Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Οι Βάσεις των Στρατιωτικών αλφαβητικά για το 90% των θέσεων απ το 00 - 07

Οι Βάσεις των Στρατιωτικών Σχολών από 2000 - 2007 αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2000 - 2007.

K.Α Ε.Π. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Βάση
2005
Βάση
2004
Βάση
2003
Βάση
2002
Βάση
2001
Βάση
2000
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18387   17608   17842   17658   18151   16640   15515   10743 
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. 84   Αθήνα      17875   17495   16866   16827   16606   15588   13633    
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά   Αθήνα      18760   18531   18585   18636   18490   17688   17838   18654 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. 84   Αθήνα      18579   18418   18169   18299   17660   16986   16791    
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18344   17957   18494   18391   17901   16994   18614   18969 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      16300   14942                   
 870   5   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   Αθήνα      15093   14450   13398   14318   14918   14187   13403   14868 
 870   5   Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. 84   Αθήνα      14225   13840   10735   11903   12971   11773   10482    
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   Αθήνα      17095   16506   16718   16893   17050   16511   17398   18196 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      13909   13585                   
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   Αθήνα      18351   18027   18073   18392   18529   17952   18496   19136 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      17580   16816                   
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19184   19141   19392   19430   19199   19211   19322   19654 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18661   18327                   
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά   Αθήνα      17028   16113   15632   16379   16570   15263   16158   16869 
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      13461   11162                   
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18991   18879   19110   19128   19066   18771   19076   19499 
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      18413   17974                   
 841   3   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19039   18760   19204   19237   18762   18640   18986   19455 
 841   3   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18555   18109                   
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      13338   12665                   
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   Αθήνα      16523   15568   15585   15067   14587   13846   13055   14013 
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   Αθήνα      15809   14803   14530   14346   14634   14442       
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      13486   12128                   
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   Αθήνα      17206   16187   16480   16499   16554   15571       
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      14611   13064                   
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      15765   16539                   
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά   Αθήνα      18139   17750   17804   17796   17605   16798   17553   17999 
 816   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά   Αθήνα      18242   18623   18567   18376   18432   17507   17985   18485 
 816   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      16343   17210                   
 836   3   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19184   18997   19318   19395   19155   19073   19241   19595 
 836   3   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18621   18284                   
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19248   19070   19160   19309   19136   18762   18887   19360 
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18505   18133                   
 866   1   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      18610   18416   18972   19230   18908   18663   18507   19283 
 866   1   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18232   12099                   
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   Διάφορες      9888   10879   3370                
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   Διάφορες      9562   9494   4016   2494   2422   3103   10249    
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   Διάφορες      10377   8866   5304   2625   6422          
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   Διάφορες      8880   8987   5412   5038   7520   3868   10115    
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά   Αθήνα      16919   16227   16491   16516   16862   16125   16437   17174 
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      14598   13237                   
 871   5   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Ειδ. Κατ.   Αθήνα            7420   8135   5852   4057   5944   5679 
 871   5   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά   Αθήνα      10191   9752   7893   8406   9669   8829   8053   9128 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18419   18049   18416   18395   18378   17753   17364   18073 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      17791   16515                   
 846   3   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19116   18884   19226   19289   19089   18894   19027   19427 
 846   3   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18643   18553                   
 875   1   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      18686   18229   18937                
 875   1   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18117   14416                   
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors