Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2012  Οι Βάσεις των A.Ε.Ι Αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών A.Ε.Ι αλφαβητικά για το 90% των θέσεων
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κωδ.: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2012 και 2011. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

Kωδ. Ε.Π. Όνομα Σχολής / Τμήματος Ε.Μ. Βάση
2012
Βάση
2011
Διαφ.
12/11
Επιτ.
2012
Θέσεις
2012
Θέσεις
2011
Διαφ.
12/11
127 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 19709 19927 -218 225 225 234 -9
129 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 20244 20463 -219 216 216 216 0
227 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 16014 16270 -256 72 72 63 9
225 4 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 16442 16437 5 81 81 81 0
353 4&5 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) - 10724 11437 -713 135 135 90 45
326 4&5 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας - 14416 13699 717 54 54 54 0
327 2&4 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13363 12384 979 81 81 81 0
342 1 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) - 10619 11297 -678 99 99 99 0
233 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 2E 20740 21258 -518 90 90 90 0
232 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 2E 20020 20522 -502 81 81 81 0
231 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας 2E 21669 21715 -46 90 90 90 0
236 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 2E 19613 20203 -590 72 72 72 0
234 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 2E 18615 19323 -708 72 72 72 0
370 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 2E 18921 19532 -611 76 76 76 0
184 1 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 11144 11332 -188 117 117 126 -9
176 1&5 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15796 15232 564 63 63 63 0
279 2&3 Βιολογίας Θεσσαλονίκης - 17653 17598 55 85 85 85 0
281 2&3 Βιολογίας Πάτρας - 17197 17165 32 94 94 94 0
277 2&3 Βιολογίας Αθήνας - 17908 17773 135 90 90 90 0
282 2&3 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) - 17064 16969 95 94 94 94 0
280 3&4 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων - 16343 16157 186 90 90 99 -9
336 4&5 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά - 15136 14736 400 90 90 90 0
284 3&4 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) - 16559 16435 124 72 72 72 0
131 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 11928 12911 -983 180 180 203 -23
133 1 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 11143 12981 -1838 72 72 79 -7
137 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 15927 17049 -1122 108 108 108 0
135 1 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 2E 13397 16012 -2615 108 108 99 9
310 2 Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 8078 8576 -498 144 144 144 0
356 2 Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνας - 12520 11684 836 45 45 45 0
285 2 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης - 13530 13127 403 81 81 81 0
287 2 Γεωλογίας Πάτρας - 12203 11612 591 126 126 126 0
283 2 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας - 13687 13327 360 81 81 81 0
273 2&4 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης - 14318 13819 499 198 198 198 0
360 2&4 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 11805 11364 441 90 90 45 45
274 2&4 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) - 13444 12696 748 63 63 54 9
325 2&4 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 15773 15027 746 45 45 45 0
186 1 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) - 11359 11834 -475 121 121 135 -14
212 4 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) - 9263 9394 -131 81 81 81 0
275 2&4 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - 12747 11964 783 72 72 72 0
147 1 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης E 18102 17767 335 54 54 54 0
124 1&5 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνας - 14677 14280 397 252 252 252 0
368 1&4 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10851 11296 -445 67 67 67 0
271 4&5 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) - 10581 10870 -289 85 85 90 -5
150 5 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας - 15717 15386 331 108 108 108 0
161 5 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) E 14974 15148 -174 108 108 108 0
355 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά E 16904 16742 162 135 135 135 0
179 1 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Αθήνας E 17074 16888 186 126 126 135 -9
349 5 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή) - 13150 12622 528 189 189 189 0
352 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας - 14100 13912 188 171 171 162 9
346 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Δυτ. Ελλάδας (Αγρίνιο) - 11374 11609 -235 108 108 108 0
320 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) - 12387 12081 306 198 198 198 0
374 5 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) - 13576 13109 467 135 135 126 9
365 4&5 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Νάουσα) - 13053 12545 508 54 54 54 0
240 4&5 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας - 17824 17602 222 108 108 117 -9
154 1&2 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας - 16816 16644 172 108 108 112 -4
174 1&2 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 17284 16951 333 81 81 72 9
106 1 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) - 14600 14539 61 180 180 189 -9
148 1 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας E 18414 18238 176 99 99 108 -9
153 1 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνας E 17182 17249 -67 108 108 108 0
359 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 11567 11152 415 90 90 90 0
328 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας - 16225 16139 86 36 36 36 0
200 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 11003 10630 373 90 90 90 0
358 2&4 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 12443 12220 223 81 81 76 5
294 3 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνας - 18041 18077 -36 36 36 36 0
324 2&4 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας - 13321 12275 1046 45 45 45 0
372 3 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λήμνος) - 12107 12391 -284 90 90 90 0
216 2&4 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13308 12769 539 117 117 121 -4
401 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας 2E 15615 15310 305 153 153 157 -4
403 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 2E 14548 14545 3 198 198 198 0
402 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) 2E 13116 13417 -301 90 90 90 0
405 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 2E 13586 13826 -240 108 108 99 9
404 1&2 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) 2E 12514 12781 -267 261 261 261 0
323 2&4 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας - 14037 13058 979 117 117 117 0
288 2&4 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας - 11370 10817 553 90 90 108 -18
160 1&2 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη) - 13163 14098 -935 139 139 148 -9
134 1&2 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης - 16647 16481 166 99 99 99 0
136 1&2 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρας - 14609 14896 -287 162 162 171 -9
250 2 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 9311 9397 -86 63 63 63 0
162 1&2 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) - 12385 13704 -1319 180 180 162 18
335 2&4 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 15378 15217 161 90 90 94 -4
246 2&4 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνας - 15861 15758 103 126 126 126 0
248 2 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 12833 12643 190 90 90 99 -9
219 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης - 18314 18333 -19 162 162 162 0
217 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνας - 18914 18917 -3 207 207 207 0
223 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) - 16520 16093 427 238 238 238 0
221 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρας - 17600 17535 65 202 202 202 0
331 4 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 15475 15250 225 117 117 117 0
168 1 Θεάτρου Θεσσαλονίκης - 14735 14195 540 45 45 45 0
146 1 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας - 14387 14127 260 54 54 54 0
169 1 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας - 11783 12721 -938 72 72 63 9
362 1 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) - 11344 12289 -945 81 81 72 9
101 1 Θεολογίας Αθήνας - 11535 11710 -175 279 279 297 -18
103 1 Θεολογίας Θεσσαλονίκης - 11527 11441 86 207 207 207 0
295 3 Ιατρικής Αθήνας - 19170 19153 17 144 144 144 0
301 3 Ιατρικής Ιωαννίνων - 18698 18566 132 112 112 112 0
299 3 Ιατρικής Πάτρας - 18824 18781 43 130 130 130 0
297 3 Ιατρικής Θεσσαλονίκης - 19003 18946 57 162 162 162 0
300 3 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) - 18656 18613 43 58 58 58 0
302 3 Ιατρικής Θράκης (Αλεξ/πολη) - 18504 18369 135 103 103 103 0
304 3 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) - 18578 18480 98 94 94 94 0
183 1 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής) Αθήνας 2E 10991 13169 -2178 81 81 93 -12
112 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης - 16524 15845 679 180 180 180 0
114 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων - 14234 13943 291 261 261 279 -18
110 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας - 17074 16431 643 180 180 189 -9
116 1 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 13402 13546 -144 153 153 162 -9
108 1 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) - 12723 12877 -154 171 171 180 -9
384 1 Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ Αθήνας - 15952 15294 658 36 36 36 0
177 1 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) - 14551 14207 344 99 99 99 0
145 1 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) - 12306 12917 -611 117 117 81 36
104 1 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα) - 13036 13177 -141 108 108 103 5
139 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2E 6580 9670 -3090 73 73 79 -6
182 1 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής) Αθήνας 2E 9507 10391 -884 72 72 70 2
163 1&2 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - 14686 14331 355 54 54 54 0
187 1&2 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) - 12745 12576 169 108 108 108 0
167 1 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10764 11670 -906 153 153 144 9
165 1 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνας - 14110 13610 500 117 117 126 -9
343 1 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) - 12441 12719 -278 180 180 180 0
105 1 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας - 10924 - - 135 135 - -
159 1 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνας - 14245 13749 496 99 99 99 0
348 1 Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 11273 11878 -605 90 90 90 0
149 1 Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 12006 12252 -246 148 148 162 -14
126 1 Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνας - 15419 14692 727 144 144 162 -18
307 3 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης - 18091 17928 163 63 63 63 0
308 3 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) - 17768 17584 184 45 45 45 0
337 5 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 17858 17836 22 99 99 99 0
347 5 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας - 17914 17844 70 180 180 180 0
364 5 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) - 13748 13392 356 63 63 63 0
314 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας - 16517 16290 227 99 99 108 -9
245 2 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης - 16157 16470 -313 135 135 144 -9
243 2 Μαθηματικών Αθήνας - 15945 15769 176 225 225 234 -9
247 2 Μαθηματικών Πάτρας - 14203 14129 74 243 243 261 -18
249 2 Μαθηματικών Ιωαννίνων - 13853 14123 -270 225 225 234 -9
252 2 Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) - 12471 12777 -306 171 171 171 0
251 2 Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) - 13486 13603 -117 171 171 171 0
173 1&2 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας - 13645 13409 236 99 99 90 9
181 1 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) - 10570 11298 -728 117 117 126 -9
363 4 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσ/νίκης (Βέροια) - 13279 13033 246 63 63 63 0
272 2&4 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων - 11422 10868 554 108 108 135 -27
215 4 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας - 15719 15666 53 153 153 162 -9
220 4 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) - 15151 15039 112 108 108 108 0
241 4 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνας - 15524 15194 330 63 63 63 0
222 4 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου (Χίος) - 10514 10990 -476 81 81 81 0
242 4 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 12428 11937 491 72 72 72 0
224 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) - 14127 13559 568 90 90 90 0
230 4 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) - 14280 14095 185 117 117 117 0
476 4 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) - 14621 14533 88 54 54 54 0
214 4 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) - 14352 14363 -11 81 81 81 0
371 2&4 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 13644 13525 119 63 63 72 -9
344 2&4 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου (Σάμος) - 11328 11097 231 157 157 157 0
238 4 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος) - 11783 12508 -725 72 72 72 0
228 4 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος) - 14213 14443 -230 63 63 63 0
213 4 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας - 17344 17227 117 139 139 139 0
211 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 18161 18204 -43 72 72 72 0
210 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) - 15838 15971 -133 90 90 90 0
209 4 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 18759 18699 60 99 99 99 0
332 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) - 17081 16895 186 76 76 76 0
290 3 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) - 17023 16914 109 81 81 90 -9
409 1&2 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 2E 17908 18545 -637 36 36 36 0
408 1&2 Μουσικών Σπουδών Αθήνας 2E 6465 13513 -7048 56 81 86 -5
406 1&2 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 2E 11932 17795 -5863 45 45 36 9
407 1&2 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) 2E 7352 12611 -5259 31 72 77 -5
229 4 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνας - 18461 18421 40 54 54 54 0
180 5 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) - 12973 12729 244 103 103 94 9
157 5 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά E 16475 16670 -195 135 135 135 0
119 1 Νομικής Θεσσαλονίκης - 18715 18435 280 315 315 315 0
117 1 Νομικής Αθήνας - 18879 18608 271 360 360 360 0
121 1 Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) - 18276 17883 393 432 432 450 -18
306 3 Νοσηλευτικής Αθήνας - 16592 16558 34 103 103 103 0
190 3 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Σπάρτη) - 14644 14855 -211 108 108 103 5
386 1 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. (Κέρκυρα) 2E 4884 9211 -4327 36 40 49 -9
385 1 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. (Κέρκυρα) 2E 19543 19197 346 67 67 72 -5
305 3 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης - 18450 18355 95 67 67 67 0
303 3 Οδοντιατρικής Αθήνας - 18553 18487 66 76 76 76 0
144 5 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου Αθήνας - 13985 13787 198 36 36 36 0
152 5 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Αθήνας - 14429 13958 471 162 162 162 0
315 5 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά - 15881 15596 285 216 216 225 -9
312 5 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας - 16970 16794 176 171 171 180 -9
309 5 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας - 15298 15044 254 279 279 288 -9
345 5 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων - 14757 14104 653 162 162 162 0
319 5 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας - 14623 14009 614 207 207 220 -13
311 5 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης - 15568 15192 376 288 288 288 0
350 5 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) - 14951 14376 575 135 135 135 0
321 5 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) - 14030 13491 539 180 180 189 -9
317 5 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 16752 16468 284 180 180 189 -9
361 5 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη) - 13811 13400 411 117 117 94 23
400 5 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη) - 9939 10246 -307 90 90 72 18
316 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά - 16001 15987 14 234 234 243 -9
322 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 16012 15980 32 180 180 198 -18
313 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας - 17178 17181 -3 216 216 225 -9
178 1&2 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) - 16674 16295 379 90 90 90 0
164 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) - 16410 16953 -543 121 121 130 -9
132 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 15319 16249 -930 153 153 162 -9
140 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης - 17415 17710 -295 180 180 180 0
141 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας - 16376 16911 -535 171 171 189 -18
128 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας - 17731 17806 -75 181 180 189 -9
130 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων - 15916 16561 -645 207 207 225 -18
143 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου (Ρόδος) - 13847 15247 -1400 189 189 207 -18
334 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 14743 15889 -1146 126 126 135 -9
142 1&2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης (Αλεξ/πολη) - 14506 15581 -1075 234 234 252 -18
156 1&2 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων - 14325 14760 -435 180 180 180 0
341 1&2 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) - 13276 14159 -883 126 126 126 0
166 1&2 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος) - 14838 14950 -112 108 108 108 0
158 1&2 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 13604 14558 -954 135 135 135 0
276 2&4 Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10297 10668 -371 63 63 63 0
191 5 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λειβαδιά) - 12982 12630 352 72 72 67 5
185 4 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων E 8256 9524 -1268 90 90 90 0
338 2&4 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης - 16322 16340 -18 58 58 58 0
340 2&4 Πληροφορικής Ιωαννίνων - 13927 13534 393 135 135 135 0
339 2&4 Πληροφορικής Πειραιά - 15025 14735 290 117 117 126 -9
412 2&4 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνας - 14989 14765 224 36 36 36 0
330 2&4 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας - 16829 16684 145 144 144 148 -4
366 2&4 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) - 12738 12806 -68 72 72 45 27
333 2&4 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας - 15537 15263 274 157 157 166 -9
369 2&4 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) - 12831 12948 -117 72 72 67 5
107 1 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης - 10424 10797 -373 189 189 189 0
123 1 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνας - 16395 15966 429 234 234 234 0
411 1 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) - 13337 13141 196 81 81 81 0
125 1 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνας - 15197 14624 573 144 144 153 -9
351 1 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) - 11571 12145 -574 171 171 171 0
357 1 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης - 16354 15623 731 117 117 117 0
373 1 Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) - 13052 12927 125 135 135 130 5
203 4 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 17529 17822 -293 144 144 144 0
205 4 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας - 17003 17058 -55 144 144 153 -9
201 4 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 18184 18483 -299 117 117 117 0
208 4 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) - 16756 16716 40 67 67 67 0
207 4 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) - 16191 16208 -17 130 130 130 0
354 1&4 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) - 10514 11123 -609 121 121 135 -14
192 1 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας - 13510 13330 180 45 45 36 9
218 2 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) - 11014 11271 -257 108 108 108 0
318 5 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά - 14619 14242 377 162 162 162 0
329 2 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας - 14638 14325 313 63 63 63 0
367 1&4 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου (Κέρκυρα) - 12387 12388 -1 63 63 72 -9
188 1 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας - 13229 13105 124 72 72 54 18
291 3 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης - 18324 18225 99 72 72 72 0
289 3 Φαρμακευτικής Αθήνας - 18299 18229 70 90 90 94 -4
293 3 Φαρμακευτικής Πάτρας - 18128 18034 94 112 112 112 0
175 1 Φιλολογίας Πάτρας - 15845 15713 132 207 207 220 -13
109 1 Φιλολογίας Αθήνας - 17781 17261 520 288 288 297 -9
111 1 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης - 17745 17247 498 207 207 207 0
113 1 Φιλολογίας Ιωαννίνων - 15861 15399 462 252 252 270 -18
115 1 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 15114 14901 213 162 162 171 -9
189 1 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) - 14509 14952 -443 90 90 63 27
102 1 Φιλοσοφίας Πάτρας - 13387 13635 -248 166 166 175 -9
120 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκης - 16432 16039 393 153 153 153 0
118 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας - 16661 16033 628 270 270 288 -18
122 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Ιωαννίνων - 14821 14489 332 225 225 225 0
171 1 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) Αθήνας - 18115 17496 619 99 99 99 0
138 1 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο) - 12553 13229 -676 171 171 171 0
259 2 Φυσικής Ιωαννίνων - 13930 13605 325 153 153 153 0
253 2 Φυσικής Αθήνας Αθήνας - 16399 16214 185 166 166 166 0
255 2 Φυσικής Θεσσαλονίκης - 15626 15665 -39 153 153 153 0
257 2 Φυσικής Πάτρας - 14433 14261 172 157 157 157 0
261 2 Φυσικής Κρήτης - 13721 13415 306 130 130 130 0
269 2 Χημείας Ιωαννίνων - 14777 14855 -78 135 135 135 0
265 2 Χημείας Θεσσαλονίκης - 15806 15880 -74 117 117 117 0
263 2 Χημείας Αθήνας - 16852 16851 1 76 76 76 0
267 2 Χημείας Πάτρας - 15250 15521 -271 112 112 112 0
270 2 Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο) - 14806 14805 1 85 85 85 0
239 4 Χημικών Μηχανικών Πάτρας - 16603 15982 621 94 94 94 0
237 4 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης - 17184 16585 599 67 67 67 0
235 4 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας - 17716 17760 -44 108 108 108 0
155 5 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά - 17018 16852 166 108 108 112 -4
262 2&4 Ψηφιακών ΣυστημάτωνΠειραιά - 14156 13667 489 139 139 148 -9
172 1 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης - 18184 17638 546 135 135 135 0
151 1 Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) - 17626 16958 668 130 130 130 0
170 1 Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας - 18204 17699 505 108 108 108 0
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors