Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012  Οι Βάσεις ΑΕΙ κατά φθίνουσα σειρα για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών A.Ε.Ι κατά φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Ε.Π. Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Μ. Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
231
4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
2E
21669
21715
-46
90
90
90
0
233
4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
2E
20740
21258
-518
90
90
90
0
129
1
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
2E
20244
20463
-219
216
216
216
0
232
4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
2E
20020
20522
-502
81
81
81
0
127
1
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
2E
19709
19927
-218
225
225
234
-9
236
4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
2E
19613
20203
-590
72
72
72
0
385
1
Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα)
2E
19543
19197
346
67
67
72
-5
295
3
Ιατρικής Αθήνας
-
19170
19153
17
144
144
144
0
297
3
Ιατρικής Θεσσαλονίκης
-
19003
18946
57
162
162
162
0
370
4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
2E
18921
19532
-611
76
76
76
0
217
4
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας
-
18914
18917
-3
207
207
207
0
117
1
Νομικής Αθήνας
-
18879
18608
271
360
360
360
0
299
3
Ιατρικής Πάτρας
-
18824
18781
43
130
130
130
0
209
4
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
18759
18699
60
99
99
99
0
119
1
Νομικής Θεσσαλονίκης
-
18715
18435
280
315
315
315
0
301
3
Ιατρικής Ιωαννίνων
-
18698
18566
132
112
112
112
0
300
3
Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)
-
18656
18613
43
58
58
58
0
234
4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
2E
18615
19323
-708
72
72
72
0
304
3
Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)
-
18578
18480
98
94
94
94
0
303
3
Οδοντιατρικής Αθήνας
-
18553
18487
66
76
76
76
0
302
3
Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη)
-
18504
18369
135
103
103
103
0
229
4
Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας
-
18461
18421
40
54
54
54
0
305
3
Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης
-
18450
18355
95
67
67
67
0
148
1
Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας
E
18414
18238
176
99
99
108
-9
291
3
Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης
-
18324
18225
99
72
72
72
0
219
4
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης
-
18314
18333
-19
162
162
162
0
289
3
Φαρμακευτικής Αθήνας
-
18299
18229
70
90
90
94
-4
121
1
Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
-
18276
17883
393
432
432
450
-18
170
1
Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας
-
18204
17699
505
108
108
108
0
172
1
Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης
-
18184
17638
546
135
135
135
0
201
4
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
18184
18483
-299
117
117
117
0
211
4
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
18161
18204
-43
72
72
72
0
293
3
Φαρμακευτικής Πάτρας
-
18128
18034
94
112
112
112
0
171
1
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας
-
18115
17496
619
99
99
99
0
147
1
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
E
18102
17767
335
54
54
54
0
307
3
Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης
-
18091
17928
163
63
63
63
0
294
3
Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας
-
18041
18077
-36
36
36
36
0
347
5
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας
-
17914
17844
70
180
180
180
0
277
2&3
Βιολογίας Αθήνας
-
17908
17773
135
90
90
90
0
409
1&2
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
2E
17908
18545
-637
36
36
36
0
337
5
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
-
17858
17836
22
99
99
99
0
240
4&5
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας
-
17824
17602
222
108
108
117
-9
109
1
Φιλολογίας Αθήνας
-
17781
17261
520
288
288
297
-9
308
3
Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα)
-
17768
17584
184
45
45
45
0
111
1
Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
-
17745
17247
498
207
207
207
0
128
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας
-
17731
17806
-75
181
180
189
-9
235
4
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
17716
17760
-44
108
108
108
0
279
2&3
Βιολογίας Θεσσαλονίκης
-
17653
17598
55
85
85
85
0
151
1
Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
17626
16958
668
130
130
130
0
221
4
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας
-
17600
17535
65
202
202
202
0
203
4
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
17529
17822
-293
144
144
144
0
140
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
-
17415
17710
-295
180
180
180
0
213
4
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας
-
17344
17227
117
139
139
139
0
174
1&2
Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
-
17284
16951
333
81
81
72
9
281
2&3
Βιολογίας Πάτρας
-
17197
17165
32
94
94
94
0
237
4
Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
17184
16585
599
67
67
67
0
153
1
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας
E
17182
17249
-67
108
108
108
0
313
5
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας
-
17178
17181
-3
216
216
225
-9
332
4
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
-
17081
16895
186
76
76
76
0
179
1
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας
E
17074
16888
186
126
126
135
-9
110
1
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας
-
17074
16431
643
180
180
189
-9
282
2&3
Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)
-
17064
16969
95
94
94
94
0
290
3
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη)
-
17023
16914
109
81
81
90
-9
155
5
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά
-
17018
16852
166
108
108
112
-4
205
4
Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
-
17003
17058
-55
144
144
153
-9
312
5
Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας
-
16970
16794
176
171
171
180
-9
355
1
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά
E
16904
16742
162
135
135
135
0
263
2
Χημείας Αθήνας
-
16852
16851
1
76
76
76
0
330
2&4
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
-
16829
16684
145
144
144
148
-4
154
1&2
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας
-
16816
16644
172
108
108
112
-4
208
4
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
-
16756
16716
40
67
67
67
0
317
5
Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
-
16752
16468
284
180
180
189
-9
178
1&2
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος)
-
16674
16295
379
90
90
90
0
118
1
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας
-
16661
16033
628
270
270
288
-18
134
1&2
Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
-
16647
16481
166
99
99
99
0
239
4
Χημικών Μηχανικών Πάτρας
-
16603
15982
621
94
94
94
0
306
3
Νοσηλευτικής Αθήνας
-
16592
16558
34
103
103
103
0
284
3&4
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα)
-
16559
16435
124
72
72
72
0
112
1
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης
-
16524
15845
679
180
180
180
0
223
4
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη)
-
16520
16093
427
238
238
238
0
314
5
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας
-
16517
16290
227
99
99
108
-9
157
5
Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά
E
16475
16670
-195
135
135
135
0
225
4
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας
-
16442
16437
5
81
81
81
0
120
1
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης
-
16432
16039
393
153
153
153
0
164
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)
-
16410
16953
-543
121
121
130
-9
253
2
Φυσικής Αθήνας
-
16399
16214
185
166
166
166
0
123
1
Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας
-
16395
15966
429
234
234
234
0
141
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας
-
16376
16911
-535
171
171
189
-18
357
1
Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
-
16354
15623
731
117
117
117
0
280
3&4
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων
-
16343
16157
186
90
90
99
-9
338
2&4
Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
-
16322
16340
-18
58
58
58
0
328
2&4
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
16225
16139
86
36
36
36
0
207
4
Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
-
16191
16208
-17
130
130
130
0
245
2
Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
-
16157
16470
-313
135
135
144
-9
227
4
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
-
16014
16270
-256
72
72
63
9
322
5
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
-
16012
15980
32
180
180
198
-18
316
5
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
-
16001
15987
14
234
234
243
-9
384
1
Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ Αθήνας
-
15952
15294
658
36
36
36
0
243
2
Μαθηματικών Αθήνας
-
15945
15769
176
225
225
234
-9
137
1
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
2E
15927
17049
-1122
108
108
108
0
130
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
-
15916
16561
-645
207
207
225
-18
315
5
Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά
-
15881
15596
285
216
216
225
-9
246
2&4
Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας
-
15861
15758
103
126
126
126
0
113
1
Φιλολογίας Ιωαννίνων
-
15861
15399
462
252
252
270
-18
175
1
Φιλολογίας Πάτρας
-
15845
15713
132
207
207
220
-13
210
4
Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
15838
15971
-133
90
90
90
0
265
2
Χημείας Θεσσαλονίκης
-
15806
15880
-74
117
117
117
0
176
1&5
Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας
-
15796
15232
564
63
63
63
0
325
2&4
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας
-
15773
15027
746
45
45
45
0
215
4
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
-
15719
15666
53
153
153
162
-9
150
5
Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας
-
15717
15386
331
108
108
108
0
255
2
Φυσικής Θεσσαλονίκης
-
15626
15665
-39
153
153
153
0
401
1&2
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
2E
15615
15310
305
153
153
157
-4
311
5
Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
-
15568
15192
376
288
288
288
0
333
2&4
Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
-
15537
15263
274
157
157
166
-9
241
4
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ
-
15524
15194
330
63
63
63
0
331
4
Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης
-
15475
15250
225
117
117
117
0
126
1
Κοινωνιολογίας Παντείου
-
15419
14692
727
144
144
162
-18
335
2&4
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
-
15378
15217
161
90
90
94
-4
132
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
15319
16249
-930
153
153
162
-9
309
5
Οικονομικών Επιστημών Αθήνας
-
15298
15044
254
279
279
288
-9
267
2
Χημείας Πάτρας
-
15250
15521
-271
112
112
112
0
125
1
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας
-
15197
14624
573
144
144
153
-9
220
4
Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος)
-
15151
15039
112
108
108
108
0
336
4&5
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά
-
15136
14736
400
90
90
90
0
115
1
Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
15114
14901
213
162
162
171
-9
339
2&4
Πληροφορικής Πειραιά
-
15025
14735
290
117
117
126
-9
412
2&4
Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας
-
14989
14765
224
36
36
36
0
161
5
Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
E
14974
15148
-174
108
108
108
0
350
5
Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)
-
14951
14376
575
135
135
135
0
166
1&2
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος)
-
14838
14950
-112
108
108
108
0
122
1
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωαννίνων
-
14821
14489
332
225
225
225
0
270
2
Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο)
-
14806
14805
1
85
85
85
0
269
2
Χημείας Ιωαννίνων
-
14777
14855
-78
135
135
135
0
345
5
Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων
-
14757
14104
653
162
162
162
0
334
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
14743
15889
-1146
126
126
135
-9
168
1
Θεάτρου Θεσσαλονίκης
-
14735
14195
540
45
45
45
0
163
1&2
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
-
14686
14331
355
54
54
54
0
124
1&5
Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας
-
14677
14280
397
252
252
252
0
190
3
Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Σπάρτη)
-
14644
14855
-211
108
108
103
5
329
2
Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
-
14638
14325
313
63
63
63
0
319
5
Οικονομικών Επιστημών Πάτρας
-
14623
14009
614
207
207
220
-13
476
4
Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη)
-
14621
14533
88
54
54
54
0
318
5
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά
-
14619
14242
377
162
162
162
0
136
1&2
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας
-
14609
14896
-287
162
162
171
-9
106
1
Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
-
14600
14539
61
180
180
189
-9
177
1
Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)
-
14551
14207
344
99
99
99
0
403
1&2
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
2E
14548
14545
3
198
198
198
0
189
1
Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
-
14509
14952
-443
90
90
63
27
142
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη)
-
14506
15581
-1075
234
234
252
-18
257
2
Φυσικής Πάτρας
-
14433
14261
172
157
157
157
0
152
5
Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας
-
14429
13958
471
162
162
162
0
326
4&5
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
14416
13699
717
54
54
54
0
146
1
Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
-
14387
14127
260
54
54
54
0
214
4
Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
-
14352
14363
-11
81
81
81
0
156
1&2
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
-
14325
14760
-435
180
180
180
0
273
2&4
Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
-
14318
13819
499
198
198
198
0
230
4
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά)
-
14280
14095
185
117
117
117
0
159
1
Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας
-
14245
13749
496
99
99
99
0
114
1
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
-
14234
13943
291
261
261
279
-18
228
4
Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος)
-
14213
14443
-230
63
63
63
0
247
2
Μαθηματικών Πάτρας
-
14203
14129
74
243
243
261
-18
262
2&4
Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
-
14156
13667
489
139
139
148
-9
224
4
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη)
-
14127
13559
568
90
90
90
0
165
1
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας
-
14110
13610
500
117
117
126
-9
352
5
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
-
14100
13912
188
171
171
162
9
323
2&4
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας
-
14037
13058
979
117
117
117
0
321
5
Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
14030
13491
539
180
180
189
-9
144
5
Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας
-
13985
13787
198
36
36
36
0
259
2
Φυσικής Ιωαννίνων
-
13930
13605
325
153
153
153
0
340
2&4
Πληροφορικής Ιωαννίνων
-
13927
13534
393
135
135
135
0
249
2
Μαθηματικών Ιωαννίνων
-
13853
14123
-270
225
225
234
-9
143
1&2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος)
-
13847
15247
-1400
189
189
207
-18
361
5
Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
-
13811
13400
411
117
117
94
23
364
5
Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα)
-
13748
13392
356
63
63
63
0
261
2
Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)
-
13721
13415
306
130
130
130
0
283
2
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας
-
13687
13327
360
81
81
81
0
173
1&2
Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας
-
13645
13409
236
99
99
90
9
371
2&4
Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
-
13644
13525
119
63
63
72
-9
158
1&2
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
13604
14558
-954
135
135
135
0
405
1&2
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα)
2E
13586
13826
-240
108
108
99
9
374
5
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή)
-
13576
13109
467
135
135
126
9
285
2
Γεωλογίας Θεσσαλονίκης
-
13530
13127
403
81
81
81
0
192
1
Σλαβικών Σπουδών Αθήνας
-
13510
13330
180
45
45
36
9
251
2
Μαθηματικών Κρήτης
-
13486
13603
-117
171
171
171
0
274
2&4
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας
-
13444
12696
748
63
63
54
9
116
1
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)
-
13402
13546
-144
153
153
162
-9
135
1
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
2E
13397
16012
-2615
108
108
99
9
102
1
Φιλοσοφίας Πάτρας
-
13387
13635
-248
166
166
175
-9
327
2&4
Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
13363
12384
979
81
81
81
0
411
1
Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος)
-
13337
13141
196
81
81
81
0
324
2&4
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας
-
13321
12275
1046
45
45
45
0
216
2&4
Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο)
-
13308
12769
539
117
117
121
-4
363
4
Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. (Βέροια)
-
13279
13033
246
63
63
63
0
341
1&2
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
13276
14159
-883
126
126
126
0
188
1
Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας
-
13229
13105
124
72
72
54
18
160
1&2
Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη)
-
13163
14098
-935
139
139
148
-9
349
5
Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή)
-
13150
12622
528
189
189
189
0
402
1&2
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες)
2E
13116
13417
-301
90
90
90
0
365
4&5
Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα)
-
13053
12545
508
54
54
54
0
373
1
Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή)
-
13052
12927
125
135
135
130
5
104
1
Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα)
-
13036
13177
-141
108
108
103
5
191
5
Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λειβαδιά)
-
12982
12630
352
72
72
67
5
180
5
Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)
-
12973
12729
244
103
103
94
9
248
2
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)
-
12833
12643
190
90
90
99
-9
369
2&4
Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία)
-
12831
12948
-117
72
72
67
5
275
2&4
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
-
12747
11964
783
72
72
72
0
187
1&2
Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος)
-
12745
12576
169
108
108
108
0
366
2&4
Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα)
-
12738
12806
-68
72
72
45
27
108
1
Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
-
12723
12877
-154
171
171
180
-9
138
1
Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
12553
13229
-676
171
171
171
0
356
2
Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας
-
12520
11684
836
45
45
45
0
404
1&2
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)
2E
12514
12781
-267
261
261
261
0
252
2
Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
-
12471
12777
-306
171
171
171
0
358
2&4
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
-
12443
12220
223
81
81
76
5
343
1
Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή)
-
12441
12719
-278
180
180
180
0
242
4
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
-
12428
11937
491
72
72
72
0
367
1&4
Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα)
-
12387
12388
-1
63
63
72
-9
320
5
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)
-
12387
12081
306
198
198
198
0
162
1&2
Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)
-
12385
13704
-1319
180
180
162
18
145
1
Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)
-
12306
12917
-611
117
117
81
36
287
2
Γεωλογίας Πάτρας
-
12203
11612
591
126
126
126
0
372
3
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λήμνος)
-
12107
12391
-284
90
90
90
0
149
1
Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
12006
12252
-246
148
148
162
-14
406
1&2
Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
2E
11932
17795
-5863
45
45
36
9
131
1
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
2E
11928
12911
-983
180
180
203
-23
360
2&4
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος)
-
11805
11364
441
90
90
45
45
238
4
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος)
-
11783
12508
-725
72
72
72
0
169
1
Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
-
11783
12721
-938
72
72
63
9
351
1
Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)
-
11571
12145
-574
171
171
171
0
359
2&4
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
-
11567
11152
415
90
90
90
0
101
1
Θεολογίας Αθήνας
-
11535
11710
-175
279
279
297
-18
103
1
Θεολογίας Θεσσαλονίκης
-
11527
11441
86
207
207
207
0
272
2&4
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
-
11422
10868
554
108
108
135
-27
346
5
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Δυτ. Ελλάδας (Αγρίνιο)
-
11374
11609
-235
108
108
108
0
288
2&4
Επιστήμης των Υλικών Πάτρας
-
11370
10817
553
90
90
108
-18
186
1
Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)
-
11359
11834
-475
121
121
135
-14
362
1
Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)
-
11344
12289
-945
81
81
72
9
344
2&4
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος)
-
11328
11097
231
157
157
157
0
348
1
Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
11273
11878
-605
90
90
90
0
184
1
Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
-
11144
11332
-188
117
117
126
-9
133
1
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
2E
11143
12981
-1838
72
72
79
-7
218
2
Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)
-
11014
11271
-257
108
108
108
0
200
2&4
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)
-
11003
10630
373
90
90
90
0
183
1
Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Αθήνας
2E
10991
13169
-2178
81
81
93
-12
105
1
Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας
-
10924
-
-
135
135
-
-
368
1&4
Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο)
-
10851
11296
-445
67
67
67
0
167
1
Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
10764
11670
-906
153
153
144
9
353
4&5
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)
-
10724
11437
-713
135
135
90
45
342
1
Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα)
-
10619
11297
-678
99
99
99
0
271
4&5
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο)
-
10581
10870
-289
85
85
90
-5
181
1
Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)
-
10570
11298
-728
117
117
126
-9
354
1&4
Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
10514
11123
-609
121
121
135
-14
222
4
Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος)
-
10514
10990
-476
81
81
81
0
107
1
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
-
10424
10797
-373
189
189
189
0
276
2&4
Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
10297
10668
-371
63
63
63
0
400
5
Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη)
-
9939
10246
-307
90
90
72
18
182
1
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Αθήνας
2E
9507
10391
-884
72
72
70
2
250
2
Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
9311
9397
-86
63
63
63
0
212
4
Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)
-
9263
9394
-131
81
81
81
0
185
4
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων
E
8256
9524
-1268
90
90
90
0
310
2
Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
-
8078
8576
-498
144
144
144
0
407
1&2
Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα)
2E
7352
12611
-5259
31
72
77
-5
139
1
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
2E
6580
9670
-3090
73
73
79
-6
408
1&2
Μουσικών Σπουδών Αθήνας
2E
6465
13513
-7048
56
81
86
-5
386
1
Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα)
2E
4884
9211
-4327
36
40
49
-9
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors