
-34
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)
-
11359
11834
-475
121
121
135
-14
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)
-
11344
12289
-945
81
81
72
9
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
11273
11878
-605
90
90
90
0
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
11144
11332
-188
117
117
126
-9
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
11143
12981
-1838
72
72
79
-7
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Αθήνας
10991
13169
-2178
81
81
93
-12
105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας
-
10924
-
-
135
135
-
-
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος)
-
10872
11533
-661
166
166
172
-6
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο)
-
10851
11296
-445
67
67
67
0
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)
-
10798
10973
-175
138
138
251
-113
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
10764
11670
-906
153
153
144
9
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα)
-
10619
11297
-678
99
99
99
0
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)
-
10570
11298
-728
117
117
126
-9
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
10514
11123
-609
121
121
135
-14
743 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος)
-
10510
11118
-608
55
55
69
-14
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
-
10424
10797
-373
189
189
189
0
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι)
-
10287
10767
-480
138
138
172
-34
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου
-
10141
10687
-546
138
138
159
-21
748 Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Ζάκυνθος)
-
10105
10680
-575
97
97
117
-20
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
-
9984
10416
-432
104
104
141
-37
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων (Βελλάς)
-
9783
10289
-506
27
27
27
0
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (Ηράκλειο)
-
9527
10140
-613
27
27
27
0
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Αθήνας
9507
10391
-884
72
72
70
2
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
-
9432
9964
-532
54
54
54
0
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα)
Ε
9386
10828
-1442
180
180
202
-22
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσσαλονίκης
-
9003
9604
-601
54
54
54
0
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων (Βελλάς)
-
8592
9312
-720
27
27
27
0
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης (Ηράκλειο)
-
8452
9257
-805
27
27
27
0
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα)
7352
12611
-5259
31
72
77
-5
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
6580
9670
-3090
73
73
79
-6
408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας
6465
13513
-7048
56
81
86
-5
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα)
4884
9211
-4327
36
40
49
-9
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors